tavla_har_100w_2017_header.jpg


Årets bidragsinlämning öppnar 15 augusti.

Har du frågor om tävlingen är du välkommen
att kontakta oss på telefon 08-545 252 30 eller via mail.

kontakta oss

 

Så tävlar du steg-för-steg

100-wattaren är helt digital. Tävlar gör du direkt här på webben i åtta enkla steg.
Tävlingen är öppen mellan 15 augusti (12:00) och 11 september (12:00). Däremellan kan du när som helst registrera bidrag,
men även logga in och göra ändringar i respektive bidragsbeskrivning, samt ta bort eller lägga till enheter.


Se vår tutorial med tips på hur du skapar ett bra bidrag

Steg 1: Tävlingskonto

Steg 1: Tävlingskonto

Skapa ett tävlingskonto om du inte redan har ett, eller logga in på befintligt konto. Vänligen notera att ditt tävlingskonto är personligt, och att de bidrag som du registrerar är det endast du, med dina inloggningsuppgifter, som kan se. Vi rekommenderar därför att du skapar ett tävlingskonto per företag som samtliga berörda har tillgång till.

Logga in med befintligt konto här

Skapa ett nytt tävlingskonto här

Steg 2: Bidragsinformation

Steg 2: Bidragsinformation

Registrera ditt case genom att fylla i bidragsinformationen (bidragsnamn, byrå, annonsör osv).

Bidragsnamn
Här fyller du i namnet på ditt bidrag. Observera att namnet på bidraget som du anger blir offentligt om ditt bidrag nomineras, så tänk gärna på att se till att allt är komplett och rättstavat.

Tävlande byrå
Här fyller du i namnet på den byrå som tävlar. Om det finns flera tävlande byråer så skriver du ett snedstreck mellan namnen, till exempel ”Majbyrån/Junibyrån”.

Annonsör
Här fyller du i namnet på annonsören (uppdragsgivaren). Om det finns flera uppdragsgivare så skriver du ett snedstreck mellan namnen, exempelvis ”Majblommans Riksförbund/Salus Ansvar”.
Observera att annonsörens namn som du anger blir offentligt om ditt bidrag nomineras, så tänk gärna på att se till att allt är komplett och rättstavat.

Kategori
Här väljer du vilken kategori som ditt case ska tävla i. Ett case kan tävla i flera kategorier, givet att det uppfyller kriterierna för respektive kategori. Att kopiera svar i bidragsbeskrivningen från ett bidrag till ett annat är tillåtet, men rekommenderas inte att göra utan att modifiera caset utifrån kategorins bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna baserar sig på kriterierna för respektive kategori, och du bör modifiera dina svar därefter.

Tidsperiod
Här fyller du i under vilken tidsperiod som ditt case har publicerats. Notera att det exakta datumet kan vara ungefärligt, det viktiga är att månad och år stämmer.

Tänk på att för att kunna tävla i 100-wattaren 2018 krävs det att caset har producerats och publicerats under 2017 och/eller 2018. För att kunna anmäla ett case till kategorin Långsiktigt krävs det att caset har haft en tidscykel på minst tre år.
Från: t ex 11.04.2017
Till: t ex 10.04.2018

För att tävla i Strategisk design i kategorierna Konsument, Företag, Ideellt och Internationellt ska casen vara producerade och eller publicerade under åren 2015-2018.
       
Bransch
Här fyller du i vilken bransch som annonsören är verksam igenom att välja ett alternativ i verktyget på webben.

Produkt/Tjänst
Här fyller du i vilken typ av produkt eller tjänst som annonsören säljer.

Steg 3: Arbetsgrupp

Steg 3: Arbetsgrupp

Fyll i anmälare, fakturamottagare och vilka som har ingått i arbetsgruppen.

Anmälare
Här fyller du i den person som är ansvarig för att anmäla bidraget till tävlingen. I det fallet att det finns frågor kring bidraget eller saknas uppgifter kommer vi i första hand kontakta nedan angiven person.

Fakturamottagare
Här fyller du var och till vem fakturan för tävlingsavgiften ska gå. Tävlingsavgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar. Om betalning inte sker inom föreskriven tid kan bidraget diskvalificeras ut tävlingen.

