Vinnare Internationellt 2020

I den här kategorin delades 100W, 75W och 50W ut.

100W

Kids Worries

Annonsör: Vattenfall

Byrå: NORD DDB Stockholm

Juryns motivering
Hur förflyttar man enhetligt ett varumärke tvärs olika länder med helt olika utgångslägen? Genom en stark insikt, tydlig strategi och imponerande uthållighet har ni visat juryn och kommande generationer hur det ska gå till. De tydliga målen och den kliniska leveransen har imponerat stort på juryn!

Summering
Ett första kliv mot ett fossilfritt liv inom en generation

Med ett långsiktigt mål att vända den negativa trenden och bygga ett pan-europeiskt varumärke startade Vattenfall resan med ett tydligt syfte och mål. Med fokus och övertygelse ser Vattenfall det bredare perspektivet och agerar i en större skala bortom den egna energiproduktionen för att, som en stor aktör, ta stort ansvar för att nå det satta målet – Ett fossilfritt liv inom en generation.

Vattenfall leder med övertygelse. Förändringen gjordes tydlig i den nya identiteten. För att levandegöra det nya Vattenfall, dess syfte och mål, sökte vi en mänsklig insikt att bygga kommunikationen kring. Genom djupgående research fann vi att det som oroar barn mest idag är klimatfrågan. Den insikten blev grunden för att kunna berätta vår historia på ett sätt som skulle beröra människor oavsett marknad.
Genom att visa verklig förändring baserat på ett gediget insiktsarbete har Vattenfall skapat stark integrerad kommunikation som vänt uppfattningen om Vattenfall som en kompetent och trovärdig energileverantör som leder utvecklingen mot en hållbar framtid. Kampanjen har kraftigt ökat intresset för varumärket och fått fler att överväga såväl som föredra Vattenfall.

Vattenfall har från 2019 till idag vänt den negativa uppfattningen om varumärket i Sverige, Tyskland och Finland och samtidigt lanserat varumärket i Holland med fantastiska resultat. Vi har lyckats etablera Vattenfall som en trovärdig och kompetent energileverantör som tänker större och leder utvecklingen mot en hållbar framtid. I samtliga marknader. Vi har visat hur verklig förändring och insiktsfull kommunikation kan leverera fantastiska resultat.

Primära utmaningen
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme och verkar i Sverige, Tyskland, Holland, Finland, Danmark, Frankrike och UK.

Vattenfall var en gång ett uppskattat, folkligt och ikoniskt varumärke i Sverige, ”Två hål i väggen” med stolthet ägt av oss alla. Efter avregleringen av elmarknaden 1996 med internationell expansion, omstridda investeringar, uppmärksammade ”skandalbonusar” och ifrågasatt expansion i tysk kolkraft, hade Vattenfall tappat svenska folkets tillit. Preferensen i Sverige hade minskat konstant under 5 år till en all-time-low på 12% Q4 2016.

Med ambitionen att etablera sig som ett av Europas ledande energibolag samt att återvinna förtroende från anställda, kunder, partners och ägare krävdes en verklig förändring. En ny strategi och syftet varför Vattenfall finns definierades: To Power climate smarter living. Vattenfall stannade inte där utan definierade ett tydligt mål för att tydliggöra vägen fram, ett mål styrande för ett nytt progressivt Vattenfall: Ett fossilfritt liv inom en generation.

Vattenfall verkar på en trögrörlig och extremt prisutsatt marknad där minst hälften av kunderna kommer via prisjämförelsesajter.

Utmaningen var att levandegöra det nya syftet och målet med en förnyad varumärkesroll, identitet och kommunikation för att verkligen intressera, beröra och samtidigt vara relevant för människor i samtliga marknader. Allt för att påverka uppfattningen och skapa rätt associationer till Vattenfall för att (åter) vinna förtroende, få fler att överväga Vattenfall, för att på sikt skapa en starkare vilja att välja Vattenfall, bortom pris.

