100wattsjury 2017 header


Jury 2017

Jurygrupperna för 100-wattaren 2017 är satta och nu förbereder jurymedlemmarna sig för arbete under hösten. Vilka som ingår i årets jury presenteras här i mitten på augusti.
 


Läs om 2016 års jury här nedan.

Jurygrupp: Konsument

Jurygrupp: Konsument

Juryn Konsument kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Stina Liljekvist, marknadschef, Skandia (ordförande)
Marie Melin, vice vd, MediaCom
Ulf Berlin, vd/grundare, Silver
Ann Jacobsson, kundansvarig, Heja
Karl Kajbjer Gustafsson, Strategy Director, Carat
Peter Zäll, marknadsdirektör, Svenska Spel
Lina Söderqvist, marknadschef, Åhléns
Claes Bergström, koncernmediechef, Clas Ohlson
Cecilia Bernard, Managing Director, B-Reel
Yvonne Pernodd, vd, TNS Sifo


100-wattsjuryn 2016: Konsument

 

Jurygrupp: Företag

Jurygrupp: Företag

Juryn Företag kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Ingela Jerat, Head of Digital, NCC (ordförande)
Petronella Panérus, vd, Åkestam Holst
Kenneth Danielsson, CEO, Mindshare Sweden
Hanna Knutsson, Global Communication and Brand Manager, Atlas Copco
Oskar Lübeck, Executive Creative Director, Bold Scandinavia
Johanna Alanko, byråchef, AdOn Media Nordic
Sara Olsson, Account Manager Connect, Ipsos
Niklas Synning Senior Copywriter, DoeBlombergGottberg
Johan Bryngelsson, Head of Marketing, Swedbank
Nina Kullberg, Brand Manager, Unionen

 

Jurygrupp: Ideellt

Jurygrupp: Ideellt

Juryn Ideellt kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Vakant,  (ordförande)
Louise Wallgren, kundansvarig, AWB
Åsa Sohl, Business Development and Strategy, Scream
Anna Stark, marknadschef, SSF Stöldskyddsföreningen
Torbjörn Sjöström, vd, Novus
Sebastian Smedberg, Art Director, Garbergs
Frida Roberts, CEO, Söderhavet
Mariann Eriksson, marknadschef, WWF
Anna-Karin Moden, kommunikationschef, Sverige för UNHCR
Fredrik Hallberg, Communications Planning Director, MEC

 

Jurygrupp: Internationellt

Jurygrupp: Internationellt

Juryn Internationellt kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Frippe Stenberg, Vice president Brand & Guest Journey, Scandic Hotels (ordförande)
Eddie Hernandez, Nordic Marketing Manager, Elkjob Nordic
Diana Lidén, Head of Digital, Bizkit Havas
Cecilia Lindgren, Design Director, Identity Works
Björn Söderin, vd & partner, Millward Brown Nordic
Anna Hjalmarsson, vd, Zenithmedia Sverige
Louise Leo, vd/partner, JMW
Tina Wilhelmsson, Corporate Communication Manager, Sandvik
David Eriksson, CCO/partner, North Kingdom
Marianne Bäärnhielm, Pr Director, Letsfaceit Nordic

100-wattsjuryn 2016: Internationellt

Jurygrupp: Årets Nytänk

Jurygrupp: Årets Nytänk

Juryn för Årets Nytänk kommer att granska och bedöma de bidrag som skickas in i denna kategori.

Claes Pellvik, Head of Marketing, Ving (ordförande)
Ann Ystén, CEO, Perfect Fools
Isabelle Kåge, insiktsexpert, Augur
Mikaela Friberger Kaplan, Operatve Creative Director, ICA
Kajsa Dahlberg, Director, Digital Acceleration Lead, Eastern Northern and Europe, McDonald's Corporation
Frida Lundh, Managing Director, PHD Sweden
Stefan Zetterberg, CEO/Founder, HowCom
Daniel Mencák, Senior Creative, DDB Stockholm
Hanna Ekstrand, CMO, Mekonomen Group
Charlotte Witte, partner, Prime/United Minds

100-wattsjuryn 2016: Årets Nytänk

 

Jurygrupp: Långsiktigt

Jurygrupp: Långsiktigt

Juryn Långsiktigt kommer att granska och bedöma tävlingsbidragen i denna kategori.

