tavla_har_100w_2017_header.jpg

ALLT LJUS PÅ VINNARNA 2017

I 100-wattaren delar Sveriges Annonsörer ut en 100-wattare ("Guld"), en 75-wattare ("Silver") och en 50-wattare ("Brons") i respektive kategori. Som vinnare av 100-watt får du en 100-wattspokal. Vi delar ut två pokaler per vinst – en till vinnande annonsör och en till vinnande huvudbyrå så att båda kan stoltsera med att man har skapat kommunikation som fungerar.


 

 

Företag

Vinnare kategori Företag 2017

100W Företag: The Original Brushes of Edvard Munch

100W Företag: The Original Brushes of Edvard Munch

The Original Brushes of Edvard Munch
 
Annonsör: Adobe

Byrå: Abby Priest

Juryns motivering
En målande uppvisning där historiskt hantverk möter digitalt - allt i en engagerande inramning. Självaste Munch skulle brustit ut i ett skri kring såväl uppmärksamhetsvärdet som den långsiktiga försäljningsökningen.

Utmaning
Adobe Photoshop CC är världens populäraste verktyg för digitalt skapande. Våren 2017 ville Adobe inspirera och engagera en ny generation konstnärer världen över att måla digitalt i programmet. En kampanj med syftet att skapa nya prenumeranter och engagera målgruppen kreatörer.

Insikter
Photoshop är fullt av tekniska möjligheter och funktioner men inspiration och känsla sitter någon annanstans. För att få målgruppen att ta steget och börja måla digitalt behövde vi skapa något unikt som gav programmet och verktygen själ, bortom tekniken.

Konkreta mål
1. Antal nedladdade penselpaket: 1 000 (globalt)
2. Nya prenumeranter på Adobe Creative Cloud: 12 000 (globalt)
3. Räckviddsmål: 30 000 000 i bruttoräckvidd (globalt)

Lösning
Tillsammans med Munch Museet i Oslo digitaliserade vi mästaren Edvard Munchs över 100 år gamla originalpenslar och skapade en uppsättning världsunika digitala penslar för gratis nedladdning. Exklusivt för Photoshop. Penslarna gav en ny generation konstnärer möjligheten att måla som en mästare med en bit konsthistoria. En integrerad kampanj som har sin utgångspunkt i produktutveckling och där penslar, bildmaterial och historien om projektet spreds globalt via PR, sociala medier och Adobes egna kanaler (officiella globala konton på Youtube, Facebook & Twitter).

På taktisk nivå aktiverades kampanjen bl.a. genom en global tävling på Behance (En av världens största kreativa plattformar) som gick ut på att måla det femte skriet (Edvard Munch målade fyra innan han dog) med hjälp av Edvard Munchs originalpenslar.
Fem stycken globala influensers målade sin version av Skriet för att inspirera och driva trafik samt nedladdningar.

För att sänka tröskeln ytterligare för digitalt måleri och driva nedladdningar av penslarna producerades fem instruktionsfilmer samt så genomfördes ett flertal livesända digitala kurser världen över.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
1. Antal nedladdade penselpaket: 1 000 (globalt)
a. Nedladdningarna uppgick till 40 500. Målet överträffat med 3950% (globalt)
2. Nya prenumeranter på Adobe Creative Cloud: 12 000 (globalt)
a. Antal nya prenumeranter uppgick till 35 000. Målet överträffat med 292%
3. Räckviddsmål: 250 000 000 i bruttoräckvidd (globalt)
a. Total bruttoräckvidd uppgick till 1.03 miljarder. Målet överträffat med 401%
 
Värt att nämna: Adobe User Brand Engagement Scorecard visade att individer som nåtts av kampanjen uppvisade ett förhöjt varumärkesengagemang på 25% jämfört med kontrollgrupp. Bland de som också laddat ner penslarna var motsvarande siffra 73%.

Konklusion
Edvard Munchs 100 år gamla originalpenslar digitaliserade för Photoshop gav en ny generation konstnärer en världsunik möjlighet att hitta sin inre skaparglöd med en mästares verktyg. Kampanjen överträffade försäljningsmålen med 292%.

Arbetsgrupp
Abby Priest, Andreas Morne, Client Service Director
Abby Priest, Oskar Hellqvist, Creative Director
Abby Priest, Anders Hellström, Creative
Abby Priest, Pontus Widell, Creative
Abby Priest, Niklas Crona, Account Director
Adobe, Anna Rose, SMB Marketing Manager
Andreas Kleiberg, Photographer
Swim Club, Fredrik Vass, Director
Kyle T., Webster, Photoshop brush maker

75W Företag: Världens första riktiga kabeltröja

75W Företag: Världens första riktiga kabeltröja

Världens första riktiga kabeltröja
 
Annonsör: Nexans

Byrå: Mecka

Juryns motivering
Med ett klädsamt överraskande grepp har man lyckats förflytta fokus från en torr stapelprodukt till en tydlig kundnytta.
Att på en tuff och trögrörlig marknad lyckas driva hög försäljning på kort tid är imponerande!

Utmaning
Särskilja Nexans, och deras kablar, bland en mängd starka aktörer på en tuff marknad. Där den mansdominerade målgruppen är lite trött och inte speciellt intresserad av att testa nya kablar. Och trots det få dem att välja ett dyrare (men bättre) alternativ.

Insikter
Många i målgruppen upplever inte fiberkablar som en spännande produkt. De orkar inte ens sätta sig in i olika kablars egenskaper. Attityden är att en kabel är en kabel och att det inte kan vara så stor skillnad mellan olika varumärken. Så här krävdes det att ta ut svängarna och locka med något annorlunda för att skapa nyfikenhet och en vilja att veta mer.

Konkreta mål
Målsättningen var att (i direkt anslutning till kampanjen) öka försäljningen av mikrokabel med 10 % under Q4 (okt-dec), jämfört med samma period 2015. Detta på en marknad värd cirka 400 Mkr per år. Målsättningen kan tyckas något försiktig, men med tanke på målgruppens intresse och attityd, var den högst relevant.

Lösning
Vi utgick från att bevisa hur böjbar Nexans fiberkabel är, utan att fibern knäcks (och signalen bryts). Med avstamp från den klassiska och välkända kabeltröjan, dvs en stickad tröja med kabelmönster, gjorde vi den på ett sätt som ingen annan har gjort. Vi stickade världens första riktiga kabeltröja! Med Nexans fiberkabel. Det blev symbolen för kablarnas böjbarhet.
Det som krävdes var en stickexpert (Kristina) och marknadens bästa fiberkabel. Avgörande var också att vår stickade tröja fortfarande fungerade, och sände en signal genom de rundstickade öglorna.
Kampanjens DM bestod av två trästickor, med hänvisning till vår kampanjwebb (nexans.se/ultimate). Under knappt två veckor var webben låst. Endast mottagarna av vårt DM kunde se den tack vare ett lösenord i utskicket.
På webben gick det att lära sig mer om vad som skiljer Nexans kablar från andras, i form av bevis, argument och fakta kring det unika med kablarna. Det fanns också en film där vi utsatte tröjan för några tuffa tester för att lyfta fram sekundära egenskaper, som att kabeln också tål kyla, värme och slitage. 
I kampanjen ingick även annonser i branschpress, digitala utskick och deltagande på branschmässor. Alltid med en fungerande, äkta, kabeltröja i fokus.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Under knappt två veckor var kampanjwebben låst för alla utom mottagarna av vårt DM. Under denna tid besökte 43 % av målgruppen webben.

Konklusion
I en värld där alla kablar ser likadana ut, och målgruppen är rotad i gamla köpmönster, valde vi att låta Nexans kabel bli hjälte i form av en kabeltröja. Och på så sätt lyfta fram den mest särskiljande produktegenskapen  - kabelns böjlighet. 

Arbetsgrupp
Mecka, Lasse Kampe, CD/Copywriter
Mecka, Neale Payling, AD
Mecka, Anders Kåpe, Projektledare
Mecka, Lena Sköld, Produktionsledare
Mecka, Andreas Norén, Originalare
Mecka, Lotta Cabrera Persson, Projektledare
Mecka, Emil Dorbell, Film
Mecka, Tobias Davidov, Film/foto
Mecka, Klara Käll, Copywriterpraktikant
Mecka, Magnus Tapper, Webbutvecklare
Stick, Kristina Karlsson, Stickexpert
Nexans, Jenny Nyström, Marknadschef Installation, Telekom och Elnät
Nexans, Katrin Strömsjö, Marknadschef Installation, Telekom och Elnät

50W Företag: Göteborgstryckeriet

50W Företag: Göteborgstryckeriet

Annonsör: Göteborgstryckeriet

Byrå: Happy Forsman & Bodenfors​

Juryns motivering
Att i en nedåtgående bransch lyckas identifiera ett hål i marknaden är svårt. Att då gå mot strömmen, rikta sitt kreativa fokus mot sin egen hemsida och skapa ett tryckeriernas pinterest är både överraskande och relevant. En uppvisning i konsekvent design och varumärkesupplevelse riktat till en kräsen målgrupp.

Utmaning
Hur får man ett tryckeri att växa i en tid när andra faktiskt lägger ner?
De senaste åren har tryckerivärlden brottats med stora utmaningar. Digitalisering och globalisering har gjort att efterfrågan sjunkit och konkurrensen ökat dramatiskt. 2010–2016 har antalet tryckerier i Sverige minskat med 30%. Värdet som denna del av branschen – finpapperstryckerierna – producerar har under samma period minskat i total omsättning från c:a 7 till c:a 5 miljarder kronor/år.

Insikter
För att överleva behövde Göteborgstryckeriet vända sig till internationella uppdragsgivare med fokus på kvalitet, och gå från att vara rena producenter till att upplevas mer som kreativa rådgivare. För att nå en position i absolut framkant, måste de ständigt utmana branschen och visa upp produkter med enastående kvalitet. Allt detta med mycket blygsam marknadsföringsbudget.

Konkreta mål
Öka företagets omsättning (+10%/år) och lönsamhet genom positionering inom ett premiumsegment. Exponera varumärket mot en kräsen nationell och internationell målgrupp.

Lösning
En visuell identitet som ger inspiration och fungerar som kvalitetsstämpel. Lejonet som symbol för någon som vågar gå sin egen väg, och profilmaterial som visar upp vad tryckeriet kan producera. Genom att nogsamt katalogisera den samlade produktionen förvandlade vi webbplatsen till ett branschledande referensverk. En tjänst och en portal som besökaren återkommer till för att få idéer och fördjupa sin kunskap. Med devisen att ingenting är omöjligt får vi tryckeriet att synas med kommunikation och säljmaterial. Alla idéer utmanar konventioner – och övriga branschen.  

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Mellan 2010 och 2016 ökade koncernen omsättningen med 106% (+12,8%/år) och vinstmarginalen med 132%. Göteborgstryckeriets vinstmarginal ökade under samma period med 314%. Exportförsäljningen har gått från att vara obefintlig 2010 till att utgöra 3% av omsättningen 2016. Antalet förfrågningar från England har ökat med 430%, Norge 850% och Danmark 150%. 17 utmärkelser i internationella designtävlingar har exponerat varumärket mot önskad målgrupp.

Konklusion
Med strategisk positionering och mod att gå mot strömmen, har Göteborgstryckeriet tagit rollen som ett av Europas bästa tryckerier. Vårt uppdrag har varit att positionera dem som ett starkt varumärke på en mycket utsatt marknad.

Arbetsgrupp
Happy Forsman & Bodenfors, Andreas Kittel, Design Director
Happy Forsman & Bodenfors, Lisa Careborg, Creative Director
Happy Forsman & Bodenfors, Oskar Andersson, Design Director
Happy Forsman & Bodenfors, Cecilia Holmström, Account Manager
Happy Forsman & Bodenfors, Jonas Skoglund, Digital Director
Happy Forsman & Bodenfors, Daniel Koning, Designer
Happy Forsman & Bodenfors, Douglas Reid, Copywriter

Ideellt – Kampanj

Vinnare kategori Ideellt – Kampanj 2017

100W Ideellt kampanj: Brisbot

100W Ideellt kampanj: Brisbot

Annonsör: Bris

Byrå: Garbergs

Juryns Motivering
Det är inte alltid så lätt att vara ung. Vem lyssnar och vem ser? Vinnaren av årets 100-wattare är välgjord, smart och relevant. Med stor lyhördhet och fingertoppskänsla för sin målgrupp och var de hänger, lyckas de inte bara att nå ut. De får målgruppen att nå in. För när något känns jobbigt, behöver man kanske bara någon att prata med. Även om det är en bot.

Utmaning
Bris kärnverksamhet är stödjande kommunikation med en målgrupp i ständig förflyttning. Bris kan svara på sånt som barn inte kan fråga varandra eller sina föräldrar om. För att fortsätta vara relevanta för varje ny generation så måste Bris följa med. 

Insikter
Idag är det en självklarhet för unga att använda messagingappar. Vi skapade Brisbot, världens första automatiska kurator-bot.

Konkreta mål
BRIS har i snitt 2291 konversationer per månad. 
Mål: att öka antalet kontakter med 50%, 1150 st första månaden. 

Ett viktigt mål för BRIS är att påverka politiskt. 
Mål: möta 4 av 8 riksdagspartier

För att få brett genomslag i Sverige behövs en morgonsoffa.
Mål: medverkan i ett morgonprogram 

Lösning
Brisbot är en snabbare väg till stöd. Svaren är skrivna av Bris kuratorer och för den som vill prata mer hjälper Brisbot till att ta första steget genom att förmedla till den vanliga stödverksamheten. Börja chatta i Kik eller Fb Messenger så svarar den direkt, dygnet runt.

Tjänsten lanserades med en film för bio, tv och webb, och annonsering i print och utomhus. Vi gjorde en minirobot som vi skickade till utvalda personer vilket gav genomslag på Instagram i bloggar och podcasts. 

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Antal konversationer i BRISBOT första månaden.
Mål: 1.150 
Utfall: 5.504 
Målet slogs med 479% 
BRIS hade 2015 totalt 27.500 startade konversioner. Kampanjen ökade BRIS stödjande kontakter till barn i Sverige med 20% totalt på helåret 2016.  

Antal möten med partier i riksdagen. 
Mål: 4 av 8
Utfall: 5
Bris träffade alla partiledare utom Jan Björklund, Anna Kinberg Batra och Jimmie Åkesson (BRIS valde bort SD). Dessutom barnminister Åsa Regnér, ministern för mänskliga rättigheter Alice Bah Kuhnke samt dåvarande ministrarna Anders Ygeman och Gabriel Wikström.

Antal morgonsoffor. 
Mål: 1
Utfall: 1 
BRIS kurator Sara André demonstrerade chattboten i TV4s Nyhetsmorgon. BRIS fick även ett långt inslag Lilla Aktuellt, som dessutom skapade en mikrosajt som enbart handlade om Bris och brisbot.

Konklusion
Bris kärnverksamhet är kommunikation med en målgrupp i ständig förflyttning. Idag är messagingappar en självklarhet för unga. Vi skapade världens första automatiska kurator-bot och ökade BRIS stödjande kontakter med 20% på helårsbasis.