TIPS!
Att skapa ett vinnande case är lika mycket byråns som annonsörernas förtjänst och ett resultat av ett effektivt samarbete. I många fall är även mediebyrån, eventbyrå etc. inblandade. När du anger vilka som har varit med och gjort caset, se till att lyfta fram hela arbetsgruppen så att alla får den cred som de förtjänar.

Steg 4: Konklusion

Steg 4: Konklusion

Skriv en konklusion (max 250 tecken inklusive blanksteg) där du bevarar frågan: Varför fungerade kommunikationen?

Notera att konklusionen blir offentlig om ditt bidrag nomineras.

Steg 5: Sammanfattning

Steg 5: Sammanfattning

Sammanfatta ditt case i korthet. Här beskriver du följande rubriker (tänk brief): Utmaning, Insikter, Konkreta mål, Lösning, Effekt/resultat vs konkreta mål (max 2 000 tecken inklusive blanksteg/rubrik).

Notera att sammanfattningen blir offentlig om bidraget nomineras.

TIPS!
Lägg lite krut på sammanfattningen. Det är bland det första som juryn läser. Visar du redan här vad du haft för mål, vad du gjort och vad resultatet blev, så är chansen betydligt större att du tar dig vidare i tävlingen. Kontrollera också för säkerhetsskull att du har redovisat effekt/resultat på alla era konkreta mål.

Steg 6: Tillägg utöver sammanfattning

Steg 6: Tillägg utöver sammanfattning

Vid behov, komplettera sammanfattningen med information. Här har du möjlighet att addera information som förstärker och förtydligar ditt bidrag.

Notera att tillägget förblir konfidentiellt även om bidraget nomineras eller vinner 100, 75 eller 50 watt.

Steg 7: Enheter

Steg 7: Enheter

Ladda upp dina kreativa enheter (bilder, filmer osv).

I 100-wattaren får du lämna in obegränsat antal enheter, givet att du följer de tekniska specifikationerna. En högupplöst representativ bild måste dock bifogas i anmälan. Denna bild kommer användas på nomineringsvernissagen, på webben och på prisutdelningen i det fall att bidraget nomineras. Väljer du att lämna in en casefilm som presenterar kampanjen rekommenderar vi att filmen är max 3 minuter. Vi rekommenderar starkt att bifoga en casefilm. Casefilmen kan även vara i form av en Powerpoint eller Keynote med speaker.

Representativ bild
Ladda upp en bild som du tycker representerar caset.
Använd något av följande format: PDF, JPG, PNG.
Maximal storlek är 200 MB.

Bild- och ljudmaterial
Här laddar du upp bilder, ljudfiler eller annat material från caset. Använd något av följande format: PDF, JPG, PNG, MP3.
Maximal storlek är 200 MB per fil.

Rörligt material
Här laddar du upp rörligt material som hör till caset, såsom reklamfilmer eller en casefilm.
Använd något av följande format: AVI, WMV, MPG, Mov, MP4.
Maximal storlek är 200 MB per fil.

 

Steg 8: Inlämning

Steg 8: Inlämning

Kontrollera och skicka in ditt bidrag.

Tävlingskategorier

I 100-wattaren kan du tävla i 14 kategorier. Ett case kan tävla i flera kategorier, givet att det uppfyller kriterierna för respektive kategori.

Nytt sedan 2016 är att du kan tävla med strategisk design i kategorierna Konsument, Företag, Ideellt och Internationellt.

Konsument – Kampanj

Konsument – Kampanj

Business-to-Consumer-kommunikation (B2C), det vill säga kommunikation riktad till konsumenter.

I denna kategori tävlar case som har enheter och kanaler som samverkat integrerat i en kampanj.

Konsument – Strategisk design

Konsument – Strategisk design

100-wattaren Konsument strategisk design 2016

Från och med i år kan du tävla med en kampanj som bygger på strategisk design. Exempelvis identitetsprogram för produkter eller tjänster och förpackningsseriedesign.

I denna kategori tävlar ni med case som producerats och eller publicerats mellan åren 2016 och 2018.

Konsument – Singel

Konsument – Singel

Business-to-Consumer-kommunikation (B2C), det vill säga kommunikation riktad till konsumenter.

