Vinnare Ideellt & Välgörenhet 2021

100W

Call Girls

Annonsör: Talita

Byrå: Åkestam Holst NoA

Juryns motivering
På ett berömvärt kreativt sätt har man utnyttjat en stor mediehändelse för att lyfta sitt perspektiv i debatten och synliggöra de drabbade utan att exploatera dem än en gång. Modet och snabbheten gav lika mycket effekt i den breda debatten som hos juryn – och hela vägen till givandet.

Summering
Talita jobbar med ett att förändra ett samhällsproblem de flesta vill blunda för – prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Med låg mediabudget är det svårt att nå fram med sitt budskap och därmed skapa intresse och engagemang för sin fråga. Under hösten 2020 fanns det ett perfekt tillfälle för Talita att göra sig hörda. Människor var då intresserade av att inte bara höra förövarnas perspektiv, utan också de utsatta kvinnornas. Den tajmingen, i kombination med den kreativa höjden i att använda ett grepp som för tankarna till sexköp i en motsatt kontext, resulterade i att Call Girls lyckades bryta sig igenom bruset.

Redan under det första dygnet delades kampanjen 600 gånger på sociala medier, bland annat av Zara Larsson, Peter Jöback och Miriam Bryant. Call Girls spred sig från sociala medier till traditionella och har b la uppmärksammats av The Independent, brittiska Metro, Nyhetsmorgon, SVT, P4, Ekot, Adweek, Muse by Clio, Elle, mm

Den organiska spridningen, i kombination med köpt media resulterade i att hela 80% (4,6 miljoner) av målgruppen, den vuxna befolkningen, nåddes av kampanjen.

Genom att lyfta de utsatta kvinnornas perspektiv genererade kampanjen intäkter till Talita, dels genom att människor ringde numret men framförallt genom att få fler månadsgivare. Detta resulterade i hela +62% högre snittintäkt januari – april 2021, i jämförelse med samma period förra året.

Tack vare den ökade intäkten kan fler kvinnor bli hjälpta ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål.

*Källa: Notified

Primära utmaningen
Var tioende man i Sverige har någon gång köpt sex*. Var och en av dem är någons pappa, pojkvän eller son. Med tanke på hur vanligt problemet är bör frågan om sexköp vara en nationell angelägenhet, dessvärre är så inte fallet.

Försommaren 2020 dömdes en känd profil för sexköp, vilket blev en toppnyhet bland alla stora nyhetsmedier. Men den mediala vinkeln låg alltid på förövaren medan de utsattas röster förblev tysta. Talita ville därför rikta ljuset på de som hade mest att säga till om vad gäller prostitution och människohandel för sexuella ändamål. De som utsätts gång på gång: Kvinnorna.

Talita hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. De arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet att kvinnor som utnyttjas i sexhandeln ska få en chans till ett nytt liv.

Syftet med kampanjen var att få människor att bry sig mer om frågan kring prostitution genom att lyfta ett efterlängtat perspektiv – kvinnornas. Det primära målet var att få allmänhetens uppmärksamhet. Det fanns även en stark förhoppning kring att kampanjen skulle leda till ökade donationer, allra helst i form av av månadsgivare som genererar en stabil intäkt på sikt. På så vis kan Talita hjälpa fler.

Talita står inför samma utmaning som alla andra ideella organisationer – kampen kring människor begränsade plånböcker och engagemang. Så, ska man göra avtryck och nå den breda massan krävs idéer med sylvass spets och kreativ höjd med potential att få förtjänad uppmärksamhet.

*: Unizon

Målgrupp
Talita riktar sig till allmänheten, inklusive företag, stiftelser och andra organisationer. Alla som kan tänka sig att stötta verksamheten är av intresse att nå.

Givet den minimala mediebudget vi hade var det givetvis även en förhoppning att nå ut till media och influencers, för att öka vårt förtjänade mediautrymme.

Insatsens effekter
Under hösten 2020, ett par månader efter det uppmärksammade fallet med profilen som dömdes för sexköp, blev frågan åter aktuell. Detta då nämnda profil började synas på sociala medier efter en tids frånvaro. Det mediala fokuset låg dock fortfarande primärt på förövaren medan de utsatta var tysta. Det mediala hålet fyllde Talita med 0939-1915, en ny sorts call girl-tjänst där kvinnor som blivit utnyttjade i sexhandeln får göra sina röster hörda.

