Vinnare  2020.

Här presenteras de vinnande bidragen i 100-wattaren 2020.

Företag

I den här kategorin delades 100W ut.

100W Företag: 
Happy Commuter

Annonsör: Ramboll
Byrå: Garbergs

Strategisk Design

I den här kategorin delades 100W, 75W och 50W ut.

100W Strategisk Design:
Sammanslagningen av ÅF och Pöyry

Annonsör: AFRY
Byrå: Brand Union Stockholm

Mentimeter - Visuell identitet

75W Strategisk Design: 
Mentimeter – Visuell identitet

Annonsör: Mentimeter
Byrå: Bold NoA

Froosh - It's Just Fruit

50W Strategisk Design:
Froosh – It’s Just Fruit

Annonsör: Froosh
Byrå: Super Tuesday

100-fattaren

I den här kategorin delades 100W och 75W ut.

100W 100-fattaren:
Från Hjärtat

Annonsör: Apotek Hjärtat
Byrå: Åkestam Holst

Kommunikationskonceptet Dear Condom

75W 100-fattaren: 
Kommunikationskonceptet: Dear Condom

Annonsör: RFSU AB
Byrå: Radon Creative

Konsument Singel

I den här kategorin delades 100W, 75W och 50W ut.

100W Konsument Singel:
Lussedräkten

Annonsör: Pressbyrån
Byrå: Åkestam Holst NoA

75W Konsument Singel: 
För Erica

Annonsör: McDonald’s Sverige
Byrå: NORD DDB Stockholm

Defy Damage Experiment

50W Konsument Singel:
Defy Damage Experiment

Annonsör: Joico
Byrå: Yo Adrian

Employer Branding

I den här kategorin delades 100W ut.

100W Employer Branding: 
Happy Commuter

Annonsör: Ramboll
Byrå: Garbergs

Internationellt

I den här kategorin delades 100W, 75W och 50W ut.

Kids Worries

100W Internationellt:
Kids Worries

Annonsör: Vattenfall
Byrå: NORD DDB Stockholm

The Moldy Wopper

75W Internationellt: 
Moldy Whopper

Annonsör: Burger King
Byrå: INGO