Arbetsgrupp
Bris, Silvia Ernhagen, Kommunikationschef Bris
Garbergs, Mattias Dahlqvist, Art Director
Garbergs, Per Forssberg, Copywriter
Garbergs, Mattias Alfborger, Digital Art Director
Garbergs, Malin Boustedt, Produktionsledare
Garbergs, Nasim Kabiri, PR
Garbergs, Annika Witkowska, Byråproducent
Garbergs, Sebastian Carlsson, Bot-Copy
Garbergs, Andreas Engstrand, Projektledare
Garbergs, Beatrice Sztanska, Formgivare
Garbergs, Robin Lindbom, Motion Director
A3J, Produktionsbolag boten 
Fellow Designers/Agent Bauer 
Standart and team, Produktionsbolag film 
Musik: Ane Brun “Du Gråter Så Store Tåra (English version)”
Viktor Waldås & Li Stanley - Sony/ATV Music Publishing Scandinavia, Music Supervision
Björn Terring/Cameralink, Fotograf stillbilder
BT Repro, Repro
Haytouch, Retusch stillbilder
TMG Sthlm, Tryck papprobot 
Vizeum, Mediabyrå

75W Ideellt kampanj 2017: Foundation 500

75W Ideellt kampanj 2017: Foundation 500

Annonsör: H&M Foundation​

Byrå: Volontaire

Juryns motivering
Att utmana de 500 mäktigaste är svårt. Att utmana stereotyper är ännu svårare. Men genom att låna idé och manér från dem man utmanar når man hela världen med sitt budskap, och tar ett bestämt steg mot FN:s globala mål för hållbar utveckling inom jämställdhet. En nödvändig påminnelse om att det finns alternativ om man vill göra världen bättre – för alla.

Utmaning
Måla en positiv världsbild och visa positiv förändring i utvecklingsländer istället för den traditionella flugan-i-ögat-kommunikationen insamlingsorganisationer använder. 
H&M Foundation verkar helt fristående men blandas ofta ihop med H&M. Kampanjen behövde H&M som kanal, men behövde lyckas först på egna meriter samt att särskiljas från modervarumärket.
För att få tillgång till H&M:s globala kanaler måste stiftelsen bevisa sig. Det ställer krav på deras kampanjer i form av tonalitet och bildspråk så att det kan intressera H&M:s målgrupper.  
H&M Foundation har som policy att inte köpa media, men hade 10 000 kr för lansering av sina sociala mediekanaler.
Affärspress skriver sällan om välgörenhetsorganisationer.

Insikter
Vi vet att världen blir bättre (Lex Hans Rosling), samtidigt som välgörenhetsorganisationer målar upp en värld i brand för att samla in pengar.

Konkreta mål
Berätta om H&M Foundations program i 11 utvecklingsländer som syftar till att utveckla kvinnligt entreprenörskap. 

Uppnå global spridning utan mediastöd, framför allt i affärspress och där i Fortune Magazine.
Förtjäna access till H&M:s globala kanaler. 

Lösning
Entreprenörer och startups har aldrig varit lika mediebevakade som de är idag. Men bilden som ges av företagsledare är fortfarande oerhört homogen. (Fortune har t ex inte haft en enda kvinna på omslaget de senaste 2 åren)
I syfte att utmana stereotypen och förändra bilden av vem som kan bli företagsledare 
skapade H&M Foundation en alternativ Fortune 500-lista med 500 kvinnliga företagsledare från några av världens tuffaste startupmiljöer. Kvinnornas företagande har möjliggjorts av H&M Foundations program genomfört av humanitära organisationen CARE i 11 utvecklingsländer. Ett initiativ för att bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom jämställdhet (SDG #5).

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Primära mål:
Fortune Magazine skrev om Foundation 500 efter 5 dagar– ett uttalat mål.
Kampanjen omskrevs i affärspress, från Reuters, Business Insider till Yahoo Finance, spreds till över 65 länder och 6 kontinenter med en reach på 169 miljoner den första veckan. Kampanjsidan hade över 110 000 unika besökare.

Sekundära mål:
H&M Foundation fick för den första gången full access till H&M:s kanaler, internt såväl som externt (nyhetsbrev, webb, social media). 
H&M Foundation får dagligen förfrågningar om event, keynotes och samarbeten.

Konklusion
H&M Foundation vågade som stiftelse gå ut med ett positivt budskap – att världen blir bättre. Genom att bryta konventioner om hur kategorin kommunicerar öppnades dörrar till helt nya aktörer och kanaler. En ny historia fick en reach på 169 miljoner.

Arbetsgrupp

Volontaire, Klaus Hahn, Projektledare
Volontaire, Samuel Skwarski, PR-konsult
Volontaire, Joakim Runesson, Planner
Volontaire, Sanna Tidbeck, Producent
Volontaire, Johan Gustafsson, Art Director
Volontaire, Malin Gäfvert, Designer
Volontaire, Elisabet Fischer, Copywriter
Volontaire, Fanny Svensson, Copywriter
Volontaire, Kalle Åkestam, Copywriter
Volontaire, Rasmus Nilsson, Creative Director
Volontaire, Philip Cristofor, Digital Planner
Another State, Webbutvecklare
Bildinstitutet, Retusch
Fotograf, Malin Fezehai Fotograf
H&M Foundation, Diana Amini, Global Manager
H&M Foundation, Malin Björne, Communications Manager
H&M Foundation, Karolina Fabó, Office Manager
H&M Foundation, Maria Bystedt, Program Manager 
H&M Foundation, Pär Höglund 


 

50W Ideellt kampanj: Vem ser?

50W Ideellt kampanj: Vem ser?

Annonsör: Göteborgs Stadsmission

Byrå: Dear Friends

Juryns motivering
Vem ser de viktigaste vi har när vuxenvärlden tittar bort? Vem berättar historierna åt dem som inte själva kan berätta. Genom att använda symbolen för många barns enda trygghet lyckas man med detta. Kampanjen öppnar ögon och plånböcker som aldrig förr. Vi ser och vi ger, för att skapa trygghet.

Utmaning
Runt jul är folk extra givmilda men konkurrensen är också extra hård. Unicef, Röda korset, Gula Båtarna och Cancerfonden är bara några av de som är med och tävlar om gåvorna. Vår utmaning var att få både företag och allmänhet att vilja skänka pengar till just Göteborgs Stadsmission.

Göteborgs Stadsmission är starkt förknippade med hemlöshet. Många kopplar dem till soppkök och skäggiga män som sover i trappuppgångar. Men hemlöshet är ett stigmatiserat ämne där en vanlig uppfattning är att de hemlösa har sig själva att skylla.

Insikter
Därför valde vi att istället lyfta fram Göteborgs Stadsmissions omfattande arbete med utsatta barn. I kampanjer med liknande tema är barnet ofta i fokus. Reklam med ledsna barn är vi väldigt väldigt vana att se. Vi ville göra något annorlunda. Så vi valde att inte visa ett enda barn. Istället byggde vi kampanjen på att målgruppen själv fick fylla i luckorna. För ofta är det man inte ser, det som berör mest.

Konkreta mål
Antalet nya givare är Stadsmissionens viktigaste KPI, då de påverkar totalsumman av gåvorna under lång tid framöver. De flesta blir antingen månadsgivare eller fortsätter ge engångssummor år efter år. Målet var att öka antalet nya givare, både privatpersoner och företag, med 15 %. 

Lösning
Vi bestämde oss för att berätta barnens historier, de berättelser man aldrig annars får höra, ur ett annorlunda perspektiv. Lösningen utgick från de som ser allt men inte kan berätta om det – gosedjuren. Nallen blev vår symbol som syntes i alla enheter i kampanjen. 

Effekt/Resultat vs konkreta mål
För privatpersoner ökade antalet nya givare med 53 % (+350 % över uppsatt mål) och för företag med 93 % (+620 % över uppsatt mål). En ny privat givare är värd cirka 270 kr/år i cirka 10 år och en ny företagsgivare cirka 12 000/år i cirka 5 år. Givet antalet nya givare blir summan under en 10-årsperiod 14 957 000 kronor. Lägger man till intäkterna från kampanjen ger det en totalsumma på 21 457 000, vilket ger ett ROI på 1077 %. 

Konklusion
Göteborgs Stadsmission ville öka antalet givare. För att lyckas valde vi att prata om utsatta barn istället för hemlöshet. Men istället för att göra som alla andra – visa ledsna barn – visade vi inga barn alls. Resultatet blev 350–620 % över mål.  

Arbetsgrupp
Dear Friends, Calle Österberg, Creative director
Dear Friends, Agnes Edin, Copywriter
Dear Friends, Johanna Gremner, Projektledare
Dear Friends, Sandra Bohlin, Fotograf/retuschör
Dear Friends, Karl Isaksson, Fotograf/retuschör
Dear Friends, Katarina Amneus, Originalare 
Oddway Film Production, Richard Tsalikis, Producent
Oddway Film Production, John Horn, Producent
Oddway Film Production, Sami Joensuu, Regissör
Oddway Film Production, Pierre Wernäng, DOP

Ideellt - Singel

Vinnare kategori Ideellt - Singel 2017

100W Ideellt singel: Bakom fasaden

100W Ideellt singel: Bakom fasaden

Annonsör: Kvinnojouren Ellinor

Byrå: Markus

Juryns motivering
Allt är inte som det ser ut. Genom att ta en svaghet i en mediekanal och använda den till sin fördel träffar årets 100-wattare rakt i magen. Med en stadig fot i verkligheten och ett kreativt grepp lyckas man berätta den sanna historien. Ibland måste vi stanna upp och lyssna. Och slå på ljudet.

Utmaning
Många kvinnor som utsätts för våld i nära relationer söker inte hjälp utan bygger istället upp en lycklig fasad utåt. Ofta beror det på att de själva inte ser problemet och förstår därför inte att de borde söka hjälp. Hur får vi dem att förstå vad en destruktiv relation innebär och att de inte är ensamma i sin situation, samtidigt som vi får andra runt omkring att se varningssignalerna och börja reflektera över att det kan finnas helt andra historier bakom alla lyckliga fasader? 

Insikter
Mycket av kommunikationen runt destruktiva relationer berör fysisk misshandel  – men det handlar om så mycket mer än det fysiska. Kan vi sänka tröskeln och visa flera aspekter av en destruktiv relation från kvinnans perspektiv ökar chansen att fler söker hjälp. 

Konkreta mål
1. Öka antalet stödsökande under kampanjens första månad med 25%, jämfört med föregående år.
2. Räckvidd på Facebook i Sverige: 500 000 
3. Nå ut via minst två stora mediekanaler

Samtidigt kan vi få människor att bli mer uppmärksamma på varningssignalerna om de får en känsla av att ha upplevt chocken när fasaden faller.

Lösning
En film publicerades på Facebook, där all video börjar spelas automatiskt utan ljud. Vid första anblick ser det ut som ännu en person som ska visa upp sitt lyckade liv. Men hennes ansiktsuttryck visar att någonting är fel, och det hon faktiskt säger i filmen är något helt annat än det som visas i bild och i undertexter. 

Genom att låta tittaren upptäcka en dold hemlighet och känna känslan när fasaden faller kunde vi få över 15 000 personer att sprida vårt budskap. Detta med en mediabudget på bara 5500:-.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
1. Antalet stödsökande ökade med 123% under den första månaden. 
Totalt har 88% fler kvinnor sökt stöd under de första fem månaderna efter kampanjen. Allt jämfört med samma perioder föregående år.
2. Räckvidd på Facebook i Sverige: 2 400 000+
3. Kampanjen uppmärksammades i SVT, P4, Expressen, Metro, Femina, Corren, BAAM, MåBra m.fl.

Konklusion
Genom att vända den största utmaningen med Facebookvideo till vår fördel skapades en obehaglig aha-upplevelse som har delats över 15 000 gånger och nått 2,4 miljoner svenskar. Med en minimal mediabudget ökade antalet stödsökande kvinnor med 88 %.

Arbetsgrupp
Markus, Anna Sjövall-Hallin, Projektledare
Markus, Marika Lund, Produktionsledare
Markus, Ludwig Roth, Copywriter
Markus, Tomas Nilsson, Art director
Gryt film, Martin Hultgren, Filmproduktion
Gryt film, Gustav Andersson, Filmproduktion
Gryt film, Sophie Gudmann Knutsson, Filmproduktion
Kvinnojouren Ellinor, Anna Ekendahl, Verksamhetssamordnare
Kvinnojouren Ellinor, Katinka Ingves, Kvinnojourskurator
Kvinnojouren Ellinor, Therese Thyr, Barn- och tjejjourssamordnare
Kvinnojouren Ellinor, Marie Pettersson, Kvinnojourskurator

75W Ideellt singel: The Humanium Metal Initiative

75W Ideellt singel: The Humanium Metal Initiative

Annonsör: IM

Byrå: Great Works/Åkestam Holst

Juryns motivering
Nya grundämnen upptäcks sällan, speciellt sådana som är till gagn för hela mänskligheten. Genom att förvandla något livsfarligt till något humant har man lyckats skapa en viktig råvara för att bekämpa våld och fattigdom. Från vapen till vardagsting.

Utmaning
IM, Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som i sitt internationella arbete fokuserar på att genom hjälp till självhjälp bekämpa fattigdom i länder med stora problem.

Insikter
I vår analys av IM visade det sig att tillgången till illegala handeldvapen är ett gemensamt problem för de länder som IM verkar i. Dessa lätta vapen är vår tids massförstörelsevapen. På samma gång som de sänker ett lands BNP, försvårar de biståndsarbete och orsakar instabilitet. 

Konkreta mål
- Att se till att 1000 illegala vapen samlas in och förstörs (500 kg)
- Att arbeta för en ändrad attityd till våld och beväpning, särskilt hos unga män i marginaliserade områden
- Att sätta ljuset på den förödelse som den enkla tillgången till handeldvapen för med sig

Lösning
Ett nytt tankesätt. Vi skapade Humanium, världens första råvara skapad av illegala vapen. Metallen är certifierad och allt som är producerat av metall idag kan därmed bära ett budskap om fred i morgon. Humanium löser något ingen har gjort: Humanium konverterar livsfarliga vapen till ofarlig råvara och sluter cirkeln mellan distribution, affärsmodell, varumärken och biståndsinsatser. Varje kilo Humanium bidrar till lösningen, och varje framställd produkt för fram budskapet. Intäkterna från Humanium går tillbaka till samhället och skapar därmed både incitament till att fler vapen smälts ner, samt hjälper våldets offer.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Humanium blev under 2017 helt sanktionerat av FN och våra samarbetsländers regeringar. Världens ledande medier har uppmärksammat Humanium och personligheter som Dalai Lama och Desmond Tutu har officiellt ställt sig bakom. Svenska och utländska företag har förbundit sig att använda Humanium i kommersiella projekt, och bidrar på så vis till mer insamling av illegala vapen. Först ut är Triwa, det svenska klockmärket. Därefter Bike-Id, Skultuna, Oscar Properties med flera.

Hittills i år är 1 ton illegala vapen från El Salvador nedsmält. Målet var 500 kg. Nästa nedsmältning sker i november i Guatemala och är på 15 ton, vilket motsvarar 30 000 vapen som försvinner från gator och konflikthärdar. För tillfället pågår förhandlingar om 50 ton i Colombia.

Konklusion
Genom att skapa en helt ny råvara, Humanium, bestående av nedsmälta illegala vapen lyckades vi första året bekämpa spridningen av 1 ton vapen och överträffade därmed målet med 100%. 

Arbetsgrupp
Great Works NOA, Johan Pihl, Exekutiv Creative Director
Great Works NOA, Kalle Söderquist, Creative Director
Åkestam Holst NOA, Adam Reuterskiöld, Copywriter
Åkestam Holst NOA, Magnus Jakobsson, Creative Diretor
Åkestam Holst NOA, Alex Picha, Digital producent
Great Works NOA, Fredrik Dahlberg, Copywriter
Great Works NOA, Randy Gosda, Copywriter
Great Works NOA, Harald Hammar, Art Director
Great Works NOA, Johan Öhrn, Creative
Great Works NOA, Karl Sundin, Creative
Great Works NOA, Kenna Magnusson, Creative
Great Works NOA, Mårten Magnusson, Creative
Great Works NOA, Daniel Skantze, CTO
Great Works NOA, Alexander Svensson, Developer
Great Works NOA, Peter Norbeck, Developer
Great Works NOA, Christoffer Overgaard, Developer
Åkestam Holst NOA, Kalle Peterz, Developer
Great Works NOA, Jacob Odqvist, Client Director
Great Works NOA, Anders Ullstrand, Client Director
Great Works NOA, Julia Staberg, Agency Producer
Great Works NOA, Kaj Bouic, Planner
Great Works NOA, Erik Hagman, Photographer
Great Works NOA, Digge Zetterberg, PR
Åkestam Holst NOA, Ida Persson, PR

50W Ideellt singel: Free The Speech

50W Ideellt singel: Free The Speech

Annonsör: Utrikesdepartementet

Byrå: King

Juryns motivering
Tystnad, tagning. Ibland räcker orden inte till. Ibland tar man möjligheten att yttra dem för givet. För att uppmärksamma en 250-årig svensk rättighet, lika självklar för oss som allemansrätten, väljer man att berätta det man vill ha sagt på ett fantastiskt sätt. Genom att faktiskt inte säga någonting.

