Nominerade bidrag 2023

100-fattaren

Bidrag
Dude Diligence
Annonsör
Vinge
Byrå
+1 Kommunikationsbyrå

Konklusion

Vinge är en av Nordens ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. Trots det hade de fått svårare att rekrytera topptalangerna bland unga jurister. De valde ofta arbetsgivare i andra branscher med tydligt syfte och hållbarhetsfokus.

För att bli attraktivare som arbetsgivare bland unga jurister, bestämde sig Vinge för att använda affärsjuridiken och sitt inflytande till att göra skillnad i näringslivet. De riktade in sig på jämställdhet där de själva kommit längst i branschen.

Lösningen blev att lyfta fram jämställdhet inom sitt största affärsområde M&A – att hjälpa bolag med uppköp och försäljningar. Då gör de due diligence, en granskning av alla befintliga bolagsdokument, som sedan ligger till grund för värderingen av bolaget. Nu inkluderade Vinge även en granskning av bolagens jämställdhet i den processen.

De kallade det Dude Diligence.

Dude Diligence lanserades med en kampanj i hjärtat av Sveriges näringsliv – med en helsidesannons i Dagens Industri och på digitalskärmen vid Stureplan. Och det skrevs om initiativet i alla de mest inflytelserika affärsmedierna.

Resultat:

•Vinge gick om sin huvudkonkurrent (MannheimerSwartling) inom affärsjuridik i Universums ranking över de populäraste arbetsgivarna bland unga jurister. De är nu nr 1 bland affärsjuristbyråerna i Sverige.

•På den totala rankingen ökade de 16 platser, från 48 (2022) till 32 (2023)

•Ansökningarna till Vinges sommarnoterieprogram för studenter ökade med 30% och blev all time high, 2022.

•Dude Diligence som idé har även implementerats av andra affärsjuristbyråer internationellt.

•Genom ett tillägg inom sitt största affärsområde har Vinge bidragit till att jämställdhet nu vägs in i värderingen när bolag köps och säljs.

Arbetsgrupp

Vinge, Kristian Sjöholm, Marknads- & kommunikationschef
Vinge, My Wiborg-Borin, Projektledare för Dude Diligence
Vinge, Anders Klereborg, Projektledare Market & brand

+1, Andreas Lönn, Creative Director
+1, Hampus Mattsson, Copywriter
+1, Viktor Bergabo, Art Director
+1, Nina Rosqvist, Projektledare
+1, Maria Fager, Projektledare
+1, Anna Celay, Strategy Director
+1, Annica Lundqvist, Formgivare
+1, André Melin, Regissör
+1, Tilda Lindblom, Motion Designer
Hans Gesteby Vindeland, PR & PA

Bidrag
Då och då räcker långt
Annonsör
Skånetrafiken
Byrå
Infab

Konklusion

Skånetrafiken har som mål att erbjuda ett hållbart resande för alla som vill och behöver resa i Skåne. Varje resa som görs kollektivt och inte med egen bil sparar miljön och skapar samhällsnytta. Därför är ett av Skånetrafikens viktigaste verksamhetsmål även ett hållbarhetsmål: 40 % marknadsandel av motorburna resor 2030.

Genom kampanjen Då och då räcker långt visade Skånetrafiken att steget från bil till buss inte är konstigare än att panta istället för att slänga. Att hållbart resande är till för alla – även den som sitter fast i gamla bilvanor. Tack vare kampanjen valde tusentals bilister att resa kollektivt istället för med bil och åter tusentals övervägde att prova.

Arbetsgrupp

Infab, Petra Blanking, Strategisk projektledare
Infab, Julia Erikson, Projekt- och produktionsledare
Infab, Edvina Berg, Projekt- och produktionsledare
Infab, Tobias Borgfors, Creative Director och Senior copywriter
Infab, Mikael Ankermark, Art Director
Infab, Linus Ymén, Final Art och Original

Skånetrafiken, Petter Claesson, Marknadsansvarig

Dunderville, Erik Arheden, Producent
Dunderville, Jonas Kornhall, Producent
Dunderville, Christofer Nilsson, Regissör
Dunderville, Louise Weidenstolpe, Line Producer
Dunderville, Oscar Asplind, Fotograf
Dunderville, Calle Sundberg, Scenograf

Bidrag
Från soluppgång till solnedgång
Annonsör
Adidas
Byrå
Obeya

Konklusion

Adidas har satt upp ett antal sociala hållbarhetsmål kopplade till människan. Företaget vill bidra till att förändra människors liv med hjälp av sport genom mantrat ”Through sports, we have the power to change lives”. Adidas vill också bidra till att göra sport mer jämställd genom ökad tillgång, jämlikhet och säkerhet.

