Vinnare Företag 2020

I den här kategorin delades 100W ut.

100W

Happy Commuter

Annonsör: Ramboll

Byrå: Garbergs

Juryns motivering
Att säga att en produkt eller tjänst är typiskt framtagen av ingenjörer förknippas ofta med att den möjligen är praktisk och smart men nästan garanterat tråkig. Ibland bevisas dock motsatsen, som här. Juryn applåderar och lyfter på hatten åt såväl idé som utförande och resultat. Så bra att effekten stänker långt utanför målgrupperna. Bravo!

Summering
Happy Commuter är lika mycket teknisk innovation som effektiv kommunikation.

Den innovativa tjänsten ökade Rambolls varumärkeskännedom med 430 000 personer inom loppet av ett enda år. Det är en rekordökning motsvarande mer än 4% av hela svenska befolkningen.

Den nyvunna varumärkeskännedomen var dessutom starkt förknippad med några av de mest värdefulla attribut en samhällsrådgivare kan tänka sig. Synen på Rambolls expertis och kompetens ökade från 33% till 46%. Anseendet ökade från 22% till 29% och kopplingen mellan Ramboll och den viktiga hållbarhetsfrågan ökade från 23% till 43%.

Tack vare uppmärksamheten och publiciteten kring tjänsten fick Ramboll ett kraftigt genomslag inom målgruppen ingenjörer. Antalet arbetsansökningar för annonserade positioner ökade med så mycket som 126% och antalet spontana arbetsansökningar ökade med hela 532%.

Ramboll klättrade omedelbart sju placeringar på Universums årliga ranking av de arbetsgivare som flest personer vill arbeta för.

Under kampanjen ökade omsättningen för Ramboll Sverige AB med 11,1% och lönsamheten ökade med 31% i jämförelse med tidigare år.

Rambolls division Environment & Health ökade antalet leads/intresset för miljö- och luftkvalitetsfrågor med 902% under kampanjen.

Istället för att berätta varför uppdragsgivare och ingenjörer bör vända sig till Ramboll, inspirerade vi målgrupperna med en innovation som visade hur kreativitet och ingenjörskonster kan göra verklig skillnad i dagens samhälle.

Primära utmaningen
Marknaden för teknikkonsulter och samhällsrådgivare är hårt konkurrensutsatt. Nyckeln till att bli inbjuden till de stora upphandlingarna och vinna de stora uppdragen är att ha ett starkt varumärke samt att man kan attrahera de rätta kompetenserna och talangerna, ingenjörerna.

Utmaningen för Ramboll var att varumärkeskännedomen var både låg och otydlig.
De behövde bli synligare bland såväl uppdragsgivare som talanger. De behövde också visa att de har viljan och kompetensen att möta dagens och framtidens stora utmaningar inom miljö och hållbarhet, parametrar som är särskilt värdefulla för målgrupperna.

Målgrupp
Det primära målet var att stärka Rambolls varumärke i följande målgrupper:

1) Uppdragsgivare/upphandlare
2) Ingenjörer som arbetat 3–5 år
3) Ingenjörer som nyligen examinerat från de etablerade universiteten
4) Ingenjörsstudenter

Insatsens effekter
Luftföroreningar i form av mikroskopiska partiklar och flyktiga gaser går inte att se med blotta ögat och det du inte kan se, kan du inte heller undvika.

För att stärka Rambolls varumärke i ögonen på uppdragsgivare, upphandlare och aspirerande ingenjörer bestämde vi oss för att visa den goda kraften i ingenjörsskap och utveckla ett digitalt verktyg som adresserade en av vår tids stora frågor – luften vi andas.

Happy Commuter är en teknisk innovation som i realtid för samman luftkvalitetsdata, meteorologiska data, satellitdata och trafikdata – och som översätter datan till ett luftkvalitetsindex som går att applicera hyperlokalt längs med vägrutter i Google Maps. Vem som helst kan nu ta reda på vilken cykelväg eller promenadväg som har den renaste luften och därmed välja vad de andas.

Den innovativa tjänsten väckte en livsviktig debatt om luftkvaliteten i svenska städer. Från att ha varit ett relativt okänt företag med en otydlig image blev Ramboll inbjuden till tv-sofforna för att prata om luftkvalitet och hållbarhet – såväl nationella medier som branschmedier uppmärksammade initiativet.

Happy Commuter ökade Rambolls varumärkeskännedom med 430 000 personer på bara ett år. Det är en rekordökning motsvarande mer än 4% av hela svenska befolkningen.

Uppmärksamheten fick ett kraftigt genomslag bland ingenjörer vilket resulterade i att arbetsansökningar för annonserade positioner ökade med så mycket som 126% och spontana arbetsansökningar ökade med hela 532%.

Rambolls omsättning växte under 2019 med 11,1% och lönsamheten ökade med 31%. Ramboll klättrade
sju placeringar, från plats 20 till plats 13, på Universums årliga ranking av arbetsgivare.

Arbetsgrupp
Garbergs, Joakim Landin, Strateg/Projektledare
Garbergs, Malin Boustedt, Produktionsledare
Garbergs, Fredrik Sundqvist, Copy
Garbergs, Ine Bryhn/Mattias Alfborger, AD
Garbergs, Lowe Steiner, Designer
Garbergs, Maja Nylund, Motion Designer/Designer

Ramboll, Karin Nedersjö, Varumärke- och Marknadsföringsansvarig
Ramboll, Linus Almqvist, Kommunikationschef
Ramboll, Mario Frost, Web Manager
Anna Nourani, Content
Boel Bengtsson, PR/press
Viveca Nauckhoff Sylvan, internkommunikation
Carmen Wargborn, event
Sara Sundin, grafisk form

DVA, Johan Anstérus, Producent
DVA, Anna Adamson, Exekutiv Producent
DVA, Markus Wård, Creative Technologist
DVA, Gabriel Shock, Foto/klipp

Growth Hackers, Linn Rane

Happy Commuter
Tillbaka till vinnarsidan

Partners

JCDecaux

Produktionspartners