Eric Lundberg, Head of Marketing and Communications, Apoteket (ordförande)
Michael Grimborg, CMO Nordic Region, Synsam Group
Hedvig Hagvall Bruckner, Copywriter, King
Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör, Arla Foods
Malin Johansson, COO, Tre Kronor
Niclas Öhman, partner/Head of R&D, Nepa
Victoria Appelqvist, Marketing Director, Stadium
Jochum Forsell, Head of Media Operations, IUM
Josefine Billström, Semior Planner, INGO Stockholm
Anna Qvennerstedt, Copywriter, Forsman & Bodenfors

100-wattsjuryn 2016 Långsiktigt

Jäv

Jäv

En jävsituation uppstår om juryledamoten själv eller det egna företaget har deltagit i utformningen av caset. Om en juryledamot är jävig i ett case går hen ut ur rummet när eventuella omröstningar hålls. Vid den individuella bedömningen på webben kryssar juryledamoten i att hen är jävig.

Jurysammansättning

Jurysammansättning

Varje jurygrupp består av tio personer: fyra annonsörer, tre från byråsidan, två från mediebyråvärlden och en person från ett undersökningsföretag.

Vilka kategorier jurygrupperna bedömer är uppdelade på följande sätt:

Jurygrupp 1: Konsument – kampanj, Konsument – Strategisk design och Konsument - singel
Jurygrupp 2: Företag – kampanj, Företag – Strategisk design och Företag – singel
Jurygrupp 3: Ideellt – kampanj, Ideellt – Strategisk design och Ideellt – singel
Jurygrupp 4: Internationellt – kampanj, Internationellt – Strategisk design och Internationellt – singel
Jurygrupp 5: Långsiktigt
Jurygrupp 6: Årets Nytänk

Juryordföranden
I varje jurygrupp finns det en juryordförande som alltid utgörs av en annonsör. Förutom att vara annonsör, ska juryordföranden (liksom övriga juryledamöter) vara en i branschen respekterad och välmeriterad person med bred kunskapsbank. Personen i fråga ska också ha en mognad och ledarförmåga för att kunna leda respektive jurygrupps arbete och vara dess yttersta representant.

 

Urvalskriterier

Urvalskriterier

Urvalet av juryledamöter till 100-wattsjuryn görs enligt en rad olika kriterier – allt för att säkerställa att samtliga bidrag bedöms på ett så rättvist och välgrundat sätt som möjligt.

Juryledamöterna utses i huvudsak bland yrkesverksamma marknadskommunikatörer. Då 100-wattaren bedömer både kreativitet och effekt (50/50) är det viktigt att få representanter från olika sidor av reklambranschen. Tävlingen kräver därför att det alltid ska finnas fyra annonsörer, tre från byråsidan, två från mediebyråvärlden och en person från ett undersökningsföretag i respektive jurygrupp.

100-wattaren försöker även se till att det finns en jämn spridning vad gäller olika discipliner – till exempel att vi inte har två representanter från olika bilföretag i samma jurygrupp eller flera personer från samma byrå.

Uttagningen av juryledamöter måste också beakta följande: ålder, kön, geografisk arbetsplats, byrå/företag, nätverk, arbetstitel, kommunikationsdisciplin samt tidigare juryarbeten.

Sekretess

Sekretess

100-wattaren kräver att samtliga juryledamöter skriver under ett sekretessavtal innan juryarbetet påbörjas om att ingen information i bidragsbeskrivningarna och under juryarbetet får föras vidare.

Om ett bidrag nomineras är det endast konklusionen och sammanfattningen som blir offentlig.

Juryarbetet steg-för-steg

100-wattsjuryn nominerar bidragen, som sedan kan premieras med valörerna 50 watt, 75 watt eller 100 watt.
Juryn bedömer bidragen efter uppnådd effekt i kombination med kreativitet. Juryn börjar alltid med att göra
ett första urval med bedömning effekt/resultat genom att läsa tävlingsbidragets konklusion och
sammanfattning. Därefter görs urval av de case som passerat första bedömningen genom att bedöma det
kreativa materialet och läsa tillägg utöver sammanfattning.

Juryn loggar in här för att se alla bidrag

Steg 1. Juryintroduktion

Steg 1. Juryintroduktion

Ett gemensamt möte med samtliga juryledamöter. På plats finns tävlingens arrangörer som informerar och tar upp praktikaliteter kring juryarbetet.  Efter det gemensamma mötet, samlas de sex juryordförandena för en introduktion. Projektansvarig för 100-wattaren går då igenom juryordförandens ansvarsområden och vad de bör tänka på i sin roll som ordförande.

