100-fattaren
 


 Bakgrund: 


Reklam har alltid fungerat som en markör för tidens skönhetsideal, hur vi ska se ut och vad som är eftersträvansvärt. Men likväl som reklam kan skapa ideal och normer kan den krossa ideal och normer. Därför har vi med makten att skapa kommunikation också ett enormt ansvar. Samhället utvecklas, och reklamen med den. Reklam kan tänka nytt, vända upp och ned på gamla föreställningar, invanda mönster och vara progressiv. Reklam kan skapa nya sätt att tänka och agera. Det vill vi lyfta. Därför har vi instiftat specialpriset 100-fattaren. 
 Om 100-fattaren:


100-fattaren har till syfte att uppmärksamma ansvarsfull och inkluderande reklam. Utmärkelsen ska gå till en svensk annonsör där man har fattat konsekvenserna av ens kommunikation. Det ska gå till en annonsör som arbetar aktivt med att motverka skapandet och spridandet av skeva ideal och verkar ansvarsfullt och verkningsfullt med mångfald och inkludering. Vinnaren av 100-fattaren ska ha tagit ansvar med sin kommunikation och brutit vedertagna seder över hur kommunikation kan se ut. Pristagaren ska ha utmanat både sig själv och sin bransch och inspirerat fler till att agera och tänka i nya banor. 
 Detta krävs för att bli nominerad:

 
"För att nomineras ska man som annonsör, genom ett framgångsrikt och kreativt kommunikationsarbete, ha varit en förebild för andra genom sitt agerande och genom sin kommunikation. Annonsören ska ha haft en kontinuitet i sitt arbete och haft en tydlighet i sin kommunikation samt nått fram till mottagarna. Annonsören ska ha haft en idéhöjd i sin kommunikation och med en stark och tydlig idé lyckats nå ut, skapat intresse och förståelse för budskapet”. 


Kriterier för att kunna belönas i 100-fattaren: 

- Vinnaren ska ha varit en förebild för andra 

- Vinnaren ska ha haft en kontinuitet i sitt arbete 

- Vinnaren ska ha haft en tydlighet i sin kommunikation 

- Vinnaren ska ha haft en idéhöjd i sin kommunikation och med en stark och tydlig idé lyckats nå ut, skapat intresse och förståelse för budskapet.

- Kommunikationen ska ha fungerat väl, haft effekt och genomslag. 
 Jury 100-fattaren 2018
 

Till 100-fattaren kan man inte nominera bidrag utan vinnaren väljs ut av juryn som består av:

Nina Åkestam, Google (ordförande)

Jesper Holst, Åkestam Holst

Maria-Pia Cabero, Rättviseförmedlingen

Suzan Hourieh Lindberg, Volvo Cars Mobility

Ebba Hultengren, Jungrelations


Åsa Sånemyr, Hope

Nicole Kavander, Creuna & All of us

Maria Höglund, SJ ​

Nemo Stjernström, Försvarsmakten

Carin Fredlund, Notabene