Tävlingskategorier 2021

Konsument

Konsument

Kommunikation riktad till konsumenter.

Här tävlar bidrag som har till syfte att bygga varumärke, generera försäljning/intäkter och skapa ökad affärsnytta/lönsamhet.

Företag

Företag

Kommunikation riktad till människor i deras yrkesroll på företag och/eller organisationer.

Här tävlar bidrag som har till syfte att bygga varumärke, generera försäljning/intäkter och skapa ökad affärsnytta/lönsamhet.

Samhälle & Opinion

Samhälle & Opinion

Här tävlar kommunikation för opinionsbildning, skolor/universitet eller samhällsinformation som har till syfte att påverka opinion och attityder.

Ideellt & Välgörenhet

Ideellt & Välgörenhet

Här tävlar välgörenhetsorganisationer med kommunikation som har till syfte att driva insamling eller på annat sätt generera intäkter.

Strategisk Design

Strategisk Design

I den här kategorin tävlar varumärkesbyggande design, till exempel långsiktiga lösningar för identitetsprogram och förpackningar som bygger på insikter om konsumenter och/eller marknad och som ska uppnå mätbara mål, till exempel liking, förflyttning på positionerande attribut, försäljning, köpintention eller annat.

Bidrag ska ha publicerats mellan åren 2018-2021.

Employer Branding & Rekrytering

Employer Branding & Rekrytering

Här tävlar bidrag som riktar sig mot nuvarande och/eller potentiella medarbetare med syfte att stärka det egna varumärket som arbetsgivare och bli en attraktivare arbetsplats, t.ex. genom att öka medarbetarnas engagemang, underlätta rekrytering och/eller minska personalomsättningen.

Långsiktigt

Långsiktigt

Här tävlar bidrag som använt ett sammanhållet kommunikationskoncept för att påverka varumärket och affärsnytta under minst tre år (tex 01 maj 2018-30 april 2021). Tidigare bidrag som har vunnit i Långsiktigt kan vara med och tävla igen förutsatt att det är en ny tidsperiod som bidraget tävlar med.

Framsiktigt

Framsiktigt

Här tävlar kommunikation som utöver att den fungerat enligt 100-wattarens kriterier också överraskat och flyttat fram positionerna för kommunikation generellt. Här har man använt ny teknik och/eller inspirerar till nya sätt att arbeta.

Internationellt

Internationellt

I den här kategorin tävlar bidrag som är producerade i Sverige men exponerade utomlands för konsumenter eller människor i deras yrkesroll i företag/organisationer. Det kan var en enhet eller kampanj som har exponerats i ett eller flera länder i Europa eller övriga världen (Exportcase). Här tävlar även internationella bidrag som anpassats till den svenska marknaden (Adaptioner). I bidragsbeskrivningen behöver det framgå tydligt hur adaptionen har gjorts och skett på den svenska marknaden.

100-fattaren

100-fattaren

I 100-fattaren tävlar bidrag som skapat effekt genom kommunikation som bidrar till ett öppnare, mer hållbart och positivt samhällsklimat. Arbetet ska ha pågått under en tidsperiod på minst två år och kan bestå av en eller flera aktiviteter där kommunikationen tydligt bryter eller utmanar gängse negativa schabloner och fördomar. Det kan gälla en företeelse, grupp, attityd eller ett beteende där kommunikationen på något sätt påverkar åsikter och beteende i positiv riktning. Det är positivt om man tydligt kan koppla kommunikationen till något av FNs Globala mål (SDG, Sustainable Development Goals).

Så här tävlar du

100-wattaren är reklamtävlingen som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. 100-wattaren är helt digital och tävlar gör du direkt här på webben.

100-wattaren 2021 är öppen för bidragsinlämning 22 september-27 oktober. De nominerade bidragen presenteras den 9 december.

Läs om hur du tävlar här
Ulrika Strallhofer

Kontakt

Om du har frågor får du gärna kontakta vår projektledare för 100-wattaren Ulrika Strallhofer
telefon: 0703-50 22 81 eller

Maila Ulrika

Huvudpartner

TV4 logo

Partners

Bauer Media
Google
JCDecaux
Marketing Clinic

Produktionspartners