tavla_har_100w_2017_header.jpg


Tack för alla nomineringar


Juryn för 100-wattaren 2018 är nu satt och presenteras här den 15 augusti

 

 


Jury 2017

Jurygrupp: Årets Nytänk

Jurygrupp: Årets Nytänk

Juryn för Årets Nytänk kommer att granska och bedöma de bidrag som skickas in i denna kategori.

Christina Ericsson, Chef ehandel & kundkontakt, Apotek Hjärtat (ordförande)
Louise Jacobson, Online Creative Manager, Ellos
Jenny Engström, Kommunikationsansvarig, Svenska Turistföreningen STF
Thomas Ekman, VD, Cabonline
Martin Jon Adolfsson, Creative Director, Edelman Deportivo
Mia Berggren, Production Director, North Kingdom
Petter Brink, VP, Head of Design & Creative Production, CP+B Scandinavia
Frida Åberg, Chef Creative Studio och Insikt, Bonnier Magazines and Brands
Rickard Wiberg, Business Intelligence Director, Group M
Erik Berling, Senior Consultant, Demoskop

jurygrupp_arets_nytank_bw.jpg
 

Jurygrupp: Internationellt

Jurygrupp: Internationellt

Juryn Internationellt kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Linus Blom, Manager Brand & Insight, Lantmännen (ordförande)
Jesper Both, Marketing Manager, Unibet
Lisa Vejlo Degerman, Communication Manager, Circle K
Patrik Karlsson, Brand & Creative Lead, iZettle
Anette Brolin Berg, Client Director, Identity Works
Daniel Hegborn, Business Director & Strategist, PassionLab
Hans Sydow, Strateg, Graviz
Jenny Leeb, COO & Head of Client Service, Bizkit
Fredrik Lundgren, VD och Business Director, HowCom
Peter Callius, Affärsområdeschef Media, Kantar Sifo

jurygrupp_internationellt_bw.jpg

Jurygrupp: Ideellt

Jurygrupp: Ideellt

Juryn Ideellt kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Henrik Lindroth, Marknadschef, Folkspel (ordförande)
Lina Karanikas, Fundraising Manager, WWF
Anna Moberg-Lindqvist, Kommunikatör, Södertörns Högskola
Marika Hjelm Siegwald, Kommunikations- och insamlingschef, Stockholms Stadsmission
Fredrika Doré, Design Director, Bold
Marcus Göransson, Senior Art Director, ANR BBDO
Petter Rudwall, Creative Director, Wenderfalck
Martin Hugosson, VD, Maxus & MEC
Linus Lord, Insight Director, Starcom
Torbjörn Sjöström, VD, Novus

jurygrupp_ideellt_bw.jpg

Jurygrupp: Företag

Jurygrupp: Företag

Juryn Företag kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Linda Sjödin, Marknad- och kommunikationsdirektör, Swedavia (ordförande)
Niclas Wullt, Sales Director, Weber/S:t Gobain
Åse Holmberg. Kommunikation- och marknadsdirektör, Tele2
Magnus Aurell, Head of Brand, Nordea
Hugo Mann, Business Director, Ehrenstråhle DDB
Jörgen Olofsson, Creative Director/Partner, Amore
Ulrika Almquist, CEO, FamiljenPangea
Sofie Westerstrand, Partner/Insight Director, Scream
Nike Carlstoft, VD, Carat
Fredrik Öhrfelt, Strategy & Insight/Partner, Augur

jurygrupp_foretag_bw.jpg

Jurygrupp: Långsiktigt

Jurygrupp: Långsiktigt

Juryn Långsiktigt kommer att granska och bedöma tävlingsbidragen i denna kategori.

Björn Larsson, Chef Affärsområde Marknad, Coop (ordförande)
Patrik Nygren-Bonnier, Marknadschef, IKEA
Robert Forss, Marknadschef, Försvarsmakten
Sten Andersen, Chief Marketing & PR Officer, ATG
Anna Sjöberg, Projektledare, KING
Henrik Adenskog, Patent Director / Account Director, Åkestam Holst
Claes Kjellström, Copywriter, Le Bureau
Sara Forssberg, Business Director, OMD
Ebba Kilman, VD, Vizeum
Madeleine Thor, VD, IRM

 

jurygrupp_langsiktigt_bw.jpg
 

Jurygrupp: Konsument

Jurygrupp: Konsument


Juryn Konsument kommer att granska och bedöma tävlingsbidrag avseende kampanj, singel och strategisk design.