Utmaning
I december 2016 fyllde den svenska tryckfrihetsförordningen 250år. Med anledning av detta ville Utrikesdepartementet lansera en global kampanj för att försvara och förklara vikten av det fria ordet då utvecklingen i många länder går åt fel håll. Hur kan vi göra frågan intressant för UD:s utlandsmyndigheter, få fler länder att vilja delta för att aktualisera frågan för unga människor i hela världen, med en väldigt liten produktionsbudget samt helt utan mediabudget?

Insikter
För att kunna vara relevanta för människor världen över måste vi hitta en gemensam nämnare som lyckas attrahera många, oavsett nationalitet eller kultur. Vi behöver hitta balanserad tonalitet och tala om yttrandefrihet i länder, vars egen yttrandefrihet är begränsad och censurerad och inte alltid tillåts använda samma sociala nätverk som vi. 

Konkreta mål
-Nå ut brett och skapa diskussion i så många länder som möjligt. Mål: 1,5 miljoner views på Facebook och total räckvidd 5 miljoner
-Nå fram till länder där yttrandefriheten är inskränkt
-Nå politiker och beslutsfattare

Lösning
Free The Speech - en film som visar kända personer som ska hålla tal och framföra ett viktigt budskap i FN – men inte säger något.

Genom att använda oss av klipp på tidigare kända tal som hållits inför FN, av Leonardo DiCaprio, Emma Watson och Malala Yousafzai, kunde vi säkerställa att vi gjorde oss relevanta för en bred mottagargrupp i många nationer och kulturer. 

Effekt/Resultat vs konkreta mål
-Filmen lyckades nå brett och skapa diskussion i +30 länder, den har visats 3,2 miljoner ggr på Facebook, med en räckvidd på 13,2 miljoner, vilket motsvarar ett värde på 660 000€
-Aktivt engagemang från +30 länder däribland Ryssland och Kina, där yttrandefriheten är inskränkt. Filmen lyckades ta sig in på Weibo, Kinas motsvarighet till Facebook, där filmer av politisk karaktär ofta blir censurerade och har i dagsläget setts av 3,2 miljoner kineser
-Svenska och internationella politiker och beslutsfattare uppmärksammade filmen som bl.a. delades av FN, Isabella Lövin och Margot Wallström

Konklusion
Genom att låta internationellt kända frihetsföreträdare visa hur tyst världen skulle vara utan yttrandefrihet lyckades UD skapa engagemang i över 30 länder, många med inskränkt yttrandefrihet, och befästa Sverige som en tydlig förespråkare i frågan.

Arbetsgrupp
Utrikesdepartementet, Jon Pelling, Project manager
Utrikesdepartementet, Anna Björkander, Head of communication
Utrikesdepartementet, Tobias Nilsson, Deputy Head of Communication
Utrikesdepartementet, Sofie Hillbom, Head of Strategic Communication
King, Johan Tesch, Digital director
King, Christoffer Dymling, Copywriter
King, Jesper Stein, Art director
King, Axel  Lokrantz Månson, Art director
King, Frank Hollingworth, Creative director
King, Sunit Mehrotra, Kundansvarig
King, Michaela Wehtje, Planner
King, Pernilla Berg, Projektledare
King, Elin Boëthius, Produktionsledare
Frilans, Johan Söderberg, Regissör
Frilans, Camilla Geijer, Producent
Colony, Markus Ahlm, Producent
Post Sthlm, PR
Blindspot, Webb-produktion

Internationellt

Vinnare kategori Internationellt 2017

100W Internationellt: The Original Brushes of Edvard Munch

100W Internationellt: The Original Brushes of Edvard Munch

Annonsör: Adobe

Byrå: Abby Priest

Juryns motivering
Årets 100 Watts-vinnare hyllar hantverket och binder på ett engagerande sätt samman historiens vingslag med framtidens kommunikation. Genom att skapa en brygga mellan de gamla mästarna och dagens kreatörer har de inte bara adderat själ och känsla till en i grunden teknisk produkt, utan de lyckas också driva effekt och affär hos en kräsen målgrupp på ett imponerande starkt sätt. Med en tydlig röd tråd från insikt till kreativ lösning imponerar årets vinnare  genom att för andra året i rad knipa en förstaplats i 100Wattaren. Respekt.

Utmaning
Adobe Photoshop CC är världens populäraste verktyg för digitalt skapande. Våren 2017 ville Adobe inspirera och engagera en ny generation konstnärer världen över att måla digitalt i programmet. En kampanj med syftet att skapa nya prenumeranter och engagera målgruppen kreatörer.

Utmaning
Adobe Photoshop CC är världens populäraste verktyg för digitalt skapande. Våren 2017 ville Adobe inspirera och engagera en ny generation konstnärer världen över att måla digitalt i programmet. En kampanj med syftet att skapa nya prenumeranter och engagera målgruppen kreatörer.

Konkreta mål
1. Antal nedladdade penselpaket: 1 000 (globalt)
2. Nya prenumeranter på Adobe Creative Cloud: 12 000 (globalt)
3. Räckviddsmål: 30 000 000 i bruttoräckvidd (globalt)
 
Lösning
Tillsammans med Munch Museet i Oslo digitaliserade vi mästaren Edvard Munchs över 100 år gamla originalpenslar och skapade en uppsättning världsunika digitala penslar för gratis nedladdning. Exklusivt för Photoshop. Penslarna gav en ny generation konstnärer möjligheten att måla som en mästare med en bit konsthistoria. En modern integrerad kampanj som sträckte sig över en tremånaders-period där penslar, bildmaterial och historien om projektet spreds globalt via PR, sociala medier och Adobes egna kanaler (officiella globala konton på Youtube, Facebook & Twitter).
 
På taktisk nivå aktiverades kampanjen bl.a. genom en global tävling på Behance (En av världens största kreativa plattformar) som gick ut på att måla det femte skriet (Edvard Munch målade fyra innan han dog) med hjälp av Edvard Munchs originalpenslar.
Fem stycken globala influensers målade sin version av Skriet för att inspirera och driva trafik samt nedladdningar.
 
För att sänka tröskeln ytterligare för digitalt måleri och driva nedladdningar av penslarna producerades fem instruktionsfilmer samt så genomfördes ett flertal livesända digitala kurser världen över.
 
Effekt/Resultat vs konkreta mål
1. Antal nedladdade penselpaket: 1 000 (globalt)
a. Nedladdningarna uppgick till 40 500. Målet överträffat med 3950% (globalt)
2. Nya prenumeranter på Adobe Creative Cloud: 12 000 (globalt)
a. Antal nya prenumeranter uppgick till 35 000. Målet överträffat med 292%
3. Räckviddsmål: 250 000 000 i bruttoräckvidd (globalt)
a. Total bruttoräckvidd uppgick till 1.03 miljarder. Målet överträffat med 401%
 
Värt att nämna: Adobe User Brand Engagement Scorecard visade att individer som nåtts av kampanjen uppvisade ett förhöjt varumärkesengagemang på 25% jämfört med kontrollgrupp. Bland de som också laddat ner penslarna var motsvarande siffra 73%.

Konklusion
Edvard Munchs 100 år gamla originalpenslar digitaliserade för Photoshop gav en ny generation konstnärer en världsunik möjlighet att hitta sin inre skaparglöd med en mästares verktyg. Kampanjen överträffade försäljningsmålen med 292%.

Arbetsgrupp
Abby Priest, Andreas Morne, Client Service Director
Abby Priest, Oskar Hellqvist, Creative Director
Abby Priest, Anders Hellström, Creative
Abby Priest, Pontus Widell, Creative
Abby Priest, Niklas Crona, Account Director
Adobe, Anna Rose, SMB Marketing Manager
Andreas Kleiberg, Photographer
Swim Club, Fredrik Vass, Director
Kyle T. Webster, Photoshop brush maker

75W Internationellt: Sweden on Airbnb

75W Internationellt: Sweden on Airbnb

Annonsör: Visit Sweden

Byrå: Forsman & Bodenfors

Juryns motivering
I en tid av ökad protektionism och exkludering värnar denna kampanj om något av det finaste vi har – öppenhet, tillgänglighet och inkludering personifierat av den svenska Allemansrätten. Med en stark kreativ lösning och ett smart partnerskap, som både kommunicerar tydligt till målgruppen och samtidigt lyfter fram produktens unika egenskaper, lyckas man nå global räckvidd och bred uppmärksamhet för Sverige som turistnation. Att detta sker med en mycket begränsad mediebudget och i en kategori där konkurrensen är stenhård gör att vi imponeras än mer av effekten. Vi lyfter på hatten och säger Välkommen till Sverige!

Utmaning
Utmaningen var att få amerikanska turister att bli mer intresserade av Sverige. Som resevarumärke är Sverige väldigt litet med små resurser. Vi har heller inga Eiffeltorn eller andra monument som hjälper oss. Dessutom är vi omgivna av länder med liknande geografi som också jagar amerikanska turister.

Insikter
Som turistdestination är Sveriges marknadsandel 1 %. Dvs en ytterst liten
spelare bland de stora. En liten grupp människor gör årligen ett medvetet val att komma till Sverige. Vi såg att det var en heterogen grupp i både ålder, kön, intressen osv. Men vi hittade något som de alla hade gemensamt.

På kort tid har turister blivit mer resvana. Lågprisflyg och nya alternativ för hur man kan bo i kombination med nya digitala lösningar för hur man bokar,
upplever och delar sina resor har fundamentalt förändrat resebeteendet globalt. Vi kallar denna insikt för evolutionen från turist till resenär.

Konkreta mål
Den primära målsättningen var att med en begränsad mediebudget på 750 000 SEK skapa uppmärksamhet för Sverige som turistdestination hos vår definierade målgrupp ”resenären”. För att lyckas med det behövde vi jobba med en PR-driven kampanj som skapade intresse och engagemang i sociala medier. Kampanjen riktade sig primärt mot den amerikanska marknaden men också med möjlighet att nå ut globalt.

Sekundärt mål var att se en ökning av antalet bokade gästnätter från den
amerikanska marknaden.

Konkreta mål
Den primära målsättningen var att med en begränsad mediebudget på 750 000 SEK skapa uppmärksamhet för Sverige som turistdestination hos vår definierade målgrupp ”resenären”. För att lyckas med det behövde vi jobba med en PR-driven kampanj som skapade intresse och engagemang i sociala medier. Kampanjen riktade sig primärt mot den amerikanska marknaden men också med möjlighet att nå ut globalt.

Sekundärt mål var att se en ökning av antalet bokade gästnätter från den
amerikanska marknaden.Lösning
För att göra Sverige så attraktivt som möjligt för ”resenärerna” behövde vi dels förpacka Sverige på ett annorlunda sätt som målgruppen gillar. Dels behövde vi få deras influencers att prata om kampanjen - framförallt då de resejournalister som de följer och gillar.

Vi bestämde oss för att presentera en av den allra mest unika och uppskattade produkt som Sverige har, den svenska naturen, på ett sätt som differentierar Sverige från andra natursköna resmål. Vi betraktade Sverige – genom allemansrätten – som ett hem som vi alla gemensamt äger, och som alltid är tillgängligt och inte fullbokat. Men för att göra det behövde vi en partner, en partner som också kunde bidra till att idén nådde ut till vår målgrupp. Vi valde Airbnb eftersom vi visste precis vad vår målgrupp gillar och var de gillar att hänga online. Airbnbs har också en profil och varumärke som stämmer med målgruppens och VisitSwedens preferenser. Så vår lösning var att helt enkelt att lägga ut hela Sverige (med naturen i fokus) på Airbnb. Därmed startade ett digert arbete med att presentera idén för dem. Och sedan förena både VisitSweden och Airbnbs specifika krav och varumärken i en fungerande lösning för bägge parter.

Genom en film bjöd vi in sedan in amerikanska turister till att besöka vårt 447.435 km² stora hem. Ett öppet och välkomnande hem tack vare Allemansrätten. En sjö beskrevs som en infinity-pool, en klippa blev en terrass, mossan på marken en utsökt mjuk matta och bären i skogen blev fri mini-bar. På kampanjsajten kunde besökare se bilder från de olika ”rummen” och läsa recensioner av kampanjens listings. Var och en med sin unika karaktär som representerade natursköna platser i Sverige från norr till söder.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Vår aktiveringsstrategi byggde på att initialt försöka maximera den redaktionella medietäckningen om kampanjen i USA för att utifrån det bygga konversationer i sociala medier. Detta skulle i sin tur leda till ännu mer redaktionell medietäckning.

Genom att matcha vår strategi med rätt sociala medie-kanal – Twitter - lyckades vi skapa den dynamik mellan redaktionellt innehåll och konversationer online.

Genomslaget i redaktionell media i USA ledde sedan till global redaktionell
medietäckning som i sin tur startade ännu fler konversationer online.

Utifrån det sekundära målet att öka antalet gästnätter såg man i juli månad en ökning med 45 %. Normalt brukar man se en ökning på årsbasis med 3 %. Resecykeln säger att det från planering till genomförande är ca 40-50 dagar. Då kampanjen gick upp i maj stämmer den cykeln väl överens med effekten i juli.

Resultat i korthet:
- Förtjänad media: 77,8 milj SEK

- Totalt 1691 artiklar från 71 länder om ”Freedom to Roam” och samarbetet
mellan Visit Sweden och AirBnB. 

- Den organiska räckvidden ökade med 700%.

- Totalt genererade vår aktivering ca 1.7 miljoner unika engagemang, visningar och klick på Visit Swedens nyckelenheter (core assets) för kampanjen.

- Under kampanjperioden hade vi 8.7 miljarder impressions.

- 57% ökning av reklamerinran och 16% ökning av brand awareness

- 17% ökning av reklamerinran och 85% ökning av brand awareness hos
gruppen som tog till sig hela reklambudskpapet.

- Antalet gästnätter från den amerikanska marknaden ökade i juli med 45%, jmf med årsökningen 2016 på 3%

Konklusion
Sverige har en fantastisk natur som är tillgänglig genom allemansrätten. Genomatt matcha målgruppsinsikt, plattform och kreativ idé, fick vi amerikanska journalister och resenärer att förstå att Sverige är ett annorlunda resmål, som de måste besöka.

