100-tyckaren  2020.

När svenska folket tycker till och tycker om reklam,
i samarbete med Kantar Sifo.

Priset 100-tyckaren (spontant och hjälpt med stimuli) är instiftat av Sveriges Annonsörer tillsammans med Kantar Sifo. Grundtanken är att arbeta aktivt med att reklam ska berika – inte undvikas.

Den ska berika mottagarna både i känsla och mötta behov men den ska också berika varumärke och affär. När detta samspelar – det är då vi får mottagarna tillfreds och affärsnytta/effekt av vår investering. Svenskarna har många viktiga tankar att förmedla och det är för dem vi gör vår reklam. Vi har visat dem respekt och de har tyckt till – vi är därför stolta att presentera årets vinnare!

Lyssna gärna på filmen med Cecilia Perlind från Kantar Sifo för att få mer bakgrund och få höra om kraften av att vara omtyckt av den breda befolkningen. Håll också ögonen öppna under våren för mer kunskap och inspiration.

Vinnare 2020:

100-tyckaren spontan 2020:

Spontant mest omtyckta reklamen bland allmänheten i Sverige under 2020.

Ica

100-tyckaren hjälpt 2020:

Med hjälp (stimuli film) mest omtyckta reklamen bland allmänheten i Sverige 2020.

Systembolaget

ICA vinner 100-tyckaren 2020 – den spontant mest omtyckta reklamen bland allmänheten i Sverige under 2020

Ett axplock av svenska folkets kommentarer:

”Användbart, smart, aktuellt och roligt.”

”Jag älskar ICAs reklam! Vi är ju en ”familj”. De ser dessutom till att ligga i tiden och ta upp samhälleliga frågor i reklamfilmerna. Så smart!”

”Samma personer varje vecka med nya erbjudanden framställda på ett roligt sätt. Jag handlar mestadels på ICA.”

”Den är härlig och ofta blir jag glad av reklamen. Den känns inte som reklam utan mer som en kortfilm där de får fram erbjudanden som gäller ändå
Bästa serie reklamfilm som gjorts.”

”Vitsig, rolig, tar upp olika aktuella ämnen, speglar samhället.”

”Den är rolig, intressant och man längtar till nästa.”

”Det är en klassiker med icas reklamfilmer varje vecka. kul att se storyn och karaktärerna. Nu i coronatider är det bra att dom påminner om att hålla avståndet.”

”Humor blandat med en röd tråd där produkterna finns naturligt i berättelsen.”

Systembolaget vinner 100-tyckaren hjälpt 2020 – den med hjälp (stimuli film) mest omtyckta reklamen bland allmänheten i Sverige 2020

Ett axplock av svenska folkets kommentarer:

”Kraftfullt lättfattligt budskap som startar åskådarens egen tankeprocess”

”Den träffar mitt i prick”

”Gripande, överraskande, tankeväckande”

”Viktigt budskap, allvarligt men inte deppigt”

”Kortfattad med bra budskap”

”Visas på trovärdigt sätt. Känslan är ofta både fin och sorglig”

”Bra tankeställare för de som inte ser poängen med ett alkoholmonopol”

Information om undersökningen

100 tyckaren – tre steg:

Steg 1, Spontant tyckande
– Spontan fråga i Kantar Sifos slumpvis rekryterade webpanel av högsta kvalitet
– 2000 intervjuer riksrepresentativ allmänhet 16+ år
– 19-26 januari 2021
– Frågeställning:
Reklam kan vara störande och irriterande. Men reklam kan också vara roligt och ha bra budskap- vara viktigt, relevant för mig och något som är riktigt bra!”
Vilken reklam som du har sett under senaste året skulle du säga är den bästa. Tänk på det du sett på tv, digitala & sociala kanaler, i radio, utomhus eller i tidningar/som du fått i brevlådan.
Vad tycker du har varit den bästa reklamen/bästa reklamkampanjen om du tänker på hela förra året 2020? Beskriv så detaljerat du kan.

Steg 2, Stimuli (hjälpt) tyckande
– Analys och kodning placering topp 80 varumärken nämnda spontant
– För de 80 nämnda varumärkena/beskrivningarna hämtades bilder från RM (Kantar Sifos Reklammätningar) databas på reklam genomförd i Sverige 2020. Så samtliga bilder kopplas till kampanjer som visats live under 2020. Fokus på bilder från filmer då detta var det som framkom i de spontana svarens beskrivningar
– Tre bilder från kampanjerna valdes ut som representerar kampanjen/kampanjer som nämnt spontant. Bilder valdes med utgångspunkt i att de så tydligt som möjligt skulle spegla innehållet.
– Alla 80 kampanjerna testades i Kantar Sifos webpanel bred allmänhet 27-29 Januari 2021 med 869 intervjuer (6 slumpade bedömningar med start i kännedom per intervju)

Inledning; De här bilderna är tagna från en reklamfilm som visades under 2020.
Även om det är svårt med endast tre bilder, så försök att se om du känner igen bilderna och minns dem från någon reklam.
Observation; Minns du om du har sett den här reklamen (eller någon liknande film i samma tema) som de här bilderna är hämtade från?
Liking; (bland de som sett) skala 1-5; I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående.
Tänk på filmen från bilderna såg och hur du minns den? Det är själv temat/konceptet//budskapet/känslan som vi vill att du bedömer.
”Jag tycker om den här reklamen”
Gillar; (de som gillar top 2) Vad är det som gör att du tycker om den här reklamfilmen, vad är det som gör den bra. Tänk på innehållet, känslan och budskapet. Motivera gärna ingående.

Steg 3, Utökat tyckande
– De varumärken/kampanjer som uppnått högst gillande analyserades i förhållande till spontant omnämnande och resultatet överensstämde gällande topplaceringar.
– De 12 kampanjerna med högst gillande valdes ut till steg 3
– Samtliga kampanjer hade stimuli i form av film. Bilderna ersattes med filmer för att fånga ett bredare sinnesspektrum
– 2176 intervjuer genomförda i början av februari 2021
– Frågorna om kännedom och liking samt motivering flyttades med och kompletterades med sex frågor som sammanfattar kampanjens förmåga att bli sedd, bli gillad (engagement) och påverka på kort sikt (motivation). En klassisk modell från Kantar ”Adeval”

Läs mer i pressmeddelande från 23 mars 2021

Undersökningen är gjord av Kantar Sifo i samarbete med Sveriges Annonsörer

Kantar Sifo

Partners