Mats Dahlquist, Marknadsdirektör, Trygghansa (ordförande)
Kristina Nyström, Head of Group Marketing, Stena Line
Johan Hallin, Marketing Director,  Lindex
Jenny Reithner, Country Marketing Manager, Santa Maria
Marie Wollbeck, Creative Director/Partner, BAS
Julia Blomquist, Planner, F&B
Niklas Brodd, Creative Director, Lundberg & co
Marie Brander-Hestréus, Clien Service Director & Market Lead, Mediacom
Håkan Jerner, CEO, Tre kronor
Lena Gilricht, Country Manager, Ipsos

jurygrupp_konsument_bw.jpg

Jäv

Jäv

En jävsituation uppstår om juryledamoten själv eller det egna företaget har deltagit i utformningen av caset. Om en juryledamot är jävig i ett case går hen ut ur rummet när eventuella omröstningar hålls. Vid den individuella bedömningen på webben kryssar juryledamoten i att hen är jävig.

Jurysammansättning

Jurysammansättning

Varje jurygrupp består av tio personer: fyra annonsörer, tre från byråsidan, två från mediebyråvärlden och en person från ett undersökningsföretag.

Vilka kategorier jurygrupperna bedömer är uppdelade på följande sätt:

Jurygrupp 1: Konsument – kampanj, Konsument – Strategisk design och Konsument - singel
Jurygrupp 2: Företag – kampanj, Företag – Strategisk design och Företag – singel
Jurygrupp 3: Ideellt – kampanj, Ideellt – Strategisk design och Ideellt – singel
Jurygrupp 4: Internationellt – kampanj, Internationellt – Strategisk design och Internationellt – singel
Jurygrupp 5: Långsiktigt
Jurygrupp 6: Årets Nytänk

Juryordföranden
I varje jurygrupp finns det en juryordförande som alltid utgörs av en annonsör. Förutom att vara annonsör, ska juryordföranden (liksom övriga juryledamöter) vara en i branschen respekterad och välmeriterad person med bred kunskapsbank. Personen i fråga ska också ha en mognad och ledarförmåga för att kunna leda respektive jurygrupps arbete och vara dess yttersta representant.

Urvalskriterier

Urvalskriterier

Urvalet av juryledamöter till 100-wattsjuryn görs enligt en rad olika kriterier – allt för att säkerställa att samtliga bidrag bedöms på ett så rättvist och välgrundat sätt som möjligt.

Juryledamöterna utses i huvudsak bland yrkesverksamma marknadskommunikatörer. Då 100-wattaren bedömer både kreativitet och effekt (50/50) är det viktigt att få representanter från olika sidor av reklambranschen. Tävlingen kräver därför att det alltid ska finnas fyra annonsörer, tre från byråsidan, två från mediebyråvärlden och en person från ett undersökningsföretag i respektive jurygrupp.

100-wattaren försöker även se till att det finns en jämn spridning vad gäller olika discipliner – till exempel att vi inte har två representanter från olika bilföretag i samma jurygrupp eller flera personer från samma byrå.

Uttagningen av juryledamöter måste också beakta följande: ålder, kön, geografisk arbetsplats, byrå/företag, nätverk, arbetstitel, kommunikationsdisciplin samt tidigare juryarbeten.

Sekretess

Sekretess

100-wattaren kräver att samtliga juryledamöter skriver under ett sekretessavtal innan juryarbetet påbörjas om att ingen information i bidragsbeskrivningarna och under juryarbetet får föras vidare.

Om ett bidrag nomineras är det endast konklusionen och sammanfattningen som blir offentlig.

Juryarbetet steg-för-steg

100-wattsjuryn nominerar bidragen, som sedan kan premieras med valörerna 50 watt, 75 watt eller 100 watt.
Juryn bedömer bidragen efter uppnådd effekt i kombination med kreativitet. Juryn börjar alltid med att göra
ett första urval med bedömning effekt/resultat genom att läsa tävlingsbidragets konklusion och
sammanfattning. Därefter görs urval av de case som passerat första bedömningen genom att bedöma det
kreativa materialet och läsa tillägg utöver sammanfattning.