Arbetsgrupp
Forsman & Bodenfors, Ann Spennare Bengtsson, Projektledare
Forsman & Bodenfors, Olle Victorin, Projektledare
Forsman & Bodenfors, Johan Eghammer, Art Director
Forsman & Bodenfors, Johanna Hofman-Bang, Art Director
Forsman & Bodenfors, Ted Mellström, Art Director
Forsman & Bodenfors, Josefin Roxeheim, Art Director
Forsman & Bodenfors, Marcus Hägglöf, Copywriter
Forsman & Bodenfors, Pontus Levahn, Copywriter
Forsman & Bodenfors, Agnes Uggla, Copywriter
Forsman & Bodenfors, Lycke Ramel, Skribent
Forsman & Bodenfors, Johan Fredriksson, Designer
Forsman & Bodenfors, Johanna Bringefält, Produktionsledare
Forsman & Bodenfors, Jens Odelbring, Byråproducent
Forsman & Bodenfors, Peter Gaudiano, Digital producent
Forsman & Bodenfors, Robert Johnsson, PR
Forsman & Bodenfors, Daniel Sjöstrand, Planner
Forsman & Bodenfors, Jenny Ring, Music Supervisor
Visit Sweden, Jenny E. Kaiser, Uppdragsgivare
Visit Sweden, Jennie Skogsborn, Missuna Visit Sweden
Visit Sweden, Peter Holmberg, Visit Sweden
Visit Sweden, Jonas Overödder, Visit Sweden
Visit Sweden, Lotta Thiringer, Visit Sweden
SMFB Engine, Digital Distribution
Airbnb Inhouse, Production Partner
Airbnb, Jeanne Salvanès, Marketing Manager, Airbnb
Airbnb, Zoe Russel Turner, Creative Producer, Airbnb

50W Internationellt: The Amsterdam Sneaker

50W Internationellt: The Amsterdam Sneaker

Annonsör: KLM

Byrå: Pool

Juryns motivering
På en mycket konkurrensutsatt marknad och med en begränsad mediebudget är det inte alltid lätt att som liten slåss med de stora stadskatterna. Men tack vare en klok insikt – som gör svagheten till en styrka – ser vi här hur man med begränsade medel kan skapa ett varumärkespositionerande helhetskommunikationskoncept som redan under kampanjperioden driver tydliga säljeffekter. Med ett symboliskt avstamp i en sko (!) har de skapat navet för hela kampanjen och knyter sedan på ett snyggt sätt samman alla kampanjenheter i en tydlig och klart målgruppsanpassad berättelse som hjälper till att lyfta fram produktens fördelar gentemot konkurrenterna. Varför åka till London, New York, Milano, Paris eller Barcelona när KLM kan ta oss till Amsterdam?

Utmaning
KLM flyger sex gånger om dagen till Amsterdam från Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Uppdraget var att sälja weekendresor till "stadskatter", dvs storstadsbor 25-35 år med en genomsnittlig inkomst eller högre . Konkurrensen är dock stenhård och Amsterdam som resmål är inte lika högt prioriterat av målgruppen som större europeiska städer som Paris eller London. KLM låg varumärkesmässigt inte heller top-of-mind hos målgruppen för weekendresor.

Insikter
Amsterdam som resmål kommer aldrig att kunna konkurrera med Paris, London eller Rom i form av storlek. Men är det egentligen en fördel att besöka en stad som du inte rimligtvis hinner upplevda på en helg? Amsterdam har ett mindre men mycket intressant utbud som du faktiskt hinner upptäcka på en helg tack vare dess storlek. Varför inte vända på begreppen och lyfta fram den mindre storleken som något positivt? Amsterdam -världsstaden du faktiskt hinner upplevda på en weekend. Och ingen flyger till Amsterdam lika många gånger om dagen som KLM.

Konkreta mål
- öka varumärkeskännedomen (unaided brand awareness) för KLM
- driva trafik till kampanjsida (Minst 25 000 unika besök)
- öka intentionen att köpa resa till Amsterdam (Purchase intent) 
-öka antalet direktbokningar online
-öka försäljning av resor online. 

Lösning
Amsterdam är världsstaden som är såpass kompakt till ytan att du faktiskt bäst upptäcker den till fots. Och för att belysa detta, tog vi fram en unik sneaker, optimerad för att upptäcka Amsterdam i. Med tålig design och särskilt  lämpad för långa promenader, gav den bäraren fri access till Amsterdams 25 bästa sevärdheter. Sneakern fanns i begränsad upplaga och kunde budas hem på eBay och Tradera (inkl flygbiljett) eller så kunde de som redan köpt en resa till Amsterdam med KLM vinna den i en tävling. 
Kampanjens delar bestod av kampanjsajt, 4 st teaserfilmer som drog igång före kampanjens start,  kampanjfilmer, samarbete med influencers i alla tre länder samt en B2B-del mot återförsäljare av resor. 

Effekt/Resultat vs konkreta mål

- (Varumärkeskännedom) +501% mot benchmark avseende "unaided brand awareness"
- Trafik till kampanjsida: Överträffade med ca 400%  - 103 098 tusen unika besök 
- Purchase intent +29% 
- Antalet bokningar för Amsterdam ökade i snitt med 5% i SE, NO och DK
- Direct online bookings ökade i snitt med 8,5% i SE, NO och DK
- Direct online sales ökade med i genomsnitt med 7,9% i SE, NO och DK
 
Bonusresultat:
-antalet besök i KLMs bokningssystem ökade med 315% vid kampanjstart jämfört med genomsnittlig vecka
- Best Ads on Youtube - SE & NO Q1 The Amsterdam Sneaker blev  bästa reklamfilmen i både Sverige och Norge under Q1 2017 på Youtube.  (Uträkningen baseras på en algoritm som räknar bland annat organiska visningar, betalda visningar och visningstid, enligt Youtube)
- Nyhetsbrevet från KLM konverterade bäst någonsin i den nordiska marknaden under 2017
- B2B - Öppningsgrad NO 29,6% och SE 27,5% (Mål 25%)  samt Click Through Rate DK 5,5%, NO 8%, SE 6,5%  (genomsnitt 3,4%)
- ökade likingen med 22% i kontrollgruppen
-Brand favorability +31 jmf med genomsnitt

Dessutom fick UNICEF mer än 5000 Euro från auktionerna på Tradera och eBay

Konklusion
Vi lyfte fram en ny USP som skapade nya anledningar till att besöka Europas mest kompakta storstad. Med hjälp av innovativ produktutveckling blev denna USP tydlig och paketerades på ett sätt som skapade igenkänning och liking i målgruppen.

Arbetsgrupp
Pool, Ulf Rönnbäck, Copywriter
Pool, Johan Pödra, Art director
Pool, Johanna Bergbom, Projektledare
Pool, Johanna Törnblom, Produktionsledare
Bror Bror 
Livewall 
KLM, Martin Sahlgren, Brand manager
KLM, Emmelie Johansson, Marketing manager Norden

Konsument – Kampanj

Vinnare kategori Konsument – Kampanj 2017

100W Konsument kampanj: Där livet händer

100W Konsument kampanj: Där livet händer

Annonsör: IKEA

Byrå: Åkestam Holst NoA

Juryns motivering
Vinnaren av årets 100-watt har från själen av sitt varumärke skapat stor igenkänning i målgruppens vardag. Att öka sin försäljning på en vikande marknad är en stor bedrift. Att göra det med hjälp av relationsproblem och andra vardagsutmaningar är beundransvärt. Det är inte bara konsumenter som har ökat sitt gillande till varumärket tack vare kampanjen, även juryn.

Utmaning
IKEA är en generalist som slåss mot specialister inom 4 affärsområden, med en total share of voice på 16% och en marknadsandel på 31%. En enorm utmaning då forskning säger att SOV:en bör vara minst den dubbla för att försvara marknadsandelen.

Den andra utmaningen är att varumärket är mer omtyckt än produkterna. Och det finns ett klart samband mellan besök och produkt-liking. Det behövdes därför reklam som både bröt igenom och som klarade av att hantera alla affärsområden samtidigt som den ökade gillandet till produkterna.

Insikter
Man köper inte möbler av endast funktionella syften. Möblerna är en förlängning av oss själva, och kan samtidigt vara en lösning på emotionella behov. De kan vara en trygghet för barn, grunden för ett lyckat samtal, etc. Det emotionella värdet möblerna kan ha är mer värt än det funktionella värdet. 

Och de flesta har någon produkt från IKEA hemma, på så sätt är IKEA en del av de många männikornas liv. Om vi då lyckas påminna om hur vardagen knyter ihop IKEAs produkter med alla de känslor och händelser som blir ett liv så kommer dessa människor sätta större värde på produkterna. 

Konkreta mål
Historiskt har IKEA höga värden vilket man måste ta hänsyn vid målsättning. Fokus låg på att öka gillandet till produkterna (affinitet) från 45% till 47% (+2%), eftersom den korrelerar med att driva besök och köp. Vidare skulle preferensen öka från 41% till 44% (+3%) Kommunikationen skulle också öka gillandet till varumärket från 60% till 62% (+2%). Givet den låga SOV behövdes också mål kring ökad reklam-effektivitet (ToM Aw) från 28% till 30% (+2%).

Lösning
Konceptet Där Livet händer, dramatiserar att IKEAs produkter är en del av,  eller hjälper till att lösa emotionella situationer människor stöter på. Vi valde att i den breda reklamen lyfta fram starka livssituationer som många människor befinner sig i. Vi valde också att använda Google för att tackla relationsproblem människor inte pratar om. Om IKEA ska vara hela livets möbelvaruhus så måste vi också låta livet vara vår största inspirationskälla.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Med tanke på IKEAs historiskt höga värden lyckades vi ändå överträffade målen rejält; Gillande till produkterna överträffades med +300% (+6%) preferens +200% ,(+6%) gillande till varumärket + 300% (+6%) och ökad reklam-effektivitet +65% (+3,3%) samt 200 milj i förtjänad media-räckvidd. IKEA har ökat sin försäljning på en vikande marknad sedan konceptet lanserades.

Konklusion
Människor gillar IKEA mer än IKEAs produkter. Genom att våga adressera stora och små känslomässiga vardagsproblem och visa hur IKEA kan vara en del att lösa dessa problem så lyckades vi öka gillandet till produkterna. Målet överträffades med 300%.

Arbetsgrupp
Åkestam Holst NoA, Jerker Winther, Head of planning
Åkestam Holst, Kjell  Månsson, Projektledare
Åkestam Holst NoA, Magnus Jacobsson, CD
Åkestam Holst NoA, Jesper Holst, AD
Akestam Holst NoA, Mark Ardelius, Copy
Åkestam Holst NoA, Michal Siktlewicz, AD
Åkestam Holst NoA, Rickard Beskow, Copy
Åkestam Holst, Sara Bellafesta, Grafisk formgivare
Åkestam Holst, Anna Lundeborg, Digital strateg
Åkestam Holst, Leila Widgren, Byråproducent
Åkestam Holst NoA, Agneta Oppenheim, Produktionsledare
Åkestam Holst, Mimmi Grafström, Projektledare
Åkestam Holst NoA, Caronline Andersson, AD
Åkestam Holst NoA, Felicia Jensen, Copy
Åkestam Holst NoA, Karl Andersson, Planner
Åkestam Holst, Digge Zetterberg, Odh PR
IKEA, Carin Jacobsson, Uppdragsgivare
IKEA, Patrik Nygren-Bonnier, Marknadsdirektör
IKEA, Mia Granath, Marknadschef
Åkestam Holst NoA, Mimmi Morén, Produktionsledare
Åkestam Holst NoA, Alex Picha, Digital producent
Åkestam Holst NoA, Ida Persson, PR strateg
Åkestam Holst NoA, Kalle Peterz, Web Developer
Åkestam Holst NoA, Eric Karlsson, Motion Designer

75W Konsument kampanj: Åland Index/Östersjöprojektet

75W Konsument kampanj: Åland Index/Östersjöprojektet

Annonsör: Ålandsbanken

Byrå: RBK

Juryns motivering
Kreativt, smart och genomarbetat. En liten aktör väcker en stor fråga. Något som fått effekt både under och ovanför vattenytan i Östersjön. Att lansera världens första bankindex med din konsumtions miljöpåverkan ligger minst sagt i tiden. Årets 75-watt går till banken som alla plötsligt hört talas om. 

Utmaning
• Låg kännedom om Ålandsbanken, liten reklambudget och få värdedrivna dialogpunkter. 
• Kraftig övergödning av Östersjön, i en konsumtions- & transaktionsintensiv region. 

Utmaningarna var flera men kan i princip delas upp i två:
• Låg kännedom om Ålandsbanken, liten reklambudget och storbanker med massor av pengar.
Ålandsbanken fyller olika funktioner på olika marknader. På Åland är man marknadsledande med hög kännedom, på finska fastlandet är man en nischbank med gott renomee inom ett litet segment (Private banking) och i Sverige har man i princip just startat genom att köpa in sig på marknaden (förvärv av Kaupthing). Utmaningen var att skapa både kontinuerlig dialog med befintliga kunder relevant samtliga affärsområdens tjänsteutbud och skapa förutsättningar för nykundsrekrytering. Självklart till liten kostnad med stort genomslag.

• Kraftig övergödning av Östersjön, i en konsumtions- & transaktionsintensiv region. 
Att 15 % av havsbotten redan är död och att vi fortsatt hittar på nya sätt att förstöra resten är sannolikt inte någon nyhet. Faktum är att det är ett av problemen. Kopplingen mellan orsak och verkan är diffus och det finns idag ingen automatiserad återkoppling på vad ditt beteende genom konsumtion skapar för miljöpåverkan. Ledande organisationer som WWF (även en samarbetspartner i projektet) har ypperliga "foot print kalkylators" men de har varken koppling till din individuella konsumtion per dag eller automatisk rapportering i ett sammanhang som prioriteras. Det är med andra ord varken lätt att göra rätt eller att för den delen klimatkompensera för sin miljöpåverkan.

Insikter
Problemet, ursprunget och den sökta positionen var de tre insikter kring banken som lade grunden för lösningen. 
Ålandsbankens hemmaplan är mitt i Östersjön och miljöproblemet är inte bara kosmetiskt vad gäller algblomning utan en direkt faktor för många av de huvudsakliga näringarna. Vidare är problemet något som var relevant alla affärsområden och samtliga kundsegment. Varumärkesplattformen för banken identifierar den sökta positionen genom associationer så som Ansvarsfull, Personlig och Ambitiös.

Den strategiska insikten vad gäller kund/användare baserade sig också på tre insikter.
1. Det ska vara lätt att göra rätt, vi är alla lata.
2. WWFs undersökningen som identifierar: 
- Målgruppens oro för klimatpåverkan (80%) 
- Tydliga preferens vad gäller finansiella tjänster som är spårbara och/eller miljömärkta (60%)
- Målgruppen är beredd att byta bank om det fanns klimat smarta alternativ (65%). 
3. Den sociala prestigen som accelereras av SoMe, dvs "Övertygelse" är viktigare än "Platina Amex"

Konkreta mål
Positionera banken i linje med den sökta positionen genom associationer så som Ansvarsfull, Personlig och Ambitiös.
100% penetration på befintlig kund.
Mediaräckvidd: Nå utanför bankens kärnmålgrupp och marknader. Behovet är större än banken och större än Åland. Problemet är globalt.

Lösning
BalticSeaProject.org skapades som fordon för att positionera banken som ambitiös och ansvarsfull med tillhörande lansering av Östersjökortet och Åland Index (Världens första bankindex med månatliga rapportering av din konsumtions miljöpåverkan med möjlighet att klimatkompensera.) Ambitionen var inte en kampanj utan att skapa en motor för direkt månatlig digital dialog med individuell data kopplat till beteende för att öka kännedomen, insättningar i Östersjökontot, finansieringen av miljöprojekt och förståelsen för påverkan. Lösningen blev "större' än problemet och miljön räddar vi tillsammans, därför erbjuder banken idén till alla konkurrenter, i hela världen. 

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Varumärkeskännedom: +308% (9,8% till 40%) 
Penetration befintlig kund: Samtliga kunders kort byts ut. Genom Åland index dessutom skapat månatlig värdedriven dialogpunkt med alla kunder.
Insättningar: +30% (€ 32 275 656) 
Nya konton: +4,4% (1 149 st)
Bankens donation till Baltic Sea Project: € 380 000
Listat som en av ”12 innovationer som kan rädda världen” av SVD.
Case både i Contagious, FN (Generalförsamlingen i New York och UNFCC i Bonn), Sustainable Brands Summit i Detroit. Obligatoriskt case study vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Konklusion
Initiativet positionerar banken med en motor för förståelse och finansiering. Att engagera i en fråga med relevans, genom att mäta individuell påverkans effekt, gav extremt god acceptans. Mätningen av konsumtion gav mätbar framgång i kommunikation. 

