Vinnare Företag 2018

100W, 75W och 50W

100W

The Lost Typography of Bauhaus

Annonsör: Adobe

Byrå: Abby Priest

Juryns motivering
Årets 100-wattare går till en berättelse med svindlande djup. Efter nazisternas stängning av Bauhausskolan finns en skatt av ofullbordade verk. Genom att färdigställa fem påbörjade typsnitt skapas engagerande och relevant storytelling som binder samman historien med dagens kreatörer. Med fokus på kvalitet i design lyckas Adobe med den till synes omöjliga uppgiften att bygga premiumvärde i gratissegmentet.

Utmaning
Adobe Typekit är en onlinebaserad typsnittstjänst som erbjuder nedladdning av högkvalitativa typsnitt. För användare av Adobe Creative Cloud (Photoshop CC, Illustrator CC, InDesignCC etc) finns tjänsten integrerad i programmen. Under sommaren 2018 ville Adobe inspirera en ny generation kreatörer att skapa med typografi. En kampanj med syftet att öka användandet av Adobe Typekit hos målgruppen ”Creative Professionals” – yrkesverksamma kreatörer.

Insikter
Det finns hundratusentals typsnitt på marknaden. Såväl betal- som gratisversioner. Och en uppsjö av plattformar att hitta dem på. För att få målgruppen att börja använda just vår tjänst och våra typsnitt behövde vi skapa något unikt. Något som gav verktygen själ, bortom tekniken.

Konkreta mål
Primärmål

1.Mål för användande (antal nedladdade typsnitt): 10 000 (globalt)

Sekundära mål

1. Mål för engagemang/active use (antal tävlingsbidrag) : 500 (globalt)
2. Mål för räckvidd (antal pressklipp): 20 st i relevanta globala målmedier – kreativa tidskrifter/digitala plattformar
3. Mål för sociala interaktioner (antal social posts): 5000 (globalt)
4. Mål för trafik (antal besök kampanjsida): 50000 (globalt)

Lösning
Det världsberömda och ikoniska designinstitutet Bauhaus lade under 1920- och 1930-talet grunden för modern design och arkitektur. Men skolan blev dessvärre kortlivad. Bauhaus progressiva ideologi ansågs i dåtidens Tyskland skadlig för den nazistiska agendan och 1932 tvingades skolan abrupt stänga ned, bara 14 år efter dess födelse. Skolans plötsliga avslut resulterade i att en stor mängd verk och alster aldrig hann slutföras, och det som hade kunnat komma att bli designklassiker gick förlorat.

I samarbete med Bauhaus Dessau Foundation och ett team av typografer under ledning av legendariska typografen Erik Spiekermann har vi slutfört och återupplivat det nazisterna stoppade och förbjöd. Tillsammans har vi lyckats analysera, färdigställa och digitalisera fem typsnitt utifrån typografiska fragment och skisser som nyligen återfunnits i Bauhaus arkiv. Det som påbörjades för nästan ett sekel sedan av några av de mest framstående studenterna och lärarna på Bauhaus, har nu fått nytt liv i händerna på en ny generation formgivare.

De unika typsnitten gjordes tillgängliga gratis via Adobe Typekit och lanserades genom en integrerad kampanj med typsnitten som bärande huvudenhet. Film- och bild-material samt historien om projektet spreds globalt via PR, sociala medier och Adobes egna kanaler (officiella globala konton på Youtube, Facebook, Instagram & Twitter).