Efter djupintervjuer med sex kvinnor, från fyra olika nationaliteter, kondenserade vi deras livsöden till korta, tunga och kärnfulla berättelser från den verklighet som ofta gömmer sig bakom gatuprostitutionen och sexannonserna. Audio-tjänsten förpackades som en klassisk telefontjänst där vi gav det gamla begreppet call girls en helt ny innebörd. De som ringer numret möts av en inspelad telefonvärd som uppmanar till att välja ett namn. Bakom varje namn finns en inspelad berättelse med riktiga erfarenheter som tidigare prostituerade upplevt. De synliggör de trauman, tvång och utsatthet som kantar livet i prostitution. Kvinnorna fick dela sin verklighet som den var, helt och hållet utan krusiduller.

Denna råhet, i kombination med tajmingen och det oväntade greppet, att använda ett känt grepp i sexköpskategorin (Call Girls) med Talita som avsändare, lyckades vi bryta igenom bruset och engagera på bred front.

Arbetsgrupp
Åkestam Holst NoA, Magnus Jakobsson, CCO
Åkestam Holst NoA, Noah Bramme, Copywriter
Åkestam Holst NoA, Andreas Karlsson, Art Director
Åkestam Holst NoA, Sindra Liebe, Strateg
Åkestam Holst NoA, Anna Nollendorfs, Produktionsledare
Åkestam Holst NoA, Sara Bellafesta, Creative Designer
Åkestam Holst NoA, Kenna Magnusson, Creative Designer
Åkestam Holst NoA, Rosanna Hagald, Social Media Manager
Åkestam Holst NoA, Adam Reuterskiöld, Copywriter
Wikberg & Frisk, Sara Wikberg, PR
Wikberg & Frisk, André Frisk, PR
Flickorna Larsson, Ljudproduktion/Inspelning/Regi
Flickorna Larsson & Smile, Casting
ACNE Film, Produktionsbolag
ACNE FILM, Daniel Wårdh, Regissör
Talita, Josephine Appelqvist, Grundare
Talita, Anna Sander, Grundare
Ben Monetto, Web Design

Call Girls

75W

Hemligheten

Annonsör: Göteborgs Stadsmission

Byrå: Dear Friends

Juryns motivering
Med vanlighet som vapen har man lyckats stå ut i bruset under årets mest intensiva period. Verkliga berättelser som verkligen drabbar oss har i en gedigen kampanj gett förutsättningar för ökad insamling långt större än förra året, långt större än branschen. Väldigt bra!

Summering
Under 2020 blev tusentals människor arbetslösa på grund av pandemin. Många av dem var unga föräldrar som plötsligt inte hade råd med mat på bordet. Vårt uppdrag var att skapa en julkampanj som lyfte problemet och fick göteborgarna att skänka pengar till Göteborgs Stadsmission.

Under jul är konkurrensen mellan välgörenhetsorganisationer hård. Dessutom visste vi att många andra varumärken också skulle beröra pandemin. Utmaningen var att sticka ut i bruset och få människor att känna så pass mycket att de öppnade plånboken.

Familjerna Stadsmissionen möter skäms ofta över sin situation och både barn och vuxna lär sig snabbt att dölja fattigdomen. Det är en hemlighet som hela familjen gör allt för att inte avslöja. Men bara för att fattigdomen inte syns betyder det inte att den inte känns.

Välgörenhetsorganisationer har en tradition av att måla upp värsta tänkbara scenario. Genom att välja en annan väg kunde vi väcka igenkänning och sympati och samtidigt skapa känslan av att det här kan hända vem som helst, vilket det också kan.

Familjen i kampanjen bor inte på gatan. De bär inte trasiga kläder. De ser ut precis som du och jag och våra barn. Genom att visa en verklighet målgruppen inte sett förut, lyckades vi öka summan av gåvorna och antalet nya givare med 54 respektive 53 %.

Aldrig tidigare har Stadsmissionen fått in den mängden pengar och kunnat hjälpa så många. Baserat på ovan siffror är kampanjens ROI 1640 %.