Arbetsgrupp
RBK, Linda Wohlfeil, Head of Digital
RBK, Johanna Lindberg, Account Manager
RBK, Lars Anéer, Graphic Design
RBK, Jocke Enegren, Copywriter
H+K Strategies, Nils Holmlöv, PR
H+K Strategies, Jenny Åström, CEO
DBY, Marcus Johansson, CEO
DBY, Robin Magnusson, Motion Producer
Noir, Martin Nabelek, Producer
Ålandsbanken, Anne-Maria Salonius, Director
Ålandsbanken, Peter Wiklöf, CEO
Ålandsbanken, Tove Erikslund, CAO / CSR
Ålandsbanken, Crista Tammela, Marketing Manager
Ålandsbanken, Lewi Wikbäck, Marketing Manager
Ålandsbanken, Monica Mickos, Account Manager
Ålandsbanken, Kristoffer Barkar, Manager Market Data
Ålandsbanken, Lasse Danielsson, Director Financial Intelligence
Ålandsbanken, Mia Grönlund, Account Manager
Ålandsbanken, Nina Eriksson, Account Manager
MasterCard, Judy Vigiletti, Brand Director
MasterCard, Ola Höglund, SVP Business Development
MasterCard, Frida Almgren, Marketing Manager
Gemalto, Christian Hartwigsson, Marketing Director
KPMG, Helena Mueller, Director Sustainability Consulting
KPMG, Daniel Dellham, Sustainability Consulting
KMPG, Erik Wedershoven, Sustainability Consulting
RBK, Johan Phil, CD
RBK, Fredrik Linder, COO
RBK, Erik Larsson, CD

50W Konsument kampanj: "5 i…" med Knorr Snack Pot

50W Konsument kampanj: "5 i…" med Knorr Snack Pot

Annonsör: Unilever

Byrå: Mindshare/ Nyheter24-Gruppen/ Splay Networks

Juryns motivering
Med en imponerande insikt och strategi har man lyckats förflytta ett varumärke och gjort det relevant för en helt ny målgrupp. Fokuset på unga gamers gjorde att Knorr lyckades lansera ett nytt segment med fantastisk försäljningsframgång. Grattis till 50-watt. Knorr Snackpot.

Utmaning
Våren 2017 hade Knorr ambitionen att vitalisera varumärket och modernisera sin portfölj. Då lanserades Snack Pots, ett mättande minimål på naturliga ingredienser, klart på 5 min! 
Hur skulle vi skapa kännedom och positiva associationer kring produkten bland unga och driva till försäljning? Knorr är ju ett historiskt fullständigt ointressant varumärke för gruppen.

Insikter
Knorr Snack Pot, som stillar hungern för den aktiva/den som inte vill slita sig från datorn, har två mediemässigt olika målgrupper: Ungdomar (majoritet killar) som ska äta. Föräldrar som ska köpa.
Unga är som minst mottagliga för reklam och har höga förväntningar på att varumärken ska skapa relevant kommunikation för just dem. För att föryngra Knorr behövde vi en okonventionell approach och vi identifierade 2 viktiga passioner, e-sport och humor, som båda nyttjades i vår digitala strategi. För att nå föräldrarnas plånbok förlitade vi oss på gammel-TV.

Konkreta mål
Målet var att nå 50% volymandel för cup noodles-marknaden under 2017.

Lösning
Snack Pot innebär convenience, vilket också blev centralt i strategin. Konceptet som togs fram var ”5 i” (ex. 5 i tentan, 5 i träningen…) och det togs ut i vår produktrelevanta och målgruppsanpassade influencerstrategi.
 
1) Populära humortrion IJWTBC producerade 3 YouTubesketcher och förklarade med sin pedagogik vitsen med tidsbesparingen. 2 hamnade på topp 20-listan, vilket är extremt ovanligt för sponsrat material.
 
2) Fragbite, Nordens största e-sportportal, arrangerade en unik Knorr-turnering med 8 kända streamingprofiler (sänder när de spelar). I Snack Pot Battle of the Streamers tävlade streamarnas lag i kultspelet Counter Strike:GO. Via 7 livesändningar på 8v, exklusivt material kring matcher och profiler, social media-posts, en specialinspelad spot samt live-final och sampling på DreamHack Summer bidrog Knorr till gaming-scenen och skapade engagemang.
 
Effekt/Resultat vs konkreta mål
Redan i aug. hade Knorr Snack Pot nått 90% av volymårsmålet för 2017.

Konklusion
Knorr tog ett rejält positioneringskliv, lanserande minimålet Snack Pot och kommunicerade på ungdomars vis, via engagerande e-sport och humor. Det blev produkt- och målgruppsrelevant, budskapet ”convenience” gick fram och försäljningen tog fart. 

Arbetsgrupp
Mindshare, Caroline  Ridderstolpe, Solution Manager
Mindshare, Fredrik Hermelin, Digital Strategy
Mindshare, Daniel  Lingenholm, Solution Manager
Mindshare, Emily Castro Consumer, Insights Manager
Splay Networks, Josefine Eriksson, Creative Sales
Splay Networks, Caroline Borelius, Strategist
Splay Networks, Holly Waldenström, Creative Sales Coordinator
Nyheter24-Gruppen, Joakim Jansson, Produktionsansvarig
Nyheter24-Gruppen, Mariela Valencia Vogel, Projektledare Creative Studios
Nyheter24-Gruppen, Ylva Lindberg, Affärsutvecklingschef
Unilever, David Scholander, Nordic Marketing Director
Unilever, Ida Wahlfeldt, Marketing Manager
Unilever, Annika Haglund, Brand Manager 
Unilever, Daniel Saberski, Nordic Media Director

Konsument – Singel

Vinnare kategori Konsument – Singel 2017

100W Konsument singel : AEG Fashion Wash

100W Konsument singel : AEG Fashion Wash

Annonsör: Electrolux

Byrå: Pool

Juryns motivering
På ett oväntat sätt har man fått en av de tråkigaste sysslorna engagerande. AEG fashion wash bevisar att – show don’t tell – ibland är det effektivaste sättet för kommunikation. En inspirerad jury säger grattis till vinnaren av årets 100-watt som med ett imponerande resultat bevisat en makalös effekt. Både i tvättmaskinen och i försäljningsrapporten.

Utmaning
Vi stod inför fyra stora utmaningar; 
1. AEG är en okänd aktör som inte investerat i varumärket på en längre tid. 
2. Den nordiska vitvarumarknad är mättad.
3. Marknadsföra en lågintresseprodukt i en relativt generisk kategori. 
4. Synas smart till rätt personer och i rätt kontext, då vi hade en budget på en betydligt lägre nivå än konkurrenterna. 

Insikter
AEG siktar mot Premium Laundry. En viktig faktor hos målgruppen är deras stora klädintresse och att de är väldigt uppdaterade på mode och designers. Därför beslutade vi tidigt nå och påverka i första hand modebranschen, som dessutom styrs väldigt mycket av materialval vs tvättinstruktioner. 

Många i denna målgrupp undviker att köpa vissa plagg pga tvättråden, eller så använder man inte dem man redan har, för att man inte orkar hand- eller kemtvätta. Vi behövde påvisa att AEGs nya maskiner klarar att tvätta plagg märkta med hand- och/eller kemtvätt.

Vi valde att arbeta på sociala medier med starka nordiska influencers inom mode, textil och klädvård. En stor insikt var att vår idé behövde något spännande och dramaturgiskt som kunde bli pratbart i de sociala kanalerna. 

Konkreta mål
• Öka försäljningen av AEG 8000/9000-serien med 2000 enheter jämfört med förra året, vilket skulle vara en ökning med 24%
• Att öka marknadsandelar i Premium Laundry-segmentet med +1,2 procentenheter.  

Lösning
AEG’s tvättmaskiner och torktumlare kan tvätta och torka plagg märkta med kem- och handtvätt, utan att påverka kläders färg, fibrer eller textur. Så lösningen var att bevisa dessa fördelar, genom att utsätta maskinerna för det ultimata testet; att tvätta och torka visningsplagg - precis innan de ska visas på catwalken för första gången. 

Under Stockholm Fashion Week hade vi vår chans att göra som störst påverkan, till rätt människor. Med oss fick vi det nordiska klädmärket Whyred, som tillät oss att tvätta och torka delar av deras nya kollektion, bara timmar innan den stora modevisningen. Evenemanget dokumenterades, och spreds dels via våra influencers i publiken, samt i köpta kanaler.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Försäljningen av AEG 8000/9000-serie ökat med 4588 enheter. En ökning med 54,6% (fr kampanjlansering fram till dags dato). 
129% över utsatt mål.
 
AEG ökade marknadsandelen i Premium Laundry-segmentet med 4,3 procentenheter (fr kampanjlansering fram till dags dato).  
Vilket var mer än tre gånger så mycket som utsatt mål.
 
AEG ökade Top of mind i vitvarukategorin (unaided awareness) från 3% till 31%. 10 gånger högre alltså.
 
Kampanjen har skapat stort intresse. Det ser vi till exempel på de långa filmenheterna. 2-minutersfilmen hade 85% i Completed Views, vilket är extremt högt för en så pass lång film, oavsett kategori.
 
Detta är den enda kampanjen som har genomförts 2017 varför både varumärkeseffekterna och försäljningssiffrorna kan härledas till denna insats.

 

Konklusion
Vi uppmärksammande lösningen på ett verkligt tvättproblem med ett dramatiskt grepp. Genom smarta partnerskap i modebranschen nådde vi rätt målgrupp, gav AEGs varumärke helt rätt associationer, samt bevisade produktens unika egenskaper.

Arbetsgrupp
Pool, Arvid Axland, Strateg
Pool, PJ Lindqvist, Art Director
Pool, Jenny Åberg Hüttner, Copywriter
Pool, Therese Andersson, Produktionsledare
Pool, Johanna Bergbom, Projektledare
Chamdin & Stöhr, Kirke Aillo Rodwell,  Regissör
Chamdin & Stöhr, Signe Falk, Producent
Chamdin & Stöhr, Martina Stöhr, Exekutiv producent
Electrolux, Linda Tylestedt, Campaign Manager Nordic
Electrolux, Ann Ålund, Project Manager Nordic
Electrolux, Diana Münz, Nordic PR and Social media manager
Pool, Eva Inde, Produktionsledare
Pool, Emma Sandler, Final Art

75W Konsument singel: IKEA Retail Therapy

75W Konsument singel: IKEA Retail Therapy

Annonsör: IKEA

Byrå: Åkestam Holst NoA

Juryns motivering
Genom att döpa om sina produkter till vanligt googlade relationsproblem lyckades man charma en hel värld. Med kreativ briljans och en påvisad försäljningsökning för de mest besökta produkterna, har varumärket visat effekten av att gå sin egen väg. Vinnaren av årets 75-watt är Retail Therapy från IKEA.

Utmaning
Människor gillar IKEA mer än IKEAs produkter. Det är konceptet ”Där livet händer” sprunget ur. Här påvisas produkternas genuina närvaro i livet för att ge de djupare emotionell mening och därav öka gillandet. Nu skulle vi skapa ett digitalt initiativ som stöttade konceptet.

Mot bakgrunden var utmaningen tydlig – är reklamens värld och verkligheten för långt ifrån varandra för att bevisa produkternas närvaro i livet? 

Insikter
Vi behövde komma närmare med något som verkligen berör. Insikten formades kring; 1 Vad värderar/berör svenskar högt? 2 I vilken kontext kan vi komma riktigt nära människor i ämnet?

I studier vad svenskar värderar högst finns familjen (IKEA relevant). Och problem i dessa relationer berör djupt. Var vänder man sig för lösningar? -Google, grubbel-vattenhålet har blivit det för relationsfrågor också. Sökfraser kring relationsproblem i hemmet gav oss bevis. Vi insåg att göra IKEA realtidssynliga här skulle bli överraskande, men också upplevas relevant. 

Konkreta mål
Öka gillandet till produkterna från 45 - 47%. Eftersom gillande korrelerar med besök och köp.

Lösning
I IKEA Retail Therapy döpte vi om IKEA-produkter till vanliga googlingar gällande relationsproblem i Sverige. Har du en snarkande man? Eller en familj som inte respekterar dig? När du googlade ditt problem fann du en IKEA-produkt med exakt samma namn, på en hemsida identisk med IKEAs onlineshop. En produkt som kanske kunde hjälpa dig att förbättra dina familjerelationer. Eller i alla fall bjuda på ett leende innan du letade vidare efter ett svar. IKEA blev synliga och relevanta direkt ”Där livet händer”.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Initiativet med en budget på 255.000 kr (produktion+media) observerades av 1,7 miljoner svenskar (ynka 0,15 kr per obs). Men det stannade inte där. Retail Therapy spred sig som en löpeld över världen med en förtjänad media-räckvidd på 175 milj. Vi lyckades skapa ett initiativ som många tog del av, men viktigast - det kritiska gillandemålet överträffades 315% och de mest exponerade produkterna ökade sin försäljning med över 25%.

Konklusion
Människor gillar IKEA mer än IKEAs produkter. Vi kopplade ihop Google, relationsfrågor och produkter för att förändra attityden. Retail Therapy charmade sig runt jorden (175 milj media-räckvidd) och överträffade målet med 315% (gillande produkter).

Arbetsgrupp
Åkestam Holst NoA, Magnus Jakobsson, Creative Director
Åkestam Holst NoA, Caroline Andersson, Art Director
Åkestam Holst NoA, Felicia Jensen, Copywriter
Åkestam Holst NoA, Kjell Månsson, Client Lead
Åkestam Holst NoA, Mimmi Morén, Account Manager
Åkestam Holst NoA, Jerker Winther, Head of Planning
Åkestam Holst NoA, Karl Andersson, Planner
Åkestam Holst NoA, Anna Lundeborg, Digital Strategist
Åkestam Holst NoA, Alex Picha, Digital Producer
Åkestam Holst NoA, Ida Persson, PR Strategist
Åkestam Holst NoA, Digge Zetterberg, Odh PR Strategist
Åkestam Holst NoA, Kalle Peterz, Web Developer
Åkestam Holst NoA, Eric Karlsson, Motion Designer
IKEA, Carin Jacobsson, Client Supervisor
IKEA, Maria Granath, Client Supervisor
IKEA, Patrik Nygren-Bonnier, Client Supervisor

50W Konsument singel: Fotbollstuben

50W Konsument singel: Fotbollstuben

Annonsör: Intersport Sverige

Byrå: Welcom / Splay

Juryns motivering
När Intersport valde att öppna Fotbollstuben förflyttade de inte bara kommunikationen från traditionell media till youtube. De flyttade samtalet från föräldrarna till ungdomarna. Resultatet lät inte vänta på sig. Redan efter ett par månader stod det klart att Fotbollstuben hade engagerat rätt målgrupp och intresset blev gigantiskt. Grattis till 50-watt, Intersport och Fotbollstuben.

Utmaning
BAKGRUND
Kategorin fotboll är prioriterad för Intersport, men marknaden har förändrats. Förr lanserades nya fotbollsprodukter en till två gånger om året, idag sker det mycket oftare. De internationella varumärkena driver utvecklingen och prisbilden har ökat kraftigt. Intersport har alltid bearbetat den betalande i familjen – förälder – via traditionella medier som dagspress, TV och kundklubb. Men man når inte ungdomarna som har mycket stark påverkan på inköpen. Och det märks i deras attityd till varumärket. Vid en nollmätning innan kampanjstart var målgruppens attityd till Intersport följande:
8% säger att Intersport riktar sig till dem
15% säger att de kommer att handla på Intersport
12% kommer att rekommendera Intersport till andra

MÅLGRUPP:
Fotbollsintresserade 15–25 åringar i Sverige

ÖVERGRIPANDE MÅL:
Skapa långsiktig plattform för kommunikation kring fotbollskategorin året runt.
Bygg kännedom och skapa intresse som gör att målgruppen vill ta emot vårt budskap.