Initiativet och kampanjen “Från soluppgång till solnedgång”” är en del av Adidas arbete med social hållbarhet och stöttar samtidigt en varumärkesstrategi som handlar om att positionera sig som Sveriges mest inkluderande sportvarumärke. För Adidas är varumärkesassociationen “Actively promotes diversity, equity and inclusion in sport and culture” viktig och mäts på halvårsbasis, i Sverige direkt via konsumenter.

Kampanjen har bidragit till ett mer hållbart samhälle och har särskilt koppling till två av FN:s Globala mål: Ökade möjligheter för hälsa och välbefinnande (Mål 3), för alla – oavsett ursprung och religion (Mål 10.2). Fokus i kampanjen har varit på inkludering av muslimer i Sverige och det övergripande syftet har varit att lyfta en fråga som många muslimer brottas med: Hur får man ihop sin träning med att fasta under ramadan?

Arbetsgrupp

Adidas:
Redwaan Hossain, Brand Communication Manager
Henrik Hallberg, Senior Manager Brand & Newsroom
Annahita Mojarrad, Brand Communication Manager
Karolina Lander, PR & Culture Marketing Manager

Obeya:
Canan Yasar, Creative Director
Linda Burrill, Projekt- och produktionsledare
Maria Hazard, PR-strateg
Jakob Merlenius, PR-konsult
Lovisa Ström, PR-konsult
Melinda Grothén, Grafisk designer
Lallo Darbo, PR-konsult
Said Can PR-assistent

Bidrag
Länge Leve Jorden – Framtidens Jordbruk
Annonsör
Lantmännen
Byrå
NORD DDB Stockholm

Konklusion

Lantmännens syfte är att skapa ett livskraftigt lantbruk. Det innebär ett lantbruk som kan säkerställa livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning, bevarar biologisk mångfald och sänker klimatpåverkan samt möjliggör lönsamma lantbruksverksamheter. Det svenska jordbruket och livsmedelsproduktionen har bäring på FNs samtliga 17 SDG och en mycket nära koppling till några mål.(https://www.lantmannen.se/hallbar-utveckling/hallbarhetsstrategi/internationella-initiativ/).
Lantmännens övergripande hållbarhetsmål är ambitiöst: _Ett klimatneutralt lantbruk till 2050._

2019 inleddes arbetet med att tydliggöra Lantmännens vision för framtidens jordbruk. Genom omfattande kunskapsinsamling och kalkylerande var slutsatsen att svenskt jordbruk kan öka produktiviteten och samtidigt minska klimatpåverkan i takt med Parisavtalets 1,5 gradersmål. Ett antal åtgärdsområden identifierades som särskilt kritiska för att nå denna målsättning samtidigt som hänsyn tas till både miljön, biologisk mångfald och lönsamhet i jordbruket.

Lantmännen investerar årligen över 300 miljoner i forskning och utveckling för framtidens jordbruk, bl.a. inom metoder för ett klimatneutralt jordbruk. För att omsätta teorin i praktiken driver Lantmännen också sina framtidsgårdar där nya metoder testas, analyseras och omvandlas till praktiskt genomförbara hållbarhetsåtgärder. Åtgärderna grupperas senare ihop, paketeras och kommersialiseras under det koncerngemensamma odlingsprogrammet ”Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk.

Men den kanske enskilt viktigaste nyckeln för att nå målet är att få fler utanför Lantmännen, både företag, konsumenter och potientiella medarbetare, att vilja delta och bidra på resan mot 2050. Själva kommer Lantmännen aldrig att lyckas nå målet om ett klimatneutralt lantbruk.
Så för att skapa uppmärksamhet för Lantmännens framtidsagenda och bygga trovärdighet för varumärket på denna resa, påbörjades utvecklingen av en ny varumärkesbyggande reklamkampanj 2020.