På taktisk nivå aktiverades kampanjen bl.a. genom en serie globala tävlingar på Instagram och Behance (en av världens största kreativa plattformar) som gick ut på att designa och typografera i Adobes program med hjälp av typsnitten och Adobe Typekit. Dessutom inspirerade vi målgruppen genom globala influencers, livesända onlineseminarier på Facebook, fysiska events, Youtube-tutorials och en längre dokumentärfilm som på djupet berättade om projektet, Bauhaus historiska betydelse och vikten av god typografi.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Primärmål

1.Mål för interaktion med tjänst (antal nedladdade typsnitt): 10 000 (globalt)
Resultat: antal nedladdningar av kampanjtypsnitt via Typekit uppgår hitintills till 205 611.
Målet överträffat med 2056% (globalt)

Sekundära mål

1. Mål för engagemang/active use (antal tävlingsbidrag) : 500 (globalt)
Resultat: antal tävlingsbidrag uppgår hitintills till 2 157 .
Målet överträffat med 432% (globalt)

2. Mål för räckvidd (antal pressklipp): 20 st i relevanta globala målmedier – kreativa tidskrifter/digitala plattformar
Resultat: totalt antal pressklipp uppgick 26:e juni till 111 (Fast Company Design, Adweek, Design Taxi, Culture Trip, It’s nice that, Hyperallergic, Dezeen, Arch Daily, m.fl.)
Målet överträffat med 444% (globalt)

3. Mål för sociala interaktioner (antal social posts): 7000 (globalt)
Resultat: antal social posts uppgick den 30:e juli hitintills till 9850 .
Målet överträffat med 40% (globalt)

4. Mål för trafik (antal besök kampanjsida): 50 000 (globalt)
Resultat: antal tävlingsbidrag uppgick den 30:e juli till 180 215 .
Målet överträffat med 360% (globalt)

Konklusion
1932 stängde nazisterna designskolan Bauhaus och potentiella designklassiker lämnades kvar ofärdiga. I samarbete med Bauhaus Foundation har vi från ofullständiga skisser färdigställt fem typsnitt och gett dem nytt liv för en ny generation kreatörer.

Arbetsgrupp
Abby Priest, Andreas Morne, Client Service Director
Abby Priest, Anders Hellström, Creative
Abby Priest, Pontus Widell, Creative
Abby Priest, Oskar Hellqvist, Creative Director
Abby Priest, Cecilia Höglund, Accouunt Manager
Adobe, Daniel Vargaz Diaz, Creative Director
Adobe, Katja Dollinger, Group Marketing Manager
Adobe, Sabina Strasser, Senior Group Manager Brand Marketing
P98A, Erik Spiekermann, Lead Typographer
Freelance, Luca Pelligrini, Typographer
Freelance, Flavia Zimbardi, Typographer
Freelance, Hidetaka Yamasaki, Typographer
Freelance, Elia Preuss, Typographer
Freelance, Celine Hurka, Typographer

The lost typography of Bauhaus - Adobe

75W

Älskade assistent​

Annonsör: Kommunal

Byrå: Scream/Ruth

Juryns motivering
En finstämd hyllning till de som sällan syns. Perfekt placerad på Alla Hjärtans Dag sätter årets 75-wattare fokus på de som hjälper andra till ett bättre liv. Här öppnas ett fönster på glänt och vi får en glimt av genuin vänskap och uppskattning. Resultatet? Skyhögt engagemang där Facebook fylldes av människor som ville visa sin uppskattning.

Utmaning
Kommunal ville stärka relationen med yrkesgruppen personliga assistenter. Det är ett utsatt yrke, många är inte anslutna till något fack-förbund. Målsättningen var att nå och engagera målgruppen och visa att Kommunal bryr sig om dem, genom att erbjuda dem stöd och mervärde. Kommunal får normalt många negativa kommentarer i sociala kanaler.

Insikter
Personliga Assistenter kan vara anställda antingen av kommunen, landstinget eller privat arbetsgivare. De har inga kollegor, ingen gemensam community eller tillhörighet. De har behov av att få känna en gemenskap, uppskattning och att någon ser dem. Eftersom de är väldigt spridda över olika arbetsgivare, över landet och skiljer sig åt mycket är det en liten och svår målgrupp att hitta i media. Gruppen består av 83 000 personer, 30 000 är anslutna till Kommunal.