I denna kategori tävlar case med en enhet som har varit den enda eller bärande enheten i en aktivitet.

 

Företag – Kampanj

Företag – Kampanj

Business-to-Business-kommunikation (B2B), det vill säga kommunikation från ett företag till ett annat.

I denna kategori tävlar case som har enheter och kanaler som samverkat integrerat i en kampanj.

Företag – Strategisk design

Företag – Strategisk design

100-wattaren 2016 Företag Strategisk design

Från och med i år kan du tävla med en kampanj som bygger på strategisk design. Exempelvis identitetsprogram för företag eller organisationer och corporate identity eller förpackningsseriedesign.

I denna kategori tävlar ni med case som producerats och eller publicerats mellan åren 2016 och 2018.

Företag – Singel

Företag – Singel

Business-to-Business-kommunikation (B2B), det vill säga kommunikation från ett företag till ett annat.

I denna kategori tävlar case med en enhet som har varit den enda eller bärande enheten i en aktivitet.

Ideellt – Kampanj

Ideellt – Kampanj

Exempelvis kommunikation för politiska partier, samhällsinformation, opinionsbildning eller insamlingar och information för ideella organisationer.

I denna kategori tävlar case som har enheter och kanaler som samverkat integrerat i en kampanj.

Ideellt – Strategisk design

Ideellt – Strategisk design

100-wattaren 2016 Ideellt Strategisk design

Från och med i år kan du tävla med en kampanj som bygger på strategisk design. Exempelvis identitetsprogram för produkter eller tjänster och förpackningsseriedesign.

I denna kategori tävlar ni med case som producerats och eller publicerats mellan åren 2016 och 2018.

 

Ideellt – Singel

Ideellt – Singel

Exempelvis kommunikation för politiska partier, samhällsinformation, opinionsbildning eller insamlingar och information för ideella organisationer.

I denna kategori tävlar case med en enhet som har varit den enda eller bärande enheten i en aktivitet.

Internationellt – Kampanj

Internationellt – Kampanj

Exportcase, det vill säga case producerade i Sverige men exponerade utomlands.

Importcase (adaptioner), det vill säga multinationella case som anpassats till den svenska marknaden. När merparten av ett bidrags strategi samt material tagits fram i annat land än Sverige anses det vara ett importcase. I caseredovisningen för importcase måste framgå vad som gjorts och skett på den svenska marknaden.

Någon indelning i Konsument, Företag och Ideellt sker inte i den internationella kategorin.

I denna kategori tävlar case som har enheter och kanaler som samverkat integrerat i en kampanj.

 

Internationellt – Strategisk design

Internationellt – Strategisk design

100-wattaren 2016 Internationellt Strategisk design

Från och med i år kan du tävla med en kampanj som bygger på strategisk design. Exempelvis identitetsprogram för produkter eller tjänster och förpackningsseriedesign.

Exportcase, det vill säga case producerade i Sverige men exponerade utomlands.

Importcase (adaptioner), det vill säga multinationella case som anpassats till den svenska marknaden. När merparten av ett bidrags strategi samt material tagits fram i annat land än Sverige anses det vara ett importcase. I caseredovisningen för importcase måste framgå vad som gjorts och skett på den svenska marknaden.

Någon indelning i Konsument, Företag och Ideellt sker inte i den internationella kategorin.

I denna kategori tävlar ni med case som producerats och eller publicerats mellan åren 2016 och 2018.

 

Internationellt – Singel

Internationellt – Singel

Exportcase, det vill säga case producerade i Sverige men exponerade utomlands.

Importcase (adaptioner), det vill säga multinationella case som anpassats till den svenska marknaden. När merparten av ett bidrags strategi samt material tagits fram i annat land än Sverige anses det vara ett importcase. I caseredovisningen för importcase måste framgå vad som gjorts och skett på den svenska marknaden.

Någon indelning i Konsument, Företag och Ideellt sker inte i den internationella kategorin.

I denna kategori tävlar case med en enhet som har varit den enda eller bärande enheten i en aktivitet.

 

Långsiktigt

Långsiktigt

I denna kategori belönas case med långsiktighet i koncept och budskap samt förmågan att kreativt förnya kommunikationen. Watt i Långsiktigt kan delas ut för alla typer av kommunikation (kategorier) utom Årets Nytänk.