Insikter
Att prata med föräldrarna är verkningslöst. Det är ungdomarna som vet vilka prylar de vill ha. Dessa s.k. cord cutters har övergivit traditionella medier och söker själva sin egen underhållning. De påverkas av de internationella varumärkenas produktlanseringar, idrottsstjärnor och kampanjer. Och gillar att hänga på YouTube där de kollar på matchklipp, tricks och stjärnor som Zlatan. Intersports nya strategi byter fokus från push till pull, från traditionella media till YouTube. Vi ska kommunicera med 15–25 åringar på ett sätt som de gillar och får dem att dra i föräldern. Intersport ska bli destinationen för fotbollsspelare.

Konkreta mål
Delmål 1:
Den 31 december 2016 ska Fotbollstuben vara Sveriges största kommersiella YouTube-kanal med minst 34 000 riktiga prenumeranter.

Delmål 2:
Den 31 augusti 2017 ska Fotbollstuben ha minst 50 000 riktiga prenumeranter.

Lösning
Intersport byter push mot pull, traditionella media mot YouTube och skapade Fotbollstuben – en
samlingskanal för fotbollsintresserade. Där stjärnor som Skilltwins, IJustWantToBeCool och Adrian från Dunderhumor får skapa innehållet. Resultatet blir flera olika ”program” från scriptad fotbollshumor till underhållande dokumentära EM-serier och trickshots. Inslagen är två till tio minuter långa. Till skillnad mot andra liknande satsningar görs ingen reklam i andra mediakanaler. Intersport litar helt på innehållet och dess attraktionskraft. Genom gillande, kommentarer och delningar skulle målgruppen själv locka nya fans till Fotbollstuben och Intersport.
Några viktiga tidpunkter i lanseringen:
1. En trailer för Fotbollstuben släpps på YouTube den 1 april 2016.
2. Den 7 april publiceras det första avsnittet av Fotbollstuben.
3. Inför EM i fotboll släpper Fotbollstuben den officiella inofficiella EM-låten för att locka ytterligare prenumeranter till samlingskanalen. Den officiella EM- och VM-låten brukar framföras av föräldragenerationens idoler, till exempel Tomas Ledin, Magnus Uggla och E-Type. Intersport lanserade den officiella inofficiella EM-låten ”Sparka på bollen” tillsammans med YouTube-stjärnorna IJustWannaBeCool.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Vi ville skapa en relation med målgruppen, ett gillande, med målsättning att de så småningom skulle kunna tänka sig att handla sina fotbollsprodukter på Intersport.

SPARADE KOSTNADER
Bytet från traditionella media till YouTube gav Intersport en besparing på 7 miljoner kronor (inklusive produktion).

TOTALT ENGAGEMANG
Delmål 1:
Distribution: 6 972 288 visningar (genomsnittlig tittartid 4 minuter) och 55 800 prenumeranter (+64,1%)
Engagemang: 85 000 likes och 6 100 kommentarer
Påverkan: 3 557 delningar
90% organisk trafik, dvs att besökaren hittat till Fotbollstuben genom att ha sökt på namnet i sökmotor.
Delmål 2:
Distribution: 12 720 859  visningar (genomsnittlig tittartid 4 minuter) och 72 537 prenumeranter (+45,1%)

RETURN-ON-ENGAGEMENT
Hur mycket skulle det kosta att annonsera oss till samma räckvidd bland fotbollsintresserade 15–25-åringar?
Svar: 15,85 miljoner kronor
Så här har beräkningen gjorts:
YouTube-visningar: En normal visning på YouTube kostar 0,40 kr/st. Men här pratar vi om en smalare och ”svårare” målgrupp, så en rimlig kostnad skulle vara 0,60–0,70 kr/st. Eftersom vi har långa tittartider, så estimerar vi kostnaden till 1,00 kr/st för dessa visningar. Totalt värde 12,7 miljoner kronor.
YouTube-prenumeranter: Det normala snittvärdet vid annonsering mot denna målgrupp beräknas till 30 kr/st. Så värdet av våra totalt 72 537 prenumeranter blir ca 2,18 miljoner kronor.
Spotifynedladdningar av den officiella inofficiella EM-låten: Om vi gör ett snitt av vad en videovisning och en radiospot kostar så blir värdet 0,15 kr/nedladdning. Med 3 579 042 visningar på YouTube och 1 134 926  lyssningar på Spotify får vi ett totalt värde på ca 0,71 miljoner kronor.
Facebookvideovisningar av den officiella inofficiella EM-låten: Ett CPV på 0,5 kr. Totalt värde ca 0,26 miljoner kronor.
Likes, kommentarer och delningar kan inte köpas för pengar. Därför ingår inte dessa i beloppen ovan.
Källa: Vizeum

Konklusion
Intersport vill bli gillade av unga fotbollsintresserade. Men under många år har man bara kommunicerat med deras föräldrar, på ett sätt föräldrarna gillar. Intersport bytte push mot pull, traditionella media mot YouTube och skapade Fotbollskanalen. 

Arbetsgrupp
Welcom, Jonas Sjövall, Creative Director
Welcom, Monica Persson, Produktionsledare
Welcom, Niclas Hallgren, Copywriter
Welcom, Andreas Larsson, Art Director
Welcom, Joakim Brinkenberg, Projektledare
Splay, Victor Ljungberg, Account Manager & Strategi
Splay, Josefine Brink, Projektledare
Splay, Viktor Linnell, Account Manager
Splay, Erik Gestrelius, Exekutiv Producent
Splay, Tove Traneving, Produktionsledare 
Splay, Micke Ginal, Producent
Splay, Alexander Edström, Grafiker
Splay, Magnus Bertfelt, Media Distribution
IJustWanttoBeCool, Victor  Beer 
IJustWanttoBeCool, Emil Beer 
IJustWanttoBeCool, Joel Adolphsson 
Vizeum, Max Hallenberg, Account Director

Konsument – Strategisk design

Vinnare kategori Konsument – Strategisk design 2017

100W Konsument strategisk design: Mjau varumärkesutveckling

100W Konsument strategisk design: Mjau varumärkesutveckling

Annonsör: Doggy AB

Byrå: Scandinavian Design Group Stockholm

Juryns motivering
Att öka försäljningen och samtidigt höja priset är beundransvärt. När man dessutom kunde visa att försäljningsökningen sträckte sig över två år var saken klar. 100-watt går till ett gediget insiktsarbete och en design som står ut i hyllan. Mjau har bevisat vad strategisk design kan göra för ett varumärke.

Utmaning
Ett stagnerat varumärke utan tydligt erbjudande och mervärde, med vikande försäljning som resultat – då endast två produkter i sortimentet var lönsamma. En relativt liten aktör vars multinationella konkurrenter hade stora budgetar och hyllutrymme. Mjau uppfattades som hederlig men osynlig och saknade en image som attraherade kunden och som levde upp till produkternas faktiska kvalitet. 

Insikter
Trots stora skillnader i förutsättningar fanns en stor fördel mot konkurrenterna: produktionen och sätet i Vårgårda gjorde Mjau svenskt, lokalt och närproducerat. Dessutom drev humaniseringen av kategorin viljan att ge sin katt bra råvaror och närproducerad mat. En perfekt match för det Mjau kunde erbjuda. Undersökningar visade att Mjau redan hade en bättre produkt än konsumenterna förstod, så nu behövde vi få husse och matte att välja oss.  

Konkreta mål
Varumärkes-och designprojektet skulle tillsammans med viss produktutveckling möjliggöra ett högre pris på produkterna, öka försäljning och göra Mjau lönsamt igen. Dessutom skulle kännedomen öka för att kunna ta platsen som marknadsledare inom torr och våt kattmat. Tillsammans med övriga kommunikationsgränssnitt, såsom reklambyrån, skulle varumärket förflyttas för att bli relevant för en bredare målgrupp. 

Lösning
Eftersom Mjau kunde inte matcha konkurrenternas komplicerade produktlöften skapade vi en ny definition av kvalitet där Mjau skulle vara det trygga, lokala och naturliga alternativet.
En blå färg på bassortimentet och svart på premiumsortimentet tar plats i hyllan
Ett typsnitt som förmedlar naturlighet genom handskriven känsla
Namn utan krusiduller, det heter precis vad det är
Olika katter på bilderna för att visa att Mjau är för alla
Enkel, trevlig texttonalitet
Provsmakarna på Mjaus eget katthem Tassalyckan fick plats på förpackningen

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Genom ett nära samarbete mellan kund och byråer, med den nya varumärkesplattformen och designen som vägledare, vände utvecklingen. Försäljningsökning +20% , köpintentionen från 15% till 21% bara mellan 2015 och 2016 (är nu 80% bland de som redan känner till Mjau), och försäljningen på portionspåsar +300% sedan 2015. Kännedomen har ökat från 66 till 72% sedan lanseringen 2013. Dessutom kunde priset höjas med upp till 20% med bibehållen försäljning och vinst som resultat.

 

Konklusion
Ett stagnerat varumärke fick ett erbjudande konkurrenterna inte kunde matcha. Genom design som attraherar den nya tidens hussar och mattar, kunde vi förflytta varumärket, öka försäljningen och vinna marknadsandelar. 

Arbetsgrupp
Scandinavian Design Group, Lisen Lindberg, Produktionsledare
Scandinavian Design Group, Nils Jensen, Creative Director
Scandinavian Design Group, Henrik Walse, Designer
Scandinavian Design Group, Rebecka Gustafson, Planner
Scandinavian Design Group, Johanna Smeds, Kundansvarig
Scandinavian Design Group, Isabel Norström, Designer
Scandinavian Design Group, Carl Bachmann, Designer
Scandinavian Design Group, Christian Sundgren, Strateg och Copywriter
Doggy AB, Anna Lindblad, Brand Manager Mjau

75W Konsument strategisk design: Nick´s - Ett svenskt uppror mot sockerindustrin

75W Konsument strategisk design: Nick´s - Ett svenskt uppror mot sockerindustrin

Annonsör: Nick´s 

Byrå: Bold (NoA)

Juryns motivering
Lika lekfull, smakfull som effektfull. En choklad utan socker har med sin unika design etablerat sig bland butikens tio-i-top. En fantastisk prestation tycker juryn som säger grattis till årets 75-watt, Nicks.

Utmaning
Choklad äts för att det är gott; en belöning och njutning där nyttigheten har fått ta ett steg åt sidan då det finns misstro att något gott också kan vara nyttigt. 
 
Chokladindustrin har länge dominerats av stora välkända varumärken som styr över både distribution och åsiktsbildning.
 
Insikter
Folk vet att socker inte är bra för dem. Men man köper sällan choklad för att vara nyttiga. Det finns även stor misstro mot sockerfri choklad; både gällande smak och konsistens. Vi måste därför:
 
Särskilja och visa att N!CK’S inte tillhör hälsokosten 
Visa att N!CK’S inte har tummat på smaken
Skrota pekpinnen och alltid ställa oss på konsumentens sida
 
Konkreta mål
Baserat på att N!CK’S var ett okänt varumärke i en kategori (sockerfritt) med negativa associationer (dålig smak, konsistens, mm) sattes ett relativt högt mål: 
 
Femdubbla försäljningen på 6 månader. 
Nå en kännedom på 5% av populationen och att minst 5% av dessa skulle känna köpsug för produkten.
 
Lösning
Godis är gott. Men socker är inte lösningen, det är problemet. Innan re-brandingen såg varumärket Nutri-Nick ut som de flesta andra konkurrenterna i kategorin, tråkigt, nyttigt och smaklöst. Det nya namnet, identiteten och förpackningsdesignen syftar till att visa att även nyttiga produkter kan smaka fantastiskt. Med en ny, lekfull och kaxig tonalitet utmanas de stora chokladdrakarna, och resultaten talar ju för sig själva.
 
Effekt/Resultat vs konkreta mål
På bara sex månader ökade försäljningen med 1000%  (500% över målet)
 
I juli 2017 blev N!CK’S den första nykomlingen att slå sig in på ICAs topp 10 storsäljare inom choklad - på 40 år!
 
Kännedomsökning på 20% av befolkningen (300% över målet).
 
Över 60% sade sig bli köpsugna på N!CK’S produkter (1100% över målet).
 
N!CK'S blev dessutom utnämnd till årets Mat-startup 2017, utsedda av livsmedelsföretagarna bland 500 startups i Sverige.

Konklusion
Med hjälp av ett nytt namn, identitet och förpackning har N!CK’S på bara sex månader ökat sin försäljning med 1000% och samtidigt blivit den första nykomlingen att slå sig in på ICAs topp 10 storsäljare - på 40 år! 

Arbetsgrupp
Bold, Oskar Lübeck, Creative Director
Bold, Carl-Fredrik af Sandeberg, CEO & Account Director
Bold, Jonas Hedegard, Account Director
Bold, Fredrika Doré, Design Director
Bold, Jesper Klarin, Design Director
Bold, Jonas Holm, Designer
Bold, Tatjana Dubovina Jokic, Designer
Bold, Kim Tornstierna, Account Manager
Bold, Yvonne Rietz, Account Manager
Bold, Jacob Engquist, Brand Strategist
Åkestam Holst, kommunikationskonceptet

50W Konsument strategisk design: Din egen lilla jordkällare. Och mer.

50W Konsument strategisk design: Din egen lilla jordkällare. Och mer.

Annonsör: Svegro

Byrå: ÖPPET

Juryns motivering
I en kategori där butikernas egna varumärken fått stor plats är det svårt att nå ut som varumärke. Tydliga värden, träffsäker och snygg design har gett stor effekt för Svegro – ett bevis att bra design gör skillnad. Grattis till 50-watt!

Utmaning
Svegro skapade 1983 en ny kategori i dagligvaruhandeln – Örter och sallat i kruka. Med åren har andra konkurrenter samt butikernas EMV (Egna märkesvaror) tagit mer och mer marknadsandelar. Samtidigt är varumärket Svegro förhållandevis okänt. Fortsätter trenden riskerar Svegro att tas bort ur sortimentet hos ICA, Coop, Hemköp etc.  

Insikter
För att flytta fram ställningarna och öka distributionen i dagligvaruhandeln måste vi öka varumärkeskännedomen hos den enda grupp en handlare lyssnar på: konsumenterna. Vi behöver också förflytta känslan hos varumärket från "grossist" till "lokal odlare". 

Konkreta mål
Utgångsläget när nytt koncept och ny design ska lanseras är att Svegro har 34% kännedom (hjälpt erinran) bland konsumentgruppen "matintresserade". Marknadschefen sätter ett relativt tufft mål. Att öka kännedomen med 35% på 1,5 år. Från 34% i oktober 2015, till 45% i juli 2017. Målet var alltså att öka varumärkeskännedomen med 32%.

Lösning
Vi skapade en ärlig design som speglar, lyfter fram och understryker ursprunget och platsen där Svegro odlar – Färingsö några stenkast från Drottningholms slott. Och den konceptbärande meningen "smaker som växer". Vi skapade också en helt ny förpackning  – en jordkällare i miniformat för den nya produktlinjen Finpotatis. 

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Redan efter 12 månader steg varumärkeskännedomen till 46% 
Och i juli 2017 är den hjälpta varumärkeskännedomen 58%, 
Målet var 45%. Eller en ökning med 32%. Ökningen blev istället 70%. Mer än dubbelt upp jämfört med målet. 
Källa: Konsumentmätningar från Magenta.

Svegros försäljning sjönk under 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. Men den nedåtgående trenden bröts och för första gången på 5 år steg försäljningen under 2016. 

Tack vare nya produkter och den nya designen har fler av Svegro produkter också blivit listade centralt hos ICA, oerhört viktigt för att komma in i fler butiker. 

 

Konklusion
Nytt koncept och originell, men relevant, design ihop med Svegros nya produkter skapar tillsammans en stark helhet som gör att kommunikationen fungerar väldigt bra.