Konkreta mål
Syftet med kampanjen var att nå fram till personliga assistenter, och få dem att förstå att kommunal bryr sig om dem. Målsättningarna var:

• Engagera dem i vår kommunikation
• Driva 10 000 besök till kommunal.se
• 700 anmälan till kommunals seminarium för personliga assistenter
Lösning
På alla hjärtans dag gick vi ut med film på personer som har personliga assistenter på facebook, där de tackar sin personliga assistent för att de hjälper dem att leva ett bättre liv. För att nå målgruppen som är svår-definierad jobbade vi istället med uteslutning på FB, vi valde bort alla yrken, utbildningar, områden där vi visste att personliga assistenter inte ingick.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
Vi lyckades på ett framgångsrikt sätt nå fram till både Personliga Assistenter och de som har en relation till dem, brukare, familjer, vänner m.m.

• Engagemanget var ofattbart högt! 72 % av de som såg inlägget engagerade sig på något sätt (kommenterade, delade, klickade eller gillade etc.). Engagemanget skapade sedan organisk spridning på ytterligare 15 % (normalt runt 0-2%).
• Vi drev 72 000 unika besök till kommunal.se (totalt 83 000 i målgruppen)
• 10-12 % CTR (Click Through Rate) – Normalt runt 1 %
• 1 800 anmälda på seminariet – 157 % över målet!

Konklusion
Genom att låta de som står allra närmast vår målgrupp hylla sina personliga assistenter i en ärlig och känslomässig film på sociala medier, fick kommunal ett enormt engagemang (72 % engagerade sig!) och överträffade målsättningarna med flera hundra %

Arbetsgrupp
Scream, Sofi Rönnestrand, Digital Projektledare
Kommunal, Sara Öhman, Projektledare Kommunikation
Scream, Jakob Bosson, Projektledare
Scream, Måns Granholm, Social Media Specialist
Ruth, Gabrielle Grette, Projektledare
Ruth, Olle Hägg, Producent
Ruth, Anders Liljegren, Content Producer
Ruth, Johan Olsson, Grafisk Formgivare
Ruth, Linn Sundqvist, Art Director
Ruth, Dan Göransson, Copywriter
Adore Us, Jacob Bjelfvenstam, Fotograf
Ruth, Malin Högström, Produktionsledare

50W

The Bird Banner – Engineering for life​

Annonsör: Ramboll

Byrå: Garbergs/IUM

Juryns motivering
Årets 50-wattare visar att ingenjörskap och mänsklig omtanke går hand i hand. Engineering for life är inte bara Rambolls nya kommunikationskoncept. Med The Bird Banner blir det också handling som visar att Ramboll lever upp till sitt löfte. Här går man från teknik till mänsklighet, från analogt till digitalt och lyckas skapa engagemang långt ifrån ett kontor i Uppsala.

Utmaning
I Sverige är Rambolls varumärkeskännedom låg samtidigt som bolaget befinner sig i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål. Målet för Ramboll Sverige är att bli den mest attraktiva samhällsrådgivaren och arbetsgivaren på marknaden. Detta inkluderar en omfattade ompositionering där Ramboll nu tar rollen som utmanare – challenger − med målet att vid år 2020 vara det ledande bolaget i branschen.

Sedan 2016 har Ramboll Sverige en ny VD som vill ompositionera bolaget kring samhällsnytta, värde, medskapande, innovation och kundlösningar. För att engagera och kraftsamla alla medarbetare kring denna nya strategi behövdes ett nytt grepp som kraftfullt kunde bryta det gamla mönstret.

För att bemöta våra utmaningar, startade vi 2017 en varumärkesresa och lanserade vårt nya kommunikationskoncept Engineering for life, där Engineering står för skapande/ingenjörskonsten och for Life knyter an till vår mission och vårt arv från grundarna. Den ska verka som en bas för all vår kommunikation de kommande tre åren.