För att kunna anmäla ett case till tävlingskategorin Långsiktigt krävs att den har haft en tidscykel på minst tre år. Tidigare case som har vunnit i Långsiktigt kan vara med att tävla förutsatt att det är en ny tidsperiod som det tävlas med.

Årets nytänk

Årets nytänk

I denna kategori belönas kommunikation som utöver att den fungerat enligt 100-wattarens kriterier också överraskat och flyttat fram positionerna för kommunikation.

Tävlingsvillkor

När du tävlar i 100-wattaren behöver du följa ett antal villkor som juryn tar hänsyn till i bedömningen av bidragen.

Annonsörer och byråer som är medlemmar i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Swedish Content
Agencies och Sveriges Mediebyråer, och som inte tävlat i 100-wattaren förut, får en friplåt – första tävlingsbidraget gratis.

Läs mer under Tävlingsavgift nedan.

Kommunikation

Kommunikation

100-wattaren är en tävling, där kommunikation definieras som ”skapande och spridande av information, som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar”.

Det innebär att alla typer av kommunikation och marknadsföringsinsatser kan tävla i 100-wattaren – en app, en förpackning, en pr-aktivitet, en radiospot, ett event, en twitterkampanj mm.

Det viktiga är inte vilken form kommunikationsinsatsen har, utan vilken effekt den har fått.

 

Tävlingsbidrag

Tävlingsbidrag

I 100-wattaren tävlar du med case. Ett tävlingsbidrag består alltså av ett case. Ett case kan i sin tur bestå av en kampanj med flera enheter, men kan också bestå av en enskild kommunikationsinsats med endast en enhet (till exempel en socialmediapost). För att kunna tävla med ett case krävs det dock att caset har publicerats under en begränsad tidsperiod.
Det viktiga är inte medieslaget eller kommunikationsdiciplinen, utan vilket resultat det aktuella caset har åstadkommit.

Ett bidrag som tidigare tävlat i 100-wattaren får delta igen, såvida bidraget inte har belönats med watt (50, 75 eller 100).

Case (kampanj eller enhet) producerade för 100-wattaren, Sveriges Annonsörer eller Sveriges Kommunikationsbyråer får inte delta i 100-wattstävlingen.
 

Kategorier

Kategorier

Ett case kan tävla i flera kategorier, givet att det uppfyller kriterierna för respektive kategori.

Att kopiera svar i casebeskrivningen från ett bidrag till ett annat är tillåtet och möjligt i tävlingsverktyget, men rekommenderas inte utan att modifiera caset utifrån kategorins bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna baserar sig på kriterierna för respektive kategori.

Juryn förbehåller sig rätten att flytta ett case från en kategori till en annan om så krävs.
I det fallet om en kategori skulle få färre än tio bidrag, kan juryn för kategorin bestämma att det inte går att utse nominerade och vinnare. Bidraget kan då eventuellt flyttas till en annan kategori om det uppfyller kriterierna för kategorin eller tas ut ur tävlingen. Tävlande får då tillbaka tävlingsavgiften.

Tidsperiod

Tidsperiod

100-wattaren 2018 belönar svenska och internationella case, producerade och/eller publicerade under 2017 och/eller 2018. För kategorierna strategisk design gäller att de prodcerade och/eller publicerade under åren 2015-2018. 


Ett case som har producerats tidigare år, men som också publicerats under 2017 och/eller 2018 kan tävla. Undantaget är kategorin Långsiktigt. För att kunna anmäla ett case till Långsiktigt krävs det att caset har haft en tidscykel på minst tre år (till exempel 2015-2018). Tidigare case som vunnit Långsiktigt kan vara med och tävla igen förutsatt att det är en ny tävlingsperiod som det tävlas med.

Målgrupp

Målgrupp

För att kunna tävla i kategorierna Konsument – kampanj, Konsument – Strategisk design, Konsument – singel, Företag – kampanj, Företag – Strategisk design, Företag – singel, Ideellt – kampanj, Ideellt – Strategisk design och Ideellt – singel så måste bidraget vara publicerat och producerat i Sverige (för den svenska konsumenten/producenten).