Målgrupp
Allmänheten i Sverige, Finland, Tyskland (Berlin och Hamburg) och Holland.
Kommunikationsmål sattes och effekter följs upp i brand tracking 18-65 år på respektive marknad.

Insatsens effekter
Grunden för att definiera Vattenfalls varumärkesroll byggde på ett gediget research och insiktsarbete över samtliga marknader där Vattenfall är aktiva. Det giorde att vi landade i två grundläggande insikter:

De flesta energibolag ålägger konsumenterna att ta ansvar för energibesparingar och klimatpositiva insatser via ”energitips”.
Konsumenterna känner sig ensamma i sin kamp och upplever sig skuldbelagda av företagen.

Dessa insikter utgör grunden i Vattenfalls varumärkesroll – en förmåga att se livet i ett bredare perspektiv, bortom sin egen produktion, till var man kan fokusera på större lösningar som genom elektrifiering kan bidra till ett fossilfritt liv. För att tydliggöra förändringen utvecklades en ny identitet där logotyp, typsnitt, symbol, ikoner, animationer och bildmanér moderniserades helt.

För att kommunicera Vattenfalls nya syfte, mål och den nya identiteten måste vi finna en mänsklig insikt att bygga kommunikationen kring. Genom djupgående research över marknaderna, fann vi att det en av de största frågorna på topplistan över barns oro var klimatfrågan. Vi utgick från denna stora insikt för att berätta om vårt syfte och mål på ett sätt som skulle beröra och engagera människor. Kampanjen utgick från en rapport som skapades baserat på insikten om barns oro.

Genom ett gediget insiktsarbete, kommunikation baserad på en tydlig mänsklig insikt med ett gediget hantverk samt med en kommunikationsstrategi ledd av varumärkeskommunikation har Vattenfall lyckats bygga och påverka uppfattningen om varumärket i precis rätt riktning.

Arbetsgrupp
NORD DDB, Andreas Dahlqvist, CCO & CEO
NORD DDB, Tomas Granath, Art Director
NORD DDB, Martin Lundgren, Copywriter
NORD DDB, Olle Langseth, Copywriter
NORD DDB, Petter Dixelius, Copywriter
NORD DDB, Joel Ekstrand, Art Director
NORD DDB, Michael Hollesen, Brand Strategy Director
NORD DDB, Maria Hayden, Client Director
NORD DDB, Åsa Candle, Client Manager
NORD DDB, Cecilia Linde, Client Manager

NORD DDB, Linnea Lofjord, Creative Director Design
NORD DDB, Cecilia af Petersen, Design Director
NORD DDB, Martin Andersson, Designer
NORD DDB, Frida Everling, Designer/Art Director
NORD DDB, Fredrik Vallgren, Digital Design Director
NORD DDB, Carina Lockhart, Client Director
NORD DDB, Pernilla Lagerquist, Client Manager
NORD DDB, Anna Johansson, UX Designer
NORD DDB, Sandra Raninen, Junior Designer
NORD DDB, Peter Danielsson, Art Director

NORD DDB, Elias Betinakis, Insight & Planning Director
NORD DDB, Hanna Ternström, Planner
NORD DDB, Anna-Emilja Salonen, Junior Creative
NORD DDB, Ida Jonsson, Junior Creative
NORD DDB, Jesper Lifvendahl, Digital Designer
NORD DDB, Camilla Nedfors, Art Byer

Felix Odell, Photographer
Brendan Austen, Photographer
Indio, Philippe Tempelman, Regi
Indio, Jimmy Wåhlin, Executive Producer
Filippa Edenbro, Producer
Kate Arizmendi, Director of Photography
Simone Grau Roney, Production Designer
Denise Östholm, Stylist
Indio, Johan Wijk, Klippare
TTG, Håkan Eriksson, Musik

DDB House, August Håkansson, Motion graphic designer
DDB House, Mattias Yngwe, Byråproducent
Daniel Carlsten – Illustrator
DDB House, (Film) Production
Pangea, Typography Production
Plan 8, Sound identity