För att som okänt varumärke nå igenom bruset behövdes en kreativ lösning som kunde dramatisera vårt kommunikationskoncept och skapa ”talk value”. Lösningen skulle visa att teknik ska användas för att förbättra vardagen för samhället, människan, naturen och i detta fall djuren.

Insikter
Baserat på vår kommunikativa effektkartläggning (april 2017) av teknikkonsultbranschen kunde vi konstatera följande;

• Branschen präglades av en traditionell/ analog syn på kommunikation och varumärkesarbete där tekniken stod i fokus och inte värdeskapandet.
• B2B fokus drev informativ och teknikorienterad projektkommunikation med lågt engagemang på temat ”Vad”. Detta skapade en öppning att i branschen att positionera sig på ”Varför”
• Företag med ett tydligt syfte kopplat till värdeskapande och samhällsnytta är mer framgångsrika över tid.

Utgående från detta såg vi en potential för Ramboll att differentiera oss via vårt unika arv/ syfte genom kreativ kommunikation som alltid utgår från värdet vi skapar genom vårt teknikkunnande för människor, samhälle och affärer. Genom att fokusera på värde och omdefiniera målgruppen till B2S (Business2Society) ”kundens kund” och samhällsmedborgaren, kunde vi skapa förutsättningar för intressant och engagerande kommunikation som ökade intresset för oss och branschen både internt och externt.

Våra emotioner och känslor påverkar våra beslut, både privat och i jobbet. Med den insikten kommer även B2B-företag få nytta av att använda kreativ kommunikation för att påverka beslutsprocessen. Det är ett effektfullt sätt för ett okänt företag som Ramboll att skapa en snackis med begränsad budget.

Genom att ta fram en lösning anpassad för sociala medier och digitala kanaler kan vi använda engagemanget från våra 2000 medarbetare för att få förtjänad spridning.

Konkreta mål
Konkreta mål Bird Banner

– SoMe köpta: Driva ett intresse för Ramboll genom ökad trafik till ramboll.se (genomsnitt 374 unika besök per dag under 2017)
– SoMe egna: Bli det inlägget på FB med högst dynamisk räckvidd. (3,1k k – 11/1 2018 Ljusdal hållbar fiskodling)
– SoMe egna: Bli det mest delade inlägget (24 delningar – 11/1 2018 Ljusdal hållbar fiskodling)
– PR genomslag: 3 artiklar globala sajter (OTS: +3 miljoner)
– Huffpost Advertorial: Ligga inom benchmark of 1:45 – 2:00 minuters dwell time (tid spenderad på sidan)

Övergripande mål kommunikationskoncept:

– Tydliggöra Rambolls strategi, värdegrund, syfte och arv för medarbetarna genom kommunikationskonceptet Engineering for life.
– Skapa engagemang för kommunikationskonceptet bland medarbetarna
– Öka kännedomen bland våra kunder avseende Rambolls tjänsteutbud
Lösning
Lösningen blev film för sociala/digitala kanaler som dokumenterade en interaktiv fasadvepa för småfåglar. Vepan monterades på vårt kontor i Uppsala där teknik och värdeskapande för naturen möttes på ett oväntat sätt.

På insidan av kontoret, bakom bilden på händerna placerades en avancerad fågelmatningsmaskin. Under två månader innan filmning lockades fåglarna dit med mat innan dokumentationen kunde äga rum.

Filmen aktiverades först internt genom en videovisning med en teaser på fågelmatningsmaskinen samtidigt på alla Rambolls 30 kontor. I den interna filmen deltog representanter från kommunikationsavdelningen och svenska vdn. Samma dag publicerades teaserfilmen i egna och köpta sociala kanaler samtidigt.

Två dagar senare lanserades hela filmen via köpta, egna, förtjänade och interna kanaler. Två versioner togs fram en längre för Youtube/digital PR och en kortare för sociala medier.