Arbetsgrupp

Lantmännen
Mark Robinson – Director Brand & Marketing
Andreas Befrits – Manager Planning & Insight
Per Holgård – Head of Group Marketing
Linnea Nilsson – Campaign Manager
Andreas Wallin – Media Manager

NORD DDB
Jonas Björlin / Mikael Kruse – Projektledare
Johan Rynell – Strateg
Carin Lagergren – Produktionsledare
Joel Ekstrand – Art Director
Petter Dixelius – Copywriter
Emily Rider – Grafisk design

Always Frank
Mattias Coldén – Agency producer

Starcom
Jimmy Bolander

Bleck
Tobias Granström – Director
Pål Åsberg – Exec. Producer
Robert Feniger – Producer
Erik Sohlström DOP

Foto
Gustav Wiking

Bidrag
Offerkoftan
Annonsör
Talita
Byrå
Åkestam Holst NoA

Konklusion

Trots att det inte borde finnas några ursäkter kvar för att utnyttja kvinnor i prostitution så fortsätter de cirkulera, vilket bidrar till att legitimera sexköp och sänka förövarnas skamtrösklar. För att få bort det mänskliga lidande som sexhandeln skapar behöver det uppenbara bli självklart för ännu fler: det finns inga ursäkter.

Denna självklarhet är avstampet för vår kampanj och visionen om att den alltför bekväma offerkoftan en dag ska vara fullständigt obrukbar. Det måste bli orimligt för sexköpare att ens komma på tanken att sätta på sig offerkoftan.

Med fysiska offerkoftor som tydliga och intresseväckande symboler för sexköpares absurda ursäkter lyckades vi få ut vårt budskap till 1/3 svenskar och ta stora, viktiga steg mot verklig samhällsförändring. 75% av männen uppgav nämligen att kampanjen ökat deras kunskap och förståelse för sexhandelns verkliga offer och andelen män som ser sexhandeln som ett allvarligt samhällsproblem ökade från 53% till 62% som en följd av kampanjen. Det är en attitydförändring som motsvarar 350 000 män – en stor grupp som nu fått upp ögonen för sexhandelns konsekvenser och kan fortsätta påverka opinionen i rätt riktning.

Arbetsgrupp

Talita, Josephine Appelqvist, Founder
Talita, Anna Sander, Founder

Åkestam Holst NoA, Agnes Nisbel Fjäll, Copywriter
Åkestam Holst NoA, Shilan Shewki, Art Director
Åkestam Holst NoA, Ivan Trip, Art Director & Fotograf
Åkestam Holst NoA, Linus Bronge, Art Director
Åkestam Holst NoA, Daniel Vaccino, Creative Director
Åkestam Holst NoA, Joakim Khoury, Creative Director
Åkestam Holst NoA, Stina Hansson, Planner
Åkestam Holst NoA, Sebatsian Stüben, Planner
Åkestam Holst NoA, Anna Nollendorfs, Account Manager
Åkestam Holst NoA, Johnny Wettergren, Social Media Specialist
Åkestam Holst NoA, Max Thedeby, DOP
Åkestam Holst NoA, Alexander Simmo, Editor
Åkestam Holst NoA, Sanna Wikman, Producent

Gangsters, Martin Dahl, Ljuddesign

Senjor retouch studio AB, Johan Cabezos, Retuschör

NoA Ignite, Josefine Ljung, Front End developer
NoA Ignite, Sara Shabazi, Digital designer
NoA Ignite, Johan Lundgren, Digital designer
NoA Ignite, Frida Holmström Meinking, Website: Head of Operations

Extern, Max Strömberg, Colorist

Bidrag
Rewilding Mode
Annonsör
Husqvarna
Byrå
Prime Weber Shandwick

Konklusion

Husqvarna vill driva omställningen mot mindre klimatpåverkan, ökad cirkularitet och inspirera människor att göra bättre val. För att lyckas med detta jobbar Husqvarna med innovation, med utveckling av befintliga produkter och genom att sprida kunskap och inspiration.

Husqvarna vill maximera positiv påverkan genom att uppmuntra till det mest hållbara alternativet, genom att visa hur man kan göra skillnad och erbjuda produkterna som möjliggör detta.

Förlusten av pollinerare är ett globalt problem som kräver lokalt engagemang. Husqvarna, som tillverkar robotgräsklippare, skapade därför en aktivering som tog kampen till trädgården. Bokstavligt talat.