Endast bidrag i kategorin Internationellt – kampanj, Internationellt – Strategisk design, Internationellt – singel, Långsiktigt och Årets Nytänk kan ha en utländsk målgrupp (exportcase).

 

Enheter

Enheter

I 100-wattaren får du lämna in obegränsat antal enheter (bilder, filmer osv), givet att du följer de tekniska specifikationerna. Observera att undantaget är kategorierna: Konsument - singel, Företag – singel, Ideellt – singel och Internationellt – singel. I alla ”singel” kategorier tävlar du med en enhet.

En högupplöst representativ bild måste bifogas i anmälan. Denna bild kommer användas på webben och på prisutdelningen i det fall att bidraget nomineras.

Väljer du att lämna in en casefilm som presenterar kampanjen rekommenderar vi att filmen är max 3 minuter.

Godkänt från uppdragsgivare

Godkänt från uppdragsgivare

Uppdragsgivaren (annonsören) måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Om det råder tvivel kring detta förbehåller sig 100-wattaren rätten att kontrollera med uppdragsgivaren att bidraget uppfyller kraven för att delta i tävlingen.

Förenligt med lag och etik

Förenligt med lag och etik

Den som tävlar ansvarar för att tävlingsbidraget inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis eller etiska reglar, eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.

Den som tävlar ansvarar också för att idén bakom caset inte använts tidigare i andra reklamsammanhang i Sverige eller utomlands. Observera att det inte heller är tillåtet att använda musik eller bilder som den som tävlar inte äger eller har köpt rättigheterna till.

Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav tas ut ur tävlingen och du har i sådant fall inte rätt att återfå tävlingsavgiften.

 

Språk

Språk

Vi rekommenderar att casebeskrivningar och casefilmer är på svenska, men de kan också vara på engelska. Dock måste konklusion och sammanfattning skrivas på svenska.

Du kommer att kunna spara ner en utskrivningsbar pdf av ditt case efter att du lämnat in bidraget, men för att vara säker på att inget går förlorat under arbetets gång rekommenderar vi att du först skriver dina svar i ett textdokument och sedan klistra in dem under respektive fråga i formuläret.
Reklambyrå, mediebyrå eller annan kommunikationsbyrå får varken nämnas med sitt namn i text eller exponeras i kreativt material. Endast annonsörens namn får nämnas.

Tävlingsavgift

Tävlingsavgift

Att vara med och tävla i 100-wattaren är förenat med en tävlingsavgift. Tävlingsavgiften tas ut per bidrag (case), oberoende av hur många enheter bidraget består av. Om du tävlar för första gången och är medlem i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Swedish Content Agencies eller Sveriges Mediebyråer så tävlar du med ditt första bidrag helt utan kostnad.

Tävlingsavgiften är 9 000 kronor* per bidrag om bidraget lämnas in senast klockan 12:00 tisdagen den 12 september 2018. Medlemmar i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Swedish Content Agencies eller Sveriges Mediebyråer betalar 8 000* kronor per bidrag.

Önskar du som tävlar förlängd deadline så har du möjlighet att skicka in bidraget senast klockan 12:00 fredagen den 14 september 2018. Då tillkommer en avgift på 2 000 kronor per bidrag.

Tävlingsavgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar. Om betalning inte sker inom föreskriven tid så kan bidraget diskvalificeras ur tävlingen.

*Alla priset är exklusive moms

Tävlingstips

Sugen på att vinna i årets 100-wattare?
Här kommer lite tips från 100-wattsakademien, tidigare års jury och tävlingens arrangörer.

#1 Arbeta MED varandra

#1 Arbeta MED varandra

Juryn märker tydligt när annonsör och byrå(er) tillsammans skrivit tävlingsbidraget. Om ni lägger lite krut på att tillsammans hitta och redovisa relevanta resultat versus målen för caset och sätta samman casebeskrivningen blir bidraget sannolikt mer komplett.

Skapa ett tävlingskonto
Ditt tävlingskonto är personligt vilket innebär att de bidrag som du registerar är det endast du, med dina inloggningsuppgifter, som kan se. Ett tips är därför att du skapar ett tävlingskonto per företag som samtliga berörda har tillgång.