Vi köpte en advertorial i HuffPost och videovisningar via Oath nätverket.

För att förlänga kampanjen publicerade vi en fin artikel från hållbarhetsnätverket Mother Nature Network sociala medier som två veckor senare som köpt annons.

Effekt/Resultat vs konkreta mål
SoMe köpta
Mål: Driva ett intresse för Ramboll genom ökad trafik till ramboll.se (genomsnitt 374 unika per dag 2017)
Resultat: Ökning på 143,2% med 910 unika besök i snitt under kampanjperioden

SoMe egna
Mål: Bli det inlägget på FB med högst dynamisk räckvidd. (3,1k – 11/1 2018 Ljusdal hållbar fiskodling, snitt alla inlägg FB 1,2k)
Resultat: Dynamisk räckvidd – 3,6 k (+16%)

Mål: Bli det mest delade inlägget (24 delningar – 11/1 2018 Ljusdal hållbar fiskodling)
Resultat: Inlägget har 42 delningar (+75%)

PR genomslag
Mål: 3 artiklar (OTS: +3 miljoner)
Resultat: 6 artiklar med OTS +6,2 miljoner

Huffpost Advertorial
Mål: Ligga inom benchmark 1:45 – 2:00 minuters dwell time (tid spenderad på sidan)
Resultat: Genomsnittlig dwell time of 3:15 minuter

Övergripande mål kommunikationskoncept:
Mål: Tydliggöra Rambolls strategi, värdegrund, syfte och arv för medarbetarna genom kommunikationskonceptet Engineering for life.
Resultat: Ramboll Sverige har nu det högsta engagemanget bland anställda i hela koncernen – Sverige har 6% högre engagemang än resten av koncernen (Källa: Ramboll Internal satisfaction survey december 2017).

Mål: Skapa engagemang för kommunikationskonceptet bland medarbetarna
Resultat: Medarbetarnas uppfattning om kommunikationsavdelning arbete har gjort en otrolig resa på bara ett år från 3,4 till 4,4 (juni 2018).

Mål: Öka kännedomen bland våra kunder avseende Rambolls tjänsteutbud
Resultat: Vi ser att kundernas kännedom kring våra affärsområden har ökat och att fler ser oss som ledande i branschen. (Nordic Brand Image Survey H1 2018)

Konklusion
Filmen Bird Banner hade syftet att dramatisera det nya kommunikationskonceptet – Engineering for Life – och skapa ”talk value”. Anpassad för sociala kanaler fick filmen stor uppmärksamhet då teknik och natur interagerar på ett oväntat sätt.

Arbetsgrupp
Ramboll, Karin Nedersjö, Brand Marketing Manager
Ramboll, Carmen Wargborn, Brand Experience Manager
Ramboll, Linus Almqvist, Director Communication
Ramboll, Boel Bengtsson, PR Manager
Ramboll, Anna Nourani, Content Manager
Ramboll, Mario Frost, Web Manager
Ramboll, Viveca Nauckhoff Sylvan, Internal Communications Manager
Garbergs, Joakim Landin, Projektledare
Garbergs, Sedir Ajenaah, Copy
Garbergs, Sebastian Smedberg, AD
Garbergs, Lowe Steiner, Formgivare
Garbergs, Carola Edlund, Original
Garbergs, Malin Boustedt, Produktionsledare
Garbergs, Mistre Tesfaye, Producent
Garbergs, Robin Lidbom, Motion Director
Sylvie, Erik Undéhn, Fotograf
Haytouch Hayri, Er Retusch
Eventprint, Torbjörn Gunnarson, Tryck/montage
Independent dekor, Jens Munter, Dekor
Siteback Studios, Michael Ring, Fotograf
Oath, Susanne Persson, Projektledare
IUM, Gabriel Wachtmeister, Account Director
IUM, Angelica Rylin, Social Media Specialist

The birs banner enginneering for life - Ramboll
Tillbaka till vinnarsidan

Partners