Primära utmaningen
Under 2020 märkte Göteborgs Stadsmission av en ny typ av fattigdom: människor med tillfälliga anställningar, som aldrig tidigare varit i kontakt med Stadsmissionen stod plötsligt utan jobb på grund av pandemin. Många av dem var unga föräldrar. Vårt uppdrag var att skapa en julkampanj som visade på de unga föräldrarnas situation och som uppmanade göteborgarna att skänka pengar till Stadsmissionens arbete.

Julen är den tid på året då konkurrensen mellan välgörenhetsorganisationer är som hårdast. Dessutom gick det under perioden inflation i coronakommunikation och vi visste att många andra varumärken också skulle beröra pandemin. Utmaningen var att sticka ut i bruset och få människor att känna så pass mycket att de öppnade plånboken.

Målgrupp
Allmänheten i Göteborg med omnejd.

Insatsens effekter
Välgörenhetsorganisationer tenderar att måla upp värsta tänkbara scenario. Det är inte fel, men det finns fler verkligheter. Familjen vi följer bor inte på gatan och har inte trasiga kläder. De ser ut som du och jag och våra barn. Genom att visa en till synes vanlig familj kunde vi väcka igenkänning och skapa känslan av att det kan hända vem som helst, vilket det också kan.

Gemene man känner inte till problematiken, vilket inte är så konstigt. Familjerna skäms och lär sig snabbt att dölja fattigdomen. Men även om fattigdomen känns avlägsen för många finns det något de flesta kan relatera till: att behöva göra sina barn besvikna. Det gör ont. Genom att låta barnet anta en vuxenroll talade vi rakt till alla föräldrar i Göteborg.

Kampanjen skildrar relationen mellan en ung mamma och hennes son. Mamman kämpar med ekonomin och sonen hjälper henne dölja fattigdomen. Genom att visa vardagliga situationer och låta berättandet ske i mellanrummen – i subtila blickar och tystnad – skapade vi en film som stack ut i mängden.

Vi väckte känslor genom TV-reklam och följde upp med tydlig CTA i annonser och DR. Enheter som berörde problematiken gick i mörkare toner, medan enheterna som presenterade lösningen var ljusa med lekfulla illustrationer.

Vi vet att 1) verkliga berättelser väcker engagemang och 2) människor är mer benägna att bidra om de vet vart pengarna går. Därför var allt – scenerna i filmen, citaten i annonserna och gåvorna i gåvoshopen – baserat på verkliga liv, berättelser och önskelistor.

Arbetsgrupp
Dear Friends, Agnes Edin, copywriter
Dear Friends, Calle Österberg, art director och creative director
Dear Friends, Charlotte Liljesand, designer
Dear Friends, Katarina Amneus, projektledare
Dear Friends, Sarah Bengtsson, digital designer

Göteborgs Stadsmission, Camilla Hall, ansvarig företagssamarbeten
Göteborgs Stadsmission, Emma Anderberg, enhetschef
Göteborgs Stadsmission, Frida Lundmark, kommunikatör och digital marknadsförare
Göteborgs Stadsmission, Jennie Elheim, insamlingschef
Göteborgs Stadsmission, Martin Watsfeldt, kampanjansvarig privata gåvogivare
Göteborgs Stadsmission, Sofie Lindh, kommunikatör och kontaktperson för församlingar/pastorat

Johan Westerlind Photography, Johan Westerlind, stillbildsfotograf

Oddway Film Production, Adam Södersten, B-foto
Anton Källrot, director
Bengt Grewin, gaffer
Karin Larsson, make/style
Oddway Film Production, Kenneth Ishii, DOP
Oddway Film Production, Lars Bergbom, C-foto/grip
Oddway Film Production, Martin Jönsson, set design
Oddway Film Production, Petter Nilsson, sound
Oddway Film Production, Richard Tsalikis, producer
Oddway Film Production, Spike Jonzon, spark

Emma Lindberg, skådespelare (mamman)
Catharina Gallon, skådespelare (kvinnlig vän)
Oliver Akyuz, skådespelare (pojken)

Håkan Hellström, musiker
Björn Lindborg, Woah Dad
Sonner produktion, sound design

Hemligheten