Vattenfall, Magnus Hall, CEO
Vattenfall, Karin Lepasoon, Head of Communications
Vattenfall, Paco Liebrand, Vice President Brand
Vattenfall, Carole Lindmark, Brand Director
Vattenfall, Boris Schirmer, Brand Manager
Vattenfall, Ingrid Blanck, Brand Manager
Vattenfall, Paul Morel, Project Manager Brand
Vattenfall, Ulrika Norström, Brand Manager Positioning
Vattenfall, Annika Appeltofft, Brand Strategist
Vattenfall, Minna Romberg – Marketing Coordinator
Vattenfall, Andrine Nordby, Brand Manager
Vattenfall, Dan Roupe, Brand Intelligence Manager
Vattenfall, Nick Dunn, Senior Consultant
Vattenfall, Ella Hollander-Jalil, Brand Strategy Manager

Kids Worries

75W

Moldy Whopper

Annonsör: Burger King

Byrå: INGO

Juryns motivering
Genom ett imponerande mod har ni utmanat konventioner i en traditionell bransch och fått en hel värld att nyfiket vilja veta mer. Resultatet är en välförtjänt förstärkning av både varumärke och försäljning som är allt annat än moldy.

Summering
Burger King (BK) är en av mellanspelarna på den amerikanska burgarmarknaden med en väsentligt mindre mediebudget än huvudkonkurrenterna. Och amerikanarna har dessutom mindre kunskap och känslor kring varumärket än konkurrenterna.

Under de senaste åren har budskapen om hållbarhet, närodlat och ekologiskt haglat tätt i USA. Men genom att hitta ett unikt, distinkt och banbrytande sätt att tala kring samma fråga lyckades vi få upp ögonen för BK och deras produkter. Trots en mindre medieinvestering lyckades aktiviteten få både stor uppmärksamhet i USA och globalt. Detta skakade om och skapade debatt, vilket kommer pratas om i många år framåt – framförallt för att det bevisligen var ett effektivt grepp.

Moldy Whopper fick, bland allmänheten extremt goda mätbara resultat: hög uppmärksamhet, hög budskapsförståelse, lyfte de viktigaste attributen för varumärket och tom försäljningen vilket slutligen bevisade att originell, välproducerad och distinkt kommunikation gör skillnad.

Aktiviteten har förändrat synen på hur vår bransch kan göra reklam för mat. Att porträttera sin hjälteprodukt på ett sätt som bryter alla regler för matporträttering och göra det till en fördel är helt enkelt för banbrytande för att man inte ska lyfta på ögonbrynen.

Primära utmaningen
Burger King (BK) har det tufft i USA. Varumärket är välkänt men oladdat. Som mycket forskning visat tjänar ett varumärke på att bli påtänkt i så många situationer som möjligt för att affären ska växa framgångsrikt.

Men inte nog med det, BK har en mindre mediebudget än de fyra stora (McDonalds, Subway, Taco Bell och KFC). Mao är förutsättningarna för att få amerikanarna att känna till mer om BK relativt konkurrenterna väldigt begränsat, som om och om igen påverkar amerikanarna att känna och tycka kring deras varumärken.

Våra studier visade att smak är ett av de viktigaste attributen att äga för att driva besök men också att många amerikaner hade dåligt samvete för att äta på hamburgarekedjor pga den bristande kvaliteten på maten. Under de senaste åren hade BK själva bla tagit bort alla artificiella konserveringsmedel ur sina produkter för att förbättra just detta. Ett bevis på att besökarna kunde ha lite renare samvete efter att ha ätit där.

Målet/utmaningen med insatsen var tudelat, dels att få BK att synas och höras mer i bruset av konkurrenternas stora budgetar. Men också att få fler att känna att BKs produkter smakar gott med beviset att de inte har några artificiella konserveringsmedel. Dvs att förändra synen på Burger Kings mat och genom det öka viljan (tänkbarheten) att besöka restaurangerna. Helt enkelt att ladda varumärket med fler attribut, så att fler amerikanare tänker på BK oftare.

