100-fattaren logo

Specialpriset 100-fattaren

Precis som 100-wattaren öppnar bidragsinlämningen för 100-fattaren torsdag 15 augusti 2019 (12:00).
Välkommen med ditt bidrag.

Här tävlar du i 100-fattaren

Bakgrund

Reklam har alltid fungerat som en markör för tidens skönhetsideal, hur vi ska se ut och vad som är eftersträvansvärt. Men likväl som reklam kan skapa ideal och normer kan den krossa ideal och normer. Därför har vi med makten att skapa kommunikation också ett enormt ansvar. Samhället utvecklas, och reklamen med den. Reklam kan tänka nytt, vända upp och ned på gamla föreställningar, invanda mönster och vara progressiv. Reklam kan skapa nya sätt att tänka och agera. Det vill vi lyfta. Därför har vi instiftat specialpriset 100-fattaren.

Om 100-fattaren

100-fattaren har till syfte att uppmärksamma ansvarsfull och inkluderande reklam. Utmärkelsen ska gå till en svensk annonsör där man har fattat konsekvenserna av ens kommunikation. Det ska gå till en annonsör som arbetar aktivt med att motverka skapandet och spridandet av skeva ideal och verkar ansvarsfullt och verkningsfullt med mångfald och inkludering. Vinnaren av 100-fattaren ska ha tagit ansvar med sin kommunikation och brutit vedertagna seder över hur kommunikation kan se ut. Pristagaren ska ha utmanat både sig själv och sin bransch och inspirerat fler till att agera och tänka i nya banor.

I 100-fattaren tävlar du med inkluderande, normbildande och/eller hållbara aktiviteter. Arbetet ska ha pågått under en tidsperiod på minst tre år, och kan bestå av en eller flera aktiviteter. Vinnaren av 100-fattaren ska ha tagit ansvar för sin kommunikation och brutit vedertagna seder för hur kommunikation kan se ut. Pristagaren ska ha utmanat sig själv och sin bransch samt inspirerat fler till att agera och tänka i nya banor.

Vinnare 100-fattaren 2018

Halebop

Juryns motivering

Denna annonsör har mångfald och inkludering i ryggraden och vi känner att det genomsyrar allt de gör; både internt och externt. De har förstått affärsnyttan av att ha sin målgrupp representerad internt och värdesätter olika perspektiv i skapandet av sin kommunikation. Framförallt känns det genuint då vi ser att all deras kommunikation speglar deras värderingar. De har kontinuerligt utmanat sig själva och är en sann inspiration i branschen – de har helt enkelt fattat!

Halebop

Partners

JCDecaux

Produktionspartners