Tillsammans med Husqvarnas R&D-avdelning tog vi fram Rewilding Mode som är världens första funktion utformad för att göra privata trädgårdar till en plats där pollinatörer kan frodas. Funktionen använder GPS-data för att beräkna storleken på gräsmattor och lämnar 10 procent av den oklippt.

Som ett resultat har över 267 000 kvadratmeter gräsmatta omvandlats till livsmiljöer för pollinerare, och antalet fortsätter att öka dag för dag.

Genom att ge människor en chans att aktivt bli en del av lösningen skapade vi ett starkt band mellan kund, produkt och varumärke. Innovationen bevisar hur miljöhänsyn kan skapa engagemang för varumärken.

Inspirationen till att avsätta en del av trädgården för biologisk mångfald kommer från EU:s jordbrukspolitik som uppmanar jordbrukare att avsätta 5 procent av sin mark för att skapa miljöer som är gynnsamma för den biologiska mångfalden.

Rewilding Mode är ett initiativ som bidrar till FN’s globala mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” samt mål 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Arbetsgrupp

Prime Weber Shandwick, Petter Lublin, Creative Director
Prime Weber Shandwick, Fredrik Moberg, Art Director
Prime Weber Shandwick, Kasper Moss,Copywriter
Prime Weber Shandwick, Brett Simon, Creative
Prime Weber Shandwick,Erik Tell,Creative
Prime Weber Shandwick,Carl Jannerfeldt,Executive Creative Director
Prime Weber Shandwick,Josefina Bergström,Client Lead
Prime Weber Shandwick,Sara Wenkel,Project Manager
Prime Weber Shandwick,Renée Lorenius,Agency Producer
Prime Weber Shandwick,Daniel Wahlström,Integrated Media Specialist

Husqvarna,Karin Tångstedt,Global PR Manager
Husqvarna,Jonas Eklöf,Communications & Content Director
Husqvarna,Jenny Fischer-Toivo,Vice President Marketing EPAC
Husqvarna,Johanna Englert,Global Brand and Communications Manager
Husqvarna,Johannes Karlsson,Senior Manager Digital Marketing
Husqvarna,Linda Lindqvist,Product Manager Automower® Connect & Smart Home

Giant & Toys,Tilde Franzén,CEO/Executive Producer
Giant & Toys,Filip Tellander,Director

Bidrag
Swedbank ökar ungas intresse och kunskaper om ekonomi
Annonsör
Swedbank
Byrå
Swedbank

Konklusion

Swedbanks vision är ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle. I över 200 år har banken strävat efter detta, och har nu satt målet att till 2030 hjälpa en miljon människor stärka sin finansiella hälsa. Att öka ungas ekonomiska kunskaper är ett centralt delmål, eftersom tidig inlärning ökar chansen till bättre finansiell hälsa som vuxen.

Trots det har nästan var tredje ung (18–25) inte tillräckligt med kunskap för att kunna fatta bra beslut om sin ekonomi. Det gjorde att Swedbank 2019 började en bred satsning för att öka ungas intresse och kunskaper om ekonomi och tog fram strategin där ledorden ”underhåll med ambition att utbilda” skulle genomsyra kommunikationen mot den unga målgruppen. Och det lyckades.

Från 2019 t.o.m. 2022 lyckades Swedbank nå 70 % fler elever med Ung ekonomi–utbildningar (mål 30 %). 67 863 elever fick ekonomiska kunskaper de kommer ha nytta av framöver.

Prata pengar-kampanjerna 2021–2022 ökade också ungas (16–24) ekonomiska kunskaper. 70 % ansåg att de fått ökade kunskaper genom kampanjen 2021 och 80 % (486 000 personer) 2022.

Att influencer-samarbetet med Mauri har skapat intresse för ekonomi bland unga (18–30) är tydligt med mer än 300 000 timmars tittande (!). Målet var att nå i genomsnitt 400 000 visningar/avsnitt på YouTube, men resultatet blev i genomsnitt 670 000 visningar/avsnitt tack vare högt engagemang och stor organisk spridning. 53 % av tittarna kollade längre än 30 sekunder (mål 40 %, YouTube benchmark 15–20 %), varav 30 % tittade klart på hela avsnitten (m