Målgrupp
I stort sett alla amerikaner äter på snabbmatskedjor regelbundet. Oavsett ålder, inkomst eller kön så följer besökströmmarna befolkningssnittet. Dvs alla amerikanare är målgruppen.

Insatsens effekter
Burger King ligger efter konkurrenterna både gällande marknadsandel och mediebudgetar. Ju mer kategorigenerisk reklam BK gör desto större risk finns det för sammanblandning med marknadsledarna. Förödande för BK som är trea på marknaden. För att få effekt och maximal utväxling på varje investerad krona behöver vi både göra kommunikation som sticker ut likväl som att den för tankarna till BK.

Under de senaste åren har budskapen om hållbarhet, närodlat och ekologiskt haglat tätt i USA. Att rent informativt berätta att BK nu ”också” agerat inom hållbarhet och förbättrat sina produkter genom att ta bort alla artificiella konserveringsmedel skulle göra att vi försvann i mängden.

Insatsen gav effekt för att vi lyckades hitta ett unikt, distinkt och banbrytande sätt (för branschen) att prata om ett ämne som för samhället i stort är relativt generiskt. Debatten kring bra mat och dess innehåll har pågått i USA i flera år. Men trots det lyckades vi få upp ögonen för BK och att deras produkter nu genomgått en transformation. Vi lyckades med andra ord hacka debatten och få fokus till BK.

Att porträttera sin hjälteprodukt på ett sätt som bryter mot alla regler för matporträttering och göra det till en fördel är helt enkelt för banbrytande för att man inte ska lyfta på ögonbrynen.

Arbetsgrupp
INGO, Björn Ståhl, ECD
INGO, Max Hultberg, AD
INGO, Magnus Ivansson, Copywriter
INGO, Rickard Allstrin, Kundansvarig/Projektledare
INGO, Simon Stefansson, Head of Strategy/Planner
INGO, Mia Melani, Produktionsledare
INGO, Åsa Eklund, Final art
INGO, Alexander Lundvall, Final art
INGO, Maria Dubeck, Final Art
INGO, Stefan Kindgren, Technology director
Burger King, Daniel Schröder, Marketing Director
Burger King, Iwo Zakowski, General Manager
Burger King, Maria Oddbjörn, Innovation manager
Burger King, Gabriella Bartlett, Marketing communication & media manager
Frilans, Pål Allan, Fotograf
Frilans, Anna Lindblad, Matsylist
Frilans, Erik Ögnelooh, Foto assistent
Frilans, Viktor Kumlin, Director of photography
Frilans, Kalle Dahlberg, Graffer
Colony, Markus Ahlm, Agency producer
Colony, Jenny Steggo, Art buyer/producer
Colony, Lena von der Burg, Producent
Colony, Erik Lindahl, Online
Colony, Quint Starkie, Sound
Colony, Jean Clémenty Soret, Grade
DAVID Miami, Sergio Takahata, Art Director
Publicis, Pablo Murube, Copywriter
Publicis, Ivan Montebello, Art Director
DAVID Miami, Pancho Cassis, Global chief creative director
Publicis, Bruno Bertelli, Global chief creative director
DAVID Miami, Fernando Pellizzaro, Group creative director
DAVID Miami, Jean Zamprogno, Group creative director
DAVID Miami, Camilo Jimenez, Art Director
DAVID Miami, Stefane Rosa, Group account director
DAVID Miami, Carlos Torres, Executive producer
Publicis, Eduardo Marques, Chief creative officer
Publicis, Jorg Riommi, Chief creative officer
Publicis, Pablo Dachefsky, Executive design director
Frilans, Mokoh Music, Sound design

The Moldy Wopper

50W

Heartbeats 4 Sneakers

Annonsör: Klarna

Byrå: Klarna inhouse

Juryns motivering
Med kreativitet som ständig ledstjärna har ni identifierat en utmaning och en unik idé som får den svårflörtade målgruppens hjärtan att slå allt snabbare. Belöningen i form av ett imponerande engagemang får konkurrenter att blekna och varumärket att nå nya höjder.