Lyft fram hela arbetsgruppen
Att skapa ett vinnande case är lika mycket byråns som annonsörernas förtjänst och ett resultat av ett effektivt samarbete. I många fall är även mediebyrån, eventbyrå etc. inblandade. När du anger vilka som har varit med och gjort caset, se till att lyfta fram hela arbetsgruppen så att alla får den cred som de förtjänar.

#2 Less is MORE

#2 Less is MORE

Uttjatat men sant: mindre är i de flesta fall mer. Juryn träffas under en kort och intensiv period, så tänk på att ditt tävlingsbidrag ska vara överskådligt och lättläst. Stryk all utbrodering och överflödiga formuleringar.  

Lägg lite krut på konklusionen och sammanfattningen.
Det är det första som juryn läser. Visar du redan här vad du haft för mål, vad du gjort och vad resultatet blev, så är chansen betydligt större att du tar dig vidare i tävlingen.

#3 Beskriv UTMANINGEN

#3 Beskriv UTMANINGEN

Ingen annonsör existerar i ett vakuum. För att kunna bedöma de effekter som ditt case har uppnått och dess kreativa egenskaper, så behövs bakgrundsinformation om annonsörernas och marknadens position vid casetillfället. På så sätt får juryn en större förståelse för hur spelplanen såg ut innan caset genomfördes, vilket troligen också ger en mer rättvis bild av hur stor förändring som skett tack vare din kommunikationsinsats.

Beskriv annonsörens förutsättningar.
Är annonsören till exempel välkänd eller okänd, omtyckt eller ogillad osv?

Beskriv vilka förutsättningar som råder på marknaden.
Är marknaden ny, väletablerad, växande eller stagnerande?

#4 Missa inte MÅLET

#4 Missa inte MÅLET

Kommunikationsplan och flygplan har en gemensam nämnare. Ingen av dem bör lyfta innan de vet var de bör landa. Innan du genomför ett case måste du sätta upp målsättningarna för det, så att du har någonting att mäta emot. Målen är det som driver kommunikationen framåt, och utan relevanta mål blir resultatet irrelevant.

#5 Visa er KREATIVITET

#5 Visa er KREATIVITET

100-wattaren belönar case som genom kreativitet uppnått högst effekt. Kreativitet bedöms alltså som ett sätt att uppnå effektfull reklam. Beskriv och visa de sätt du har varit kreativ på i ditt case, gärna med hjälp av en casefilm.

#6 Bevisa FÖRÄNDRINGEN

#6 Bevisa FÖRÄNDRINGEN

Glöm inte att smartast sätt att uppnå RÄTT resultat vinner.
Visar ditt bidrag på stor effekt, se till att inte falla på målsnöret genom att slarva med redovisningen av resultatet. Det är vanligare än man tror, och kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. Säkerställ att mål och resultat hänger ihop.

Bevisa hur förändringen är kopplad till ert case.
För att visa vilken skillnad ditt case gjort för annonsören i relation till målgruppen bör du beskriva vilka länkar som finns mellan caset och de effekter som anges. Det gäller med andra ord att ge tydliga bevis på att det är kommunikationen, och inget annat, som åstadkommit resultatet.

Utbilda juryn.
Även om juryn är kompentent och erfaren, har de inte detaljkunskap inom alla branscher. Hjälp juryn förstå hur bra dina resultat är genom att förklara hur effekten av ditt case står sig mot världen därute och varför effekterna är imponerande i sitt sammanhang.

Klargör för juryn hur stora effekterna varit i förhållande till insatsen.
Det behöver inte alltid ske med hjälp av absoluta siffror utan kan till exempel anges som ”X gånger investerat kapital” eller liknande. På så vis kan juryn lättare utvärdera hur stor effekt kommunikationsinsatsen haft i relation till hur stora resurser du tillgått.

Sikta mot det slutgiltiga målet.
Ibland siktar kommunikationsinsatser direkt på slutmålet, till exempel ökad försäljning och lönsamhet. Men allt oftare kan ett case ha en målsättning som ligger något steg på vägen. I de senare fallen: redogör gärna för vilken roll kommunikationen spelat, och hur den leder annonsören närmare sitt slutgiltiga mål. Om du kan visa hur viktigt ditt case varit för att komma närmare slutmålet blir ditt bidrag mer övertygande och att du verkligen åstadkommit kommunikation som gjort skillnad!