Hoppa till huvudinnehåll

Tävling/Kategorier

/Tävling/Kategorier
Tävling/Kategorier2019-08-15T10:07:10+02:00

Så här tävlar du

100-wattaren är reklamtävlingen som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. 100-wattaren är helt digital och tävlar gör du direkt här på webben.

Årets tävling är öppen mellan 15 augusti och 11 september (12:00). Däremellan kan du när som helst registrera bidrag, logga in och göra ändringar i respektive bidragsbeskrivning eller ta bort eller lägga till enheter. Årets tävlingskategorier kan du läsa mer om nedan.

I vår tävlingsguide läser du allt om hur du tävlar och gällande tävlingsvillkor, dessutom du får du lite tips på vägen. Ladda ner tävlingsguiden här:

Tävlingsguide 100-wattaren 2019

Få tips på hur du skriver ett bra case och tydliggör effekten av din kommunikationsinsats:

Följ vår YouTube-guide

Tävlingsguide 2019
Tävla här

100-wattarens tävlingskategorier

Det här är 100-wattarens tävlingskategorier 2019.

Konsument Multi

Konsument Multi

Kommunikation riktad till konsumenter. Här tävlar bidrag som har enheter och kanaler som samverkat integrerat i en kampanj.

Konsument Singel

Konsument Singel

Kommunikation riktad till konsumenter.

Här tävlar bidrag med en enhet som har varit den enda eller
bärande enheten i en aktivitet.

Företag

Företag

Här tävlar bidrag med kommunikation från ett företag till andra företag och organisationer.

Samhällsansvar & Ideellt

Samhällsansvar & Ideellt

Här tävlar kommunikation för opinionsbildning, skolor/universitet, samhällsinformation eller insamlingar och information för ideella organisationer.

Strategisk Design

Strategisk Design

I den här kategorin tävlar bidrag som bygger på långsiktig, insiktsbaserad och målinriktad strategisk design, t ex identitetsprogram för ett företag eller organisation samt förpackningsdesign. Bidrag ska ha publicerats mellan åren 2016-2019.

Employer Branding

Employer Branding

Här tävlar bidrag som riktar sig mot nuvarande och/eller potentiella medarbetare med syfte att t ex stärka det egna varumärket som arbetsgivare och bli en attraktivare arbetsplats, öka medarbetarnas engagemang, underlätta rekrytering och/eller minska personalomsättningen.

Långsiktigt

Långsiktigt

Här belönas bidrag med långsiktighet i koncept och budskap samt förmågan att kreativt förnya kommunikationen. För att tävla med ett bidrag i Långsiktigt krävs att det har haft en tidscykel på minst tre år. Tidigare bidrag som har vunnit i Långsiktigt kan vara med och tävla igen förutsatt att det är en ny tidsperiod som bidraget tävlar med.

Framsiktigt

Framsiktigt

Här belönas kommunikation som utöver att den fungerat enligt 100-wattarens kriterier också överraskat och flyttat fram positionerna för kommunikation generellt. Här har man använt ny teknik och inspirerar till nya sätt att arbeta.

Internationellt

Internationellt

I den här kategorin tävlar case som är producerade i Sverige men exponerade utomlands. Det kan var en enhet eller en kampanj som har exponerats i ett eller flera länder i Europa eller övriga världen (Exportcase). Här tävlar även multinationella case som anpassats till den svenska marknaden (Adaptioner). I bidragsbeskrivningen behöver det framgå tydligt hur adaptionen har gjorts och skett på den svenska marknaden.

100-fattaren

100-fattaren

I 100-fattaren tävlar du med inkluderande, normbildande och/eller hållbara aktiviteter. Arbetet ska ha pågått under en tidsperiod på minst tre år, och kan bestå av en eller flera aktiviteter. Vinnaren av 100-fattaren ska ha skapat kommunikation som är inkluderande, bryter eller utmanar gängse schabloner och fördomar om en företeelse, grupp, attityd eller beteende. Med andra ord bidragit till att skapa ett öppnare och mer positivt samhällsklimat. Pristagaren ska ha utmanat sig själv och sin bransch samt inspirerat fler till att agera och tänka i nya banor.

Behöver du support?

Frågor om 100-wattaren
Teknisk tävlingssupport
Ulrika Strallhofer

Kontakt

Om du har frågor får du gärna kontakta vår projektledare för 100-wattaren Ulrika Strallhofer
telefon: 0703-50 22 81 eller

Maila Ulrika

Huvudpartner

TV4 logo

Partners

Mediapartner

Resumé

Produktionspartners