Summering
The effects generated clearly proves that the campaign drove awareness and created buzz within and beyond the (European) sneakerheads community and got sneaker lovers to engage with the Klarna brand – and shop with our merchants – far more than projected.

The way the community reacted on and engaged with the campaign also clearly shows that we did in fact add real (shopping) value to the community, by using innovative technology to solve a well defined shopping pain point in a way that enabled us to scale within and beyond the core target group, i.e. from hardcore sneakerheads to a broader and more ””commercial”” sneaker context – yet another proof that Klarna works relentlessly to elevate the entire shopping experience for modern shoppers.

Ultimately, the effects from the campaign really helped getting Klarna one big step closer in becoming the world’s favourite way to shop.

Primära utmaningen
The Sneaker community has gone from being a subculture phenomenon to an estimated $76 billion dollar global industry.

For Klarna – whose mission is to elevate every aspect of the shopping experience and become the world’s favourite way to shop – tapping into the sneaker community provided huge opportunities.

So we asked ourselves: How can we create a campaign that drives awareness and engagement in the (European) sneaker community, in a way that communicates that Klarna makes sneaker shopping smoooth?

Målgrupp
Primary target group: Passionate sneakerheads in the UK and Germany

Secondary target group: Sneaker shoppers in UK, Germany, Netherlands, Norway, Sweden, Austria, Belgium and Australia

Tertiary target group: Businesses/brands selling sneakers, i.e. existing and/or potential Klarna merchants

Insatsens effekter
Bots (an application or automatic script which is used to speed up the checkout process when shopping online) are ruining the sneaker shopping experience and preventing Sneakerheads from getting the kicks they love, especially when it comes to online raffles.

To combat this we created the world’s first raffle that premiers passion over bots, using the latest BPM technology to measure the heartbeats of entrants and making it near impossible for bots to enter. The tech works both on smartphone and desktop and uses the device’s camera lens to detect changes in color under your skin caused by the flow of blood. Those who took part simply held their finger to the camera lense and in just a few seconds we could tell if they were human or not.

To build excitement within the community, we partnered with Highsnobiety to curate the 5 most hyped sneakers from the last decade, giving fans a second chance to get the kicks they missed out on the first time around (likely to bots).

Following the raffle, we teamed up with our favorite sneaker merchants to launch a “Sneaker Deal Week”. Using the same technology, we created a gamified deals experience and by proving their passion for sneakers, shoppers could generate deals with discounts up to 90%.

The key to success was that we identified a real shopping pain point for the target group and used innovative technology to solve it, proving that Klarna adds value and makes (sneaker) shopping smoooth.

That’s smoooth.

Arbetsgrupp
Klarna, Amanda Lindgren, Creative lead
Klarna, Julia Klyvare, Creative lead
Klarna, Jesper Hellzén, Visual Art Direction
Klarna, Pontus Gustavsson, Design
Klarna, Calle Reimers, Design
Klarna, Cameron Thorne, Copywriter
Klarna, Rickard Berggren, Content Creative
Klarna, Tina Bragfeldt, Marketing Associate
Klarna, Sophie Burgoyne, Marketing Associate
Klarna, Leo Holte, Marketing Manager
Klarna, Mikael Vig Mangell, Marketing Manager
Klarna, Christian Cabau, Marketing Director
Klarna, Magnus Lindholm, Head of Media
Klarna, Daniel Jontén, VP Marketing
Diktator, Simon Jung, Director
Diktator, Production Agency
We are yours, Tech agency

Heartbeats 4 Sneakers
Tillbaka till vinnarsidan