Steg 2. Förhandsgranskning på webben

Steg 2. Förhandsgranskning på webben

Efter juryintroduktionen loggar man in på jurysidan på webben för att titta på bidragens konklusion och sammanfattning i bidragsbeskrivningarna.  Här sätter man sedan betyg på effekten 1 till 5 till det första gemensamma jurygruppsmötet.

Steg 3. Första mötet med jurygruppen

Steg 3. Första mötet med jurygruppen

Första mötet med den egna jurygruppen börjar med att juryn tillsammans, under ledning av juryordföranden, diskuterar bidragen som varje juryledamot har bedömt. Inför detta möte erhåller juryn en första rankningslista. Här kan juryn välja att begränsa antalet bidrag genom att göra en första urgallring, i det fall att resultaten (effekten) inte bedöms som tillräcklig. Som jurymedlem har man dock alltid möjlighet under juryarbetets gång att ”ta tillbaka” ett bidrag och undersöka/ argumentera för om bidraget trots allt kan vara aktuellt för nominering.

Steg 4. Granskning och röstning mellan mötena

Steg 4. Granskning och röstning mellan mötena

Mellan mötena loggar man in på tävlingssidan igen och granskar bidragen en andra gång. Denna gång tittar man på alla delar i bidraget dvs, konklusion, sammanfattning, tillägg utöver sammanfattning samt kreativa enheter. I detta steg reviderar juryn sina poäng för effekten och sätter även betyg på kreativiteten 1 till 5.

Steg 5. Slutmöte med kategorijuryn

Steg 5. Slutmöte med kategorijuryn

Inför detta möte erhåller juryn en rankinglista från arrangörerna, baserat på samtliga jurydeltagares poäng. Denna lista ska dock endast ses som en bruttolista och det är nu slutdiskussionen vidtar. När mötet med den egna jurygruppen avslutas ska samtliga nomineringar, vinnare samt vilka valörer de vinner vara klart.

Steg 6. Slutavstämning

Steg 6. Slutavstämning

Nomineringar och priser i respektive jurygrupp stäms av sinsemellan juryordföranden. Motiveringar skrivs för 50-, 75- och 100-wattsvinnare. Dessa motiveringar ska spegla båda effekt och kreativitet och vara lättlästa. Ordförande från respektive kategorijury är ansvarig för att dessa motiveringar formuleras och lämnas in i god tid inför prisutdelningen.

Bedömningskriterier

För att kvalificera till 100-wattaren behöver du som tävlar ta hänsyn till ett antal kriterier
som juryn utgår ifrån i bedömningen av ditt bidrag.

Kreativitet

Kreativitet

I 100-wattaren bedöms kreativitet som ett sätt att uppnå effektfull kommunikation. Ett case kan i det avseendet vara kreativt på flera olika sätt – till exempel genom utformning, strategier eller medieval.

Effekt

Effekt

Tävlingsdeltagaren (byrå och/eller annonsör) ska presentera bevis på casets uppnådda effekt. Att påvisa effekt handlar om att kunna visa att målgruppen påverkats av kommunikationsinsatsen på ett eller flera sätt. Få case kan uppvisa resultat i alla effektmått, men alla kampanjer kan bedömas och utvärderas genom resultat i något eller flera av måtten kännedomseffekter, attitydförändringar och beteendeeffekter.

Några frågeställningar som juryn tar hänsyn till i bedömningen

> Hur ser de normala variationerna i effektmåtten ut?

> Hur stor är effekten av reklamen i förhållande till den normalvariation som finns för varumärket under till exempel ett år?

> Hur realistiska eller försiktiga är målsättningarna och hur remarkabelt är egentligen överskridandet?

> Hur ser normala, eller objektivt förväntade, kommunikationseffekter ut för den typen av case?

> Hur stora är effekterna i förhållande till insatsen?

> Hur vet vi att det var just kommunikationsinsatserna som orsakade resultatet och inte något annat?

> Är det ett briljant case som ger ofantlig effekt på en liten budget, eller är det en ofantlig budget som kör över och nöter ner allt motstånd med ett mer mediokert case?

TACK TILL VÅR HUVUDSPONSOR