Juryn loggar in här för att se alla bidrag

Steg 1: Juryintroduktion

Steg 1: Juryintroduktion

Ett gemensamt möte med samtliga juryledamöter. På plats finns tävlingens arrangörer som informerar och tar upp praktikaliteter kring juryarbetet.  Efter det gemensamma mötet, samlas de sex juryordförandena för en introduktion. Projektansvarig för 100-wattaren går då igenom juryordförandens ansvarsområden och vad de bör tänka på i sin roll som ordförande.

Steg 2: Förhandsgranskning på webben

Steg 2: Förhandsgranskning på webben

Efter juryintroduktionen loggar man in på jurysidan på webben för att titta på bidragens konklusion och sammanfattning i bidragsbeskrivningarna.  Här sätter man sedan betyg på effekten 1 till 5 till det första gemensamma jurygruppsmötet.

Steg 3: Första mötet med jurygruppen

Steg 3: Första mötet med jurygruppen

Första mötet med den egna jurygruppen börjar med att juryn tillsammans, under ledning av juryordföranden, diskuterar bidragen som varje juryledamot har bedömt. Inför detta möte erhåller juryn en första rankningslista. Här kan juryn välja att begränsa antalet bidrag genom att göra en första urgallring, i det fall att resultaten (effekten) inte bedöms som tillräcklig. Som jurymedlem har man dock alltid möjlighet under juryarbetets gång att ”ta tillbaka” ett bidrag och undersöka/ argumentera för om bidraget trots allt kan vara aktuellt för nominering.

Steg 4: Granskning och röstning mellan mötena

Steg 4: Granskning och röstning mellan mötena

Mellan mötena loggar man in på tävlingssidan igen och granskar bidragen en andra gång. Denna gång tittar man på alla delar i bidraget dvs, konklusion, sammanfattning, tillägg utöver sammanfattning samt kreativa enheter. I detta steg reviderar juryn sina poäng för effekten och sätter även betyg på kreativiteten 1 till 5.

Steg 5: Slutmöte med kategorijuryn

Steg 5: Slutmöte med kategorijuryn

Inför detta möte erhåller juryn en rankinglista från arrangörerna, baserat på samtliga jurydeltagares poäng. Denna lista ska dock endast ses som en bruttolista och det är nu slutdiskussionen vidtar. När mötet med den egna jurygruppen avslutas ska samtliga nomineringar, vinnare samt vilka valörer de vinner vara klart.

Steg 6: Slutavstämning

Steg 6: Slutavstämning

Nomineringar och priser i respektive jurygrupp stäms av sinsemellan juryordföranden. Motiveringar skrivs för 50-, 75- och 100-wattsvinnare. Dessa motiveringar ska spegla båda effekt och kreativitet och vara lättlästa. Ordförande från respektive kategorijury är ansvarig för att dessa motiveringar formuleras och lämnas in i god tid inför prisutdelningen.

Bedömningskriterier

För att kvalificera till 100-wattaren behöver du som tävlar ta hänsyn till ett antal kriterier
som juryn utgår ifrån i bedömningen av ditt bidrag.

Kreativitet

Kreativitet

I 100-wattaren bedöms kreativitet som ett sätt att uppnå effektfull kommunikation. Ett case kan i det avseendet vara kreativt på flera olika sätt – till exempel genom utformning, strategier eller medieval.

Effekt

Effekt

Tävlingsdeltagaren (byrå och/eller annonsör) ska presentera bevis på casets uppnådda effekt. Att påvisa effekt handlar om att kunna visa att målgruppen påverkats av kommunikationsinsatsen på ett eller flera sätt. Få case kan uppvisa resultat i alla effektmått, men alla kampanjer kan bedömas och utvärderas genom resultat i något eller flera av måtten kännedomseffekter, attitydförändringar och beteendeeffekter.

Några frågeställningar som juryn tar hänsyn till i bedömningen

> Hur ser de normala variationerna i effektmåtten ut?

> Hur stor är effekten av reklamen i förhållande till den normalvariation som finns för varumärket under till exempel ett år?

> Hur realistiska eller försiktiga är målsättningarna och hur remarkabelt är egentligen överskridandet?

> Hur ser normala, eller objektivt förväntade, kommunikationseffekter ut för den typen av case?

> Hur stora är effekterna i förhållande till insatsen?

> Hur vet vi att det var just kommunikationsinsatserna som orsakade resultatet och inte något annat?

> Är det ett briljant case som ger ofantlig effekt på en liten budget, eller är det en ofantlig budget som kör över och nöter ner allt motstånd med ett mer mediokert case?