Arbetsgrupp
Svegro, Helena Olin, Marknadschef
Öppet, Leopold Lauga, Designer & Art Director
Öppet, Magnus Ingerstedt, Design Director
Öppet, Josefin Torenfält, Copywriter
Öppet, Mats Utberg, Copywriter
Öppet, Monica Häger, Operativ projektledare
Öppet, Anna Frykberg, Original
Öppet, Eleonora Bergendal, Original
Bohman+Sjöstrand Photography, Fotograf
Ida Lauga , Stylist

Långsiktigt

Vinnare kategori Långsiktigt 2017

100W Långsiktigt: Apoteket "Apoteket"

100W Långsiktigt: Apoteket "Apoteket"

Annonsör: Apoteket

Byrå: Forsman & Bodenfors

Juryns motivering
Det är en konst att sticka ut i en bransch där folk knappt vet var de handlar. Men ni lyckas fullt ut. Med nördighet övertygar ni oss. Och med trulighet charmar ni oss. Genom er förmåga att ständigt överraska har ni skapat receptet för en självklar vinnare. Hundrawattaren i långsiktig varumärkesvård 2017 går till Apoteket AB.

Utmaning
Sedan marknadens omreglering 2009 har de nya (numera etablerade) apoteken lånat så mycket som möjligt från Apoteket för att skapa samma positiva associationer. Utmaningen för Apoteket har varit att stärka sin ställning och bevisa att det faktiskt spelar roll vilket Apotek man som konsument väljer – alla är inte lika.

Insikter
Ofta besöker man apotek med ett tydligt problem och inte sällan känner man sig osäker, sårbar och okunnig. Därför blir kunskap och kvalitet avgörande attribut för att särskilja och skapa preferens. Drivkraftsundersökningar bekräftar att dessa attribut, utöver geografiskt läge, är de viktigaste drivkrafterna vid val av apotek.

Studier visar också att kvalitetsuppfattning hänger tätt ihop med bilden av hur hållbart ett varumärke eller erbjudande är (se källa). Den hypotesen har därför också varit avgörande i Apotekets kvalitetsarbete.

Konkreta mål
2014 sattes följande mål. 

– Apoteket ska anses vara mest kunniga och kompetenta samt ha bäst förmåga att hjälpa sina kunder. På lång sikt ska gapet i relation till konkurrenterna, baserat på hur många som anser att respektive apoteksaktör är kunnig och kompetent, öka (enligt resonemanget ”ju större gap, desto tydligare äger vi associationen”).

– Apoteket ska präglas av högst kvalitet i branschen. Detta ska mätas dels utifrån upplevd kvalitet jämfört med konkurrenterna (hur många som håller med om att Apoteket håller hög kvalitet), dels genom Sustainable Brand Index (mer nedan).

– Apoteket ska uppfattas vara ett av Sveriges mest hållbara varumärken. På Sustainable Brand Index – som baseras på svenska folkets perception – siktade man på att bli topp 3. Utgångspunkten var tiondeplatsen.

– Sammantaget skulle detta leda till en bibehållen preferens för Apoteket där majoriteten av svenskarna på lång sikt ska föredra Apoteket framför konkurrenterna.

Lösning
Ett nytt kommunikationskoncept med en farmaceut i spetsen sjösattes. Hennes roll är att, med värme och finess, förmedla kunskap och kommunicera Apotekets hårda kvalitetsarbete. Under en treårsperiod har hon kommunicerat vad Apoteket inte säljer som en följd av den tuffa Kvalitetskontrollen (där hållbarhet är ett centralt element), hon har gett tips kring hur man kan tänka kring sin egen hälsa och hon har berättat mer om Apotekets satsning på tillgänglighet.

För ständig närvaro och ökad relevans lanserades en SoMe-strategi med två tydliga ben; #ApoteketVisarHur (instruktionsfilmer om hantering av olika hälsotillstånd) och #FrågaApoteket (farmaceuter som behandlar vanligt förekommande funderingar).

Effekt/Resultat vs konkreta mål
– Apoteket har stärkt kunskaps- och kompetensperceptionen: Idag är man 38,6% över närmsta konkurrent, för tre år sedan var gapet 28%.

– Apoteket har de senaste tre åren stärkt kvalitetsuppfattningen. Inget annat apotek har lika starka kvalitetsassociationer, och idag är det hela 78% som instämmer i att Apoteket håller hög kvalitet i sitt sortiment. Branschsnittet (Apoteket borträknat och alla övriga apotekskedjor inräknade) är 59%.

– 2014 låg Apoteket på tionde plats i Sustainable Brand Index. År 2016 hamnar man på första plats. Denna plats försvarades 2017, då folket återigen utsåg Apoteket till Sveriges mest hållbara varumärke.
 
– Preferensen för Apoteket är fortsatt stark. Majoriteten (53%) av svenska folket säger per augusti 2017 att de helst av allt går till Apoteket för att utföra sina apoteksärenden. Den aktör med näst starkast preferens (nummer två i rankingen) har en femtedel (21%) av befolkningen som föredrar den apotekskedjan. Detta är ett tydligt bevis för att det trots hård konkurrens, där övriga aktörer ständigt närmar sig i erbjudande och profil, går att skapa och bibehålla ett försprång.

Konklusion
När mycket verkar likt på ytan är kommunikation avgörande för att hjälpa människor att intellektuellt, såväl som emotionellt uppleva skillnaderna som ändå finns där. Just denna strategi har bidragit till att göra Apoteket till svenskarnas favorit.

Arbetsgrupp
Forsman & Bodenfors, Leif Sorte, Kundansvarig
Forsman & Bodenfors, Emelie Schröder, Projektledare
Forsman & Bodenfors, Lina Engler, Projektledare
Forsman & Bodenfors, Anna Daniel, Projektledare
Forsman & Bodenfors, Johan Holmström, Copywriter
Forsman & Bodenfors, Anna Qvennerstedt, Copywriter
Forsman & Bodenfors, Jacob Nelson, Copywriter
Forsman & Bodenfors, Johan Olivero, Copywriter
Forsman & Bodenfors, Annika Frankel, Art Director
Forsman & Bodenfors, Joakim Blondell, Art Director
Forsman & Bodenfors, Lars Friberg, Planner
Forsman & Bodenfors, Jessica Sjölin, Produktionsledare
Forsman & Bodenfors, Lena Birnik, Produktionsledare
Forsman & Bodenfors, Lycke Ramel, Skribent
Forsman & Bodenfors, Andrea Sundström, Skribent
Forsman & Bodenfors, Maja Bredberg, PR-strateg
Forsman & Bodenfors, Leo Bovaller, Researcher
Forsman & Bodenfors, Helena Wård, Digital strateg
Forsman & Bodenfors, Magnus Kennhed, Producent
Forsman & Bodenfors, Axel Söderlund, Formgivare
Apoteket, Carina Backhans, Kampanjansvarig
Apoteket, Erik Lundberg, Marknadschef
Apoteket, Anders Rynnel, Strategiskt ansvarig
Apoteket, Jonas Larsson, Chef Marknadskommunikation
Apoteket, Åsa Asplund, Projektledare Marknads-PR
Forsman & Bodenfors, Viktor Brittsjö, Formgivare
Forsman & Bodenfors, Nina Andersson, Formgivare
Forsman & Bodenfors, Andreas Johansson, Digital Producent
Forsman & Bodenfors, Marina Argén, Junior Formgivare
Standart, Marcus Svanberg, Regissör
Standart, Josefin Kollberg, Producent
Standart, Kalle Schröder, Producent
Chimney, Postproduktion
Swiss, Postproduktion
Standart, Postproduktion
Oscar Fogelström, Musikproducent
Plop, Ljud
Scream, Mediebyrå
OMD, Mediebyrå

75W Långsiktigt: The backbone of the Internet - Hur Telia Carrier blev världsledande inom infrastruktur för internet

75W Långsiktigt: The backbone of the Internet - Hur Telia Carrier blev världsledande inom infrastruktur för internet

Annonsör: Telia Carrier

Byrå: Hilanders

Juryns motivering
Carrier har insiktsfullt gått från att kommunicera teknik till känsla. På ett underhållande sätt har de lyckats förenkla en till synes komplicerad produkt för slutanvändaren. De har modigt gått i bräschen för sin bransch och tagit fram en helt ny standard som gjort dem världsledande.

Utmaning
2010 rasade priserna på IP connectivity med 30% om året. Telia Carrier gick med förlust och bolagets framtid diskuterades. Tillväxten fanns hos nya kunder som Facebook i USA, marknadsledaren Level 3s hemmamarknad, där Telia inte var en attraktiv leverantör.

Insikter
1. Låg differentiering på marknaden
2. Det saknaes en standard, grunden för värdeförsäljning
3. Ingen pratade om slutanvändaren

Konkreta mål
Bryta sjunkande omsättnings- och förlusttrend:
Öka consideration* 
 
Bryt in i USA och öka marknadsandel globalt
Mål topp 5. [Utgångspunkt: USA #10, Globalt #8 (2011)]
 
Öka marginalerna 
Mål +35% 
 
Ökad omsättning +10%
 
Lösning
Vi skapade en branschstandard: The Carrier Declarations, 6 principer för hur man bygger världen bästa internetinfrastruktur. Vi skapade en angelägen berättelse om slutanvändarna. Efter att introducerat ”the declarations” 2012, släpptes nytt säljmaterial, ny webb, etc, allt med utgångspunkt i värdeförsäljning.

I kampanjerna People won’t go back 2013, We are the spoilt generation 2014 och Life on trial 2015 fångade vi slutanvändarens krav i det uppkopplade samhället. Kampanjerna kompletterades med white papers, trendspaningar, bloggar etc.

2017 nylanserade vi branschstandarden men ville behålla vårt mänskliga slutanvändarperspektiv. Resultatet: en serie filmer med inspirerande personer. Från ensamseglaren som aldrig ger upp, till en dominoartist som inte lämnar något åt slumpen.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Telia Carrier är branschledare, går med vinst igen och koncern-VDn kallar bolaget ”competitive edge and strategic asset”. 
 
Consideration* fr 36% till 55% (2013-2017)
(Största konkurrent Level3 har under samma tid sjunkit 38-37%)
 
Marknadsandel: Nu #1 både i USA och Globalt (förr #10 resp #8) 
(Mål Topp 5) 
 
Marginalerna och därmed upplevt värde +70% (Mål +35%)
Fr 301 till 508 MSEK
 
Omsättningen har stigit snabbare än marknaden fr 5 036 till 6 281 MSEK 
(mål 2017: 5 500 MSEK) 
*Consideration är mer relevant än awareness på nischmarknader

Konklusion
Genom att prata om slutanvändarna och framtidens behov istället för produkter skapade Telia Carrier kommunikation som bröt igenom och berörde. Utifrån positionen The carrier of the future har Telia Carrier skapat en långsiktig kommunikationsarena

Arbetsgrupp
Hilanders, Johan Maack, Kundansvarig projektledare
Hilanders, Niklas Gustafsson, Creative Director
Hilanders, Greg Woods, Copywriter
Hilanders, Sandra Kollberg, Produktionsledare
Hilanders, Eva Östholm, Grafisk formgivare
Hilanders, Sasan Faghihi, Art Director
Hilanders, Felicia Lodin, Art Director
Hilanders, Andreas Sandberg, Illustratör/Grafisk formgivning
Hilanders, Fredrika Stern, Grafisk formgivare
Hilanders, Johan Bergelin, Strateg
Telia Carrier, Rickard Bäcklin, CMO
Hilanders, Ulrica Ingström, Art Director
Hilanders, Markus Enarsson, Grafisk formgivare

50W Långsiktigt: ATG - Ingen dröm är för stor

50W Långsiktigt: ATG - Ingen dröm är för stor

Annonsör: ATG

Byrå: Åkestam Holst NoA

Juryns motivering
Att vinna på spel handlar mycket om tur, men långsiktigt kreativ och lönsam kommunikation handlar aldrig om tur. Så med drömmar om folkligt genomslag och ökad försäljning föddes Vinnie - den lilla ponnyn med det tunga ansvaret att förflytta uppfattningen om det stora hästföretaget. Det annorlunda blev det självklara när alla konkurrenter skrek högre och högre. Och så här, några år senare, kan vi konstatera att ingen dröm om succé var för stor för det långhåriga charmtrollet.

Utmaning
ATG grundades för att bära upp svensk hästsport och hästnäring. 2013 hade omsättningen minskat två år i rad. Spelmarknaden hårdnade. Utlandsaktörer strömmade in med bonuslöften. Till 2017 skulle marknadens mediaspend öka 62% och överstiga 2 miljarder. ATG behövde ett nytt sätt att höras genom larmet.

Insikter
Inbitna travspelare kan inte ge alla intäkter. Vi behövde bli tänkbara för fler; ett inbjudande alternativ till turspel och skraplotter.

Vi skulle charma oss förbi ljummen inställning till hästspel i brutalt brus. 125 varumärken investerade i media 2016. Att sticka ut i kakafonin sporrade oss. 

Konkreta mål
Vi ville bli mer tänkbara hos en ny målgrupp ”Högvinstspelare”. Då behövde de se oss som mer inbjudande och spännande. Och ta notis genom bruset! Vi ville göra spelreklam som gillas, när allt fler skrek allt högre.

Lösning
Ett emotionellt, folkligt anslag sänkte trösklar. Konceptet ”Ingen dröm är för stor” uppmanar människor att hålla liv i sina drömmar och ha positiv framtidstro. Minihästen Vinnie skapar igenkänning i alla möjliga media, berättelser och initiativ. Med honom som ambassadör kopplade vi på Harry Boy och andelsspel; enkla produkter som inte kräver förkunskaper. ”Ingen dröm för stor” genomsyrar allt. Nyligen startade t ex ATG Drömfonden, som stöder projekt för hälsa och gemenskap.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Reklamens bidrag till kortsiktig försäljning: +80%. Med 4-7% share of voice i extrem konkurrens har omsättningen stigit. ATG växte 2014-2016 betydligt snabbare än marknaden (8,6% vs. 5,8%) och årsomsättningen är nu mer än 1 miljard högre än 2013. 

”Ingen dröm är för stor” slår an hos Högvinstspelare. Associationerna hos målgruppen har stärkts: Inbjudande +17%, Spännande +20%. På 3 år blev ATG tänkbart för 24% fler Högvinstspelare.

83% i segmentet känner igen Vinnie på bild. 2/3 tycker bra-mycket bra om honom. ATG har rankats 1:a i Sverige på YouTube och vunnit Folkets pris för bästa reklamfilm. 8(!) Facebook-inlägg har fått organisk räckvidd >1 miljon pers. Vinnie: Sveriges mest kända minihäst, tillika reklamikon.

Konklusion
På en högljudd spelmarknad kan charm vara trumf. Tvärsigenom bruset blev ATG mycket mer tänkbart för de med stora drömmar men mindre travintresse. Med ett tydligt motto och en liten häst med stort hjärta växte omsättningen med en miljard.

Arbetsgrupp
ATG, Sten Andersen, CMO
ATG, Eva-Marie Röhl, Reklamchef
ATG, Jörgen Utgren, Reklamchef
ATG, Angelica Christiernin, Produktionsledare/hästexpert
ATG, Thomas Bertilsson, PR-ansvarig
ATG, Pontus Gille, Eventansvarig
Åkestam Holst NoA, Magnus Hamberg, Projektledare
Åkestam Holst NoA, Henrik Sjödin, Planner
Åkestam Holst NoA, Jesper Holst, Art director
Åkestam Holst NoA, Emelie Lundin, Art director
Åkestam Holst NoA, Jeremy Phang, Art director
Åkestam Holst NoA, Mark Ardelius, Copywriter
Åkestam Holst NoA, Cecilia Flygt Högberg, Copywriter
Åkestam Holst NoA, Kalle Åkestam, Copywriter
Åkestam Holst NoA, Ikka Norberg, Produktionsledare
Åkestam Holst NoA, Leila Widgren, Byråproducent
Åkestam Holst NoA, Anna Tanser, Byråproducent
Åkestam Holst NoA, Alex Picha, Digital producent
Åkestam Holst NoA, Anna Lundeborg, Digital strateg
Åkestam Holst NoA, Olov Öqvist, Grafisk formgivare
Åkestam Holst NoA, Lotta Person, Grafisk formgivare
Åkestam Holst Promenad NoA, Per Smedfors, Account director
FLX, Felix Herngren, Regissör
FLX, Bill Schumacher, Regissör
FLX, Therese Pettersson, Producent
FLX, Therese Engström, Producent
FLX, Anna Sofia Mörck, Producent
Esteban, Alexander Brügge, Regissör
Esteban, Markus Ernerot, Regissör
Esteban, Sofia Wall, Producent
Forsberg & Co, Patrik Forsberg, Regissör
Forsberg & Co, Caroline Forsberg, Producent
Fido, Linda Öhlund, Producent
Gullers Grupp, Martina Olsson, PR
Minnesota, Jonas Cavallin, Account director
MEC, Niklas Andréason, Account director

Årets Nytänk

Vinnare kategori Årets Nytänk 2017

100W Årets Nytänk: Playing with fire

100W Årets Nytänk: Playing with fire

Annonsör: Trygg-Hansa

Byrå: Prime

Juryns motivering
VR i sig är kanske inte så värst nytänkande 2017, men att använda tekniken, för att på ett övertygande och pedagogiskt sätt förmedla ett livsviktigt budskap till över 225 000 barn, då lyfter vi på nytänkshatten. Att det även inte bara är en kampanj utan att den också lever vidare och kan nyttjas av samhällets alla aktörer, då blir vi än mer övertygade. Grattis Trygg-Hansa!

Utmaning
Få fler att brandöva hemma.

Insikter
De flesta har gjort det i skolan eller på arbetsplatsen. Men 9 av 10 har aldrig brandövat i sin egen bostad. Trots att nästan 90 % av alla dödsbränder inträffar just hemma.

Konkreta mål
Att genom publicitet, med ett mål om 50 artiklar, få fler barnfamiljer att brandöva i sina egna hem och lära sig mer om brandsäkerhet. Målet var även att engagera Trygg-Hansas medarbetare genom volontärskap i form av ett skolbesök samt att stärka Trygg-Hansas röst i frågor om brandsäkerhet och social hållbarhet. 

Lösning
Det är svårt att föreställa sig hur en brand känns på riktigt. För ett barn är det nästan omöjligt. Trygg-Hansa, som försäkrar hälften av Sveriges barn, beslöt därför att i december, när antalet bränder är som störst, lansera Playing with Fire - en brandövning i Virtual Reality (VR). Genom att återskapa en riktig brand i VR kan familjer uppleva och brandöva i en autentisk miljö utan att utsättas för fara. På så vis skapas större kognitiv och beteendemässig inlärning vilket påverkar muskelminnet och därmed beteendet i stressade situationer. För kampanjen designades även Google cardboards som skickades ut gratis till barn över hela Sverige. Att använda just VR väckte också ett större intresse för brandövning i målgruppen. Och just innan lansering utsågs VR-glasögon till årets julklapp vilket aktualiserade mediet ytterligare.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Resultaten överträffade förväntningarna. Hittills har initiativet resulterat i över 100 artiklar (mål om 50st) med en räckvidd över 15 miljoner. SVT, SR, Aftonbladet-TV, TT, Tv4, Lilla Aktuellt och DN är några som publicerade nyheten. Trygg-Hansas volontärer besökte över 10 skolklasser och Trygg-Hansas barnförsäkringsexpert fick stort mediautrymme för att förklara hur initiativet kan rädda liv. Även Sveriges brandkårer har visat intresse för att använda Playing with Fire i sin egen skolundervisning. Kampanjen blev Trygg-Hansas mest kostnadseffektiva trafikdrivande kampanj 2016. Men viktigast av allt – över 225 000 barn har nu brandövat.

Konklusion
Med initiativet Playing with Fire får barn via 360°film och VR-glasögon på ett lekfullt och nytt sätt lära sig hur de ska agera vid brand hemma. Trygg-Hansa lyckades väcka ett stort intresse för brandövning i målgruppen och nådde 225 000 barn.

Arbetsgrupp
Prime, Sara Tidholm, Projektledare
Prime, Per Hansen, Key Account Manager 
Prime, Nadine Le Gros, Creative
Prime, Louise Moberg, Creative
Prime, Ulrika Engellau, Media Relations specialist
Prime, Marcus Nybladh, Production Manager
Prime, Anna Skantze, Sustainability 
Trygg-Hansa, Hanna Axelsson, Head of Communications
Trygg-Hansa, Alexandra Gahnström, Barnens Försäkringsexpert (Specialist)
Trygg-Hansa, Joseph Borenstein, Head of PR
Trygg-Hansa, Håkan Franzén, Hemmets Försäkringsexpert (Specialist)
Trygg-Hansa, Emma  Brandt Johnsson, Head of Brand & Acqusition
Trygg-Hansa, Ewa Rönndahl, Campaign Manager
Trygg-Hansa, Lovisa Lindell, Social Media
Trygg-Hansa, Petter Lindqvist, Marketing Planning & Insight Manager
Trygg-Hansa, Camilla Nordengren, Web Manager

 

75W Årets Nytänk: IKEA Retail Therapy

75W Årets Nytänk: IKEA Retail Therapy

Annonsör: IKEA

Byrå: Åkestam Holst NoA

Juryns motivering
Det är inte ofta reklam går rakt in i hjärtat, magen, sedan huvudet för att slutligen nästan trigga en tår. IKEA Retail Therapy är en imponerande och nyskapande kampanj som tog oss rak in i det moderna svenska folkhemmets osminkade vardag och för att beröra. Hur många hjärtan ni räddade vet vi ej, men ni vann vårt. Mycket fint!

Utmaning
Människor gillar IKEA mer än IKEAs produkter. Det är konceptet ”Där livet händer” sprunget ur. Här påvisas produkternas genuina närvaro i livet för att ge de djupare emotionell mening och därav öka gillandet. Nu skulle vi skapa ett digitalt initiativ som stöttade konceptet.

Mot bakgrunden var utmaningen tydlig – är reklamens värld och verkligheten för långt ifrån varandra för att bevisa produkternas närvaro i livet? 

Insikter
Vi behövde komma närmare med något som verkligen berör. Insikten formades kring; 1 Vad värderar/berör svenskar högt? 2 I vilken kontext kan vi komma riktigt nära människor i ämnet?

I studier vad svenskar värderar högst finns familjen (IKEA relevant). Och problem i dessa relationer berör djupt. Var vänder man sig för lösningar? -Google, grubbel-vattenhålet har blivit det för relationsfrågor också. Sökfraser kring relationsproblem i hemmet gav oss bevis. Vi insåg att göra IKEA realtidssynliga här skulle bli överraskande, men också upplevas relevant. 

Konkreta mål
Öka gillandet till produkterna från 45 - 47%. Eftersom gillande korrelerar med besök och köp.

Lösning
I IKEA Retail Therapy döpte vi om IKEA-produkter till vanliga googlingar gällande relationsproblem i Sverige. Har du en snarkande man? Eller en familj som inte respekterar dig? När du googlade ditt problem fann du en IKEA-produkt med exakt samma namn, på en hemsida identisk med IKEAs onlineshop. En produkt som kanske kunde hjälpa dig att förbättra dina familjerelationer. Eller i alla fall bjuda på ett leende innan du letade vidare efter ett svar. IKEA blev synliga och relevanta direkt ”Där livet händer”.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Initiativet med en budget på 255.000 kr (produktion+media) observerades av 1,7 miljoner svenskar (ynka 0,15 kr per obs). Men det stannade inte där. Retail Therapy spred sig som en löpeld över världen med en förtjänad media-räckvidd på 175 milj. Vi lyckades skapa ett initiativ som många tog del av, men viktigast - det kritiska gillandemålet överträffades 315% och de mest exponerade produkterna ökade sin försäljning med över 25%.

Konklusion
Människor gillar IKEA mer än IKEAs produkter. Vi kopplade ihop Google, relationsfrågor och produkter för att förändra attityden. Retail Therapy charmade sig runt jorden (175 milj media-räckvidd) och överträffade målet med 315% (gillande produkter).

Arbetsgrupp
Åkestam Holst NoA, Magnus Jakobsson, Creative Director
Åkestam Holst NoA, Caroline Andersson, Art Director
Åkestam Holst NoA, Felicia Jensen, Copywriter
Åkestam Holst NoA, Kjell Månsson, Client Lead
Åkestam Holst NoA, Mimmi Morén, Account Manager
Åkestam Holst NoA, Jerker Winther, Head of Planning
Åkestam Holst NoA, Karl Andersson, Planner
Åkestam Holst NoA, Anna Lundeborg, Digital Strategist
Åkestam Holst NoA, Alex Picha, Digital Producer
Åkestam Holst NoA, Ida Persson, PR Strategist
Åkestam Holst NoA, Digge Zetterberg, Odh PR Strategist
Åkestam Holst NoA, Kalle Peterz, Web Developer
Åkestam Holst NoA, Eric Karlsson, Motion Designer
IKEA, Carin Jacobsson, Client Supervisor
IKEA, Maria Granath, Client Supervisor
IKEA, Patrik Nygren-Bonnier, Client Supervisor

50W Årets Nytänk: Åland Index/Östersjöprojektet

50W Årets Nytänk: Åland Index/Östersjöprojektet

Annonsör: Ålandsbanken

Byrå: RBK

Juryns motivering
Ett respektingivande initiativ från en liten bank på en liten ö, som spred sig långt utanför öns och landets gränser med imponerande resultat. Att som bank ta sig an att lösa den negativa klimatförändringsutveckligen genom ett innovativt verktyg där alla har möjligheten att påverka sina egna avtryck och dessutom gentilt erbjuda sina konkurrenter att fritt implementera idén. Tack!

Utmaning
• Låg kännedom om Ålandsbanken, liten reklambudget och få värdedrivna dialogpunkter. 
• Kraftig övergödning av Östersjön, i en konsumtions- & transaktionsintensiv region. 

Utmaningarna var flera men kan i princip delas upp i två:
• Låg kännedom om Ålandsbanken, liten reklambudget och storbanker med massor av pengar.
Ålandsbanken fyller olika funktioner på olika marknader. På Åland är man marknadsledande med hög kännedom, på finska fastlandet är man en nischbank med gott renomee inom ett litet segment (Private banking) och i Sverige har man i princip just startat genom att köpa in sig på marknaden (förvärv av Kaupthing). Utmaningen var att skapa både kontinuerlig dialog med befintliga kunder relevant samtliga affärsområdens tjänsteutbud och skapa förutsättningar för nykundsrekrytering. Självklart till liten kostnad med stort genomslag.

• Kraftig övergödning av Östersjön, i en konsumtions- & transaktionsintensiv region. 
Att 15 % av havsbotten redan är död och att vi fortsatt hittar på nya sätt att förstöra resten är sannolikt inte någon nyhet. Faktum är att det är ett av problemen. Kopplingen mellan orsak och verkan är diffus och det finns idag ingen automatiserad återkoppling på vad ditt beteende genom konsumtion skapar för miljöpåverkan. Ledande organisationer som WWF (även en samarbetspartner i projektet) har ypperliga "foot print kalkylators" men de har varken koppling till din individuella konsumtion per dag eller automatisk rapportering i ett sammanhang som prioriteras. Det är med andra ord varken lätt att göra rätt eller att för den delen klimatkompensera för sin miljöpåverkan.

Insikter
Problemet, ursprunget och den sökta positionen var de tre insikter kring banken som lade grunden för lösningen. 
Ålandsbankens hemmaplan är mitt i Östersjön och miljöproblemet är inte bara kosmetiskt vad gäller algblomning utan en direkt faktor för många av de huvudsakliga näringarna. Vidare är problemet något som var relevant alla affärsområden och samtliga kundsegment. Varumärkesplattformen för banken identifierar den sökta positionen genom associationer så som Ansvarsfull, Personlig och Ambitiös.

Den strategiska insikten vad gäller kund/användare baserade sig också på tre insikter.
1. Det ska vara lätt att göra rätt, vi är alla lata.
2. WWFs undersökningen som identifierar: 
- Målgruppens oro för klimatpåverkan (80%) 
- Tydliga preferens vad gäller finansiella tjänster som är spårbara och/eller miljömärkta (60%)
- Målgruppen är beredd att byta bank om det fanns klimat smarta alternativ (65%). 
3. Den sociala prestigen som accelereras av SoMe, dvs "Övertygelse" är viktigare än "Platina Amex".

Konkreta mål
Positionera banken i linje med den sökta positionen genom associationer så som Ansvarsfull, Personlig och Ambitiös.
100% penetration på befintlig kund.
Mediaräckvidd: Nå utanför bankens kärnmålgrupp och marknader. Behovet är större än banken och större än Åland. Problemet är globalt.

Lösning
BalticSeaProject.org skapades som fordon för att positionera banken som ambitiös och ansvarsfull med tillhörande lansering av Östersjökortet och Åland Index (Världens första bankindex med månatliga rapportering av din konsumtions miljöpåverkan med möjlighet att klimatkompensera.) Ambitionen var inte en kampanj utan att skapa en motor för direkt månatlig digital dialog med individuell data kopplat till beteende för att öka kännedomen, insättningar i Östersjökontot, finansieringen av miljöprojekt och förståelsen för påverkan. Lösningen blev "större' än problemet och miljön räddar vi tillsammans, därför erbjuder banken idén till alla konkurrenter, i hela världen. 

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Varumärkeskännedom: +308% (9,8% till 40%) 
Penetration befintlig kund: Samtliga kunders kort byts ut. Genom Åland index dessutom skapat månatlig värdedriven dialogpunkt med alla kunder.
Insättningar: +30% (€ 32 275 656) 
Nya konton: +4,4% (1 149 st)
Bankens donation till Baltic Sea Project: € 380 000
Listat som en av ”12 innovationer som kan rädda världen” av SVD.
Case både i Contagious, FN (Generalförsamlingen i New York och UNFCC i Bonn), Sustainable Brands Summit i Detroit. Obligatoriskt case study vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Konklusion
Initiativet positionerar banken med en innovation för förståelse & finansiering. Att engagera i en fråga med relevans, genom att mäta individuell påverkans effekt, gav extremt god acceptans. Mätningen av konsumtion gav mätbarhet i kommunikation.

Arbetsgrupp
RBK, Linda Wohlfeil, Head of Digital
RBK, Johanna Lindberg, Account Manager
RBK, Lars Anéer, Graphic Design
RBK, Jocke Enegren, Copywriter
H+K Strategies, Nils Holmlöv, PR
H+K Strategies, Jenny Åström, CEO
DBY, Marcus Johansson, CEO
DBY, Robin Magnusson, Motion Producer
Noir, Martin Nabelek, Producer
Ålandsbanken, Anne-Maria Saloniu, Director
Ålandsbanken, Peter Wiklöf, CEO
Ålandsbanken, Tove Erikslund, CAO / CSR
Ålandsbanken, Crista Tammela, Marketing Manager
Ålandsbanken, Lewi Wikbäck, Marketing Manager
Ålandsbanken, Monica Mickos, Account Manager
Ålandsbanken, Kristoffer Barkar, Manager Market Data
Ålandsbanken, Lasse Danielsson, Director Financial Intelligence
Ålandsbanken, Mia Grönlund ,Account Manager
Ålandsbanken, Nina Eriksson, Account Manager
MasterCard, Judy Vigiletti, Brand Director
MasterCard, Ola Höglund, SVP Business Development
MasterCard, Frida Almgren, Marketing Manager
Gemalto, Christian Hartwigsson, Marketing Director
KPMG, Helena Mueller, Director Sustainability Consulting
KPMG, Daniel Dellham, Sustainability Consulting
KMPG, Erik Wedershoven, Sustainability Consulting
RBK, Johan Phil, CD
RBK, Fredrik Linder, COO
RBK